Gå till innehåll

SYMPTOM

Sidan är lite stökig då den är under uppbyggnad.

Metylerings problem - Uppstår när matsmältningsprocessen har svårt att bryta ned kritiska mikronäringsämnen och mineraler till mindre mer bioaktiva former, ofta för att ileum tarmen är infekterad av patogener och kontaminerad av kroppsfrämmande substanser. Även så kan en belastad giftig lever och/eller förhöjd patogen infektion då med förhöjd belastning av restprodukter, förhöja värdet av aminosyran Homocystein som då förhindrar konvertering och upptag av näringsämnen. Mer på sidan mage & tarmsystem länk här.

Allergiska reaktioner och utvecklad intolerans för vissa födoämnen (Anafylaktisk shock är inte samma som de "allergiska reaktioner" som tas upp här!) - I princip alla upplevda allergier och utvecklad intolerans mot specifika födoämnen är själva verket att vi antingen göder patogener med deras favoritföda, där deras party ger giftiga och toxiska restprodukter eller som vissa virus att de producerar olika toxiner, som kan ge en rad olika obehagskänslor och symptom, samt att restprodukterna och nervtoxinerna är oftast det som triggar högt histaminpåslag och är då det som misstolkas för histaminintolerans. Eller att det vi äter och dricker har en sådan kraftfull effekt mot patogener eller för att driva ut kroppsfrämmande substanser, vilket även det dels ger massa restprodukter från döda patogener och deras restprodukter, samt även börjar förflytta massa kontaminering som skall drivas ut, som bara det kan ge en rad obehagskänslor och symptom. Kan även vara att man får en reaktion av något kemisk som är besprutat på eller behandlat med, t.e.x. att man blir röd om munnen efter att man ätit ett besprutat äpple.

Diarré - Är ofta p.g.a infektion av diverse patogener som kroppen försöker att driva ut, samt kan även vara patogeners restprodukter som många gånger är giftiga och toxiska som stör systemet. Så kraftfull inspiration finns på sidan om bakterier länk här, sidan om antiinflammatorisk kost länk här, på sidan om virus länk här samt sidan antiviral kost länk här, även sidan om parasiter, maskar och amöbor länk här.

Förstoppning - Kan bero på vätskebrist men är ofta ett resultat av att tarmen är angripen av patogener som triggar inflammation i olika delar av tarmsystemet, detta gör att avföringen kan stanna upp i olika delar och man blir förstoppad. Så kraftfull inspiration finns på sidan om bakterier länk här, sidan om antiinflammatorisk kost länk här, på sidan om virus länk här samt sidan antiviral kost länk här, även sidan om parasiter, maskar och amöbor länk här. Även en belastad lever länk här kan vara en aspekt värd att se över.

Mycket slem - Kan vara ett skydd mot en obalanserad syra i magen samt i tarmen som även kan ta sig ned i tarmen och störa näringsupptaget.

Läckande tarm - Förutom att ett kirurgisk ingrepp kan gå fel och skapa hål i tarmen något som då anses vara väldigt akut och behöver åtgärdas direkt, tarmen kan även bli skadad vid ett koloskopi något som kan medföra tuffa symptom. Sedan kan det även vara vid en mer allvarlig infektion av patogener som av Clostridium difficile bakterier, som kan ge megakolon, blödningar, abcesser och divertikulit. Annars i de flesta fall där diagnos eller termen läckande tarm ges så är det ammoniak permeabilitet, där ammoniakgasen som bildats tar sig igenom hinnan, vävnaden och sedan stör samt skadar känsliga områden. Mer om detta på sidan mage & tarmsystemet länk här.

Halsbränna - När leverns funktion är nedsatt ofta på grund av att den är fettad, slaggad, stagnerad eller angripen av patogener, så påverkas produktionen av galla som gör att nedsmältningen blir mindre effektiv, det blir då mer av de sämre syrorna än saltsyran och kan då ge halsbränna. För att inte skada magen av den obalanserade syran så skickas den upp som en försvarsmekanism, likt bollar med syran. När man sover kan syra ta sig upp i halsen och avge ammoniakgas som kan störa bland annat sköldkörteln. Kan vara bra med selleri på tom mage gärna mellan måltiderna och mest effektiv som ren juice, för att främja just saltsyran då magsyran består av sju olika syror. Mer kraftfull inspiration på sidan om levern länk här, sidan om mage & tarmsystem länk här. Även så är det ofta en bakteriell infektion som behöver ses över inspiration för detta på sidan bakterier länk här.

Heshet eller förändring i rösten - Inflammation i sköldkörteln då infektion av patogener som virus ur den breda herpesfamiljen länk här eller bakterier länk här. Kan även bero på halsbränna som det beror på nedsatt funktion på levern länk här samt att de sju syrorna i magsyra är ur balans - Kraftfullt för att bygga upp saltsyra balansen är med sellerijuice tom mage eller bara selleri mellan måltiderna. Även om intaget av slembildande näring som mejeriprodukter, ägg, vete och socker, som göder virus vars restprodukter blir ett nervgift som via lymfsystemet kan påverka halsen på olika sätt.

Metallsmak i munnen - När virus ur den breda herpesfamiljen livnär sig på metallkontaminering som t.ex. kvicksilver, så kan deras restprodukter som blir ett nervtoxin ta sig via blodet och ge metallisk smak i munnen. Kan även vara när man börjar rena ut metallkontaminering men att reningsförmågan är nedsatt, att man då behöver förse systemet med en mer komplett stöttning. Mer inspiration på sidan antiviral kost länk här samt inspiration för att driva ut metallkontaminering länk här.

Förändrad smak och luktsinne, svullen tunga - Är oftast virus ur den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna, vars restprodukter blir ett nervtoxin som triggar inflammation i och runt vagusnerven samt det nerver som förgrenas från vagusnerven. Kan även vara eller i kombination med andra patogener som trivs i detta område. Kan inflammera tungan och påverka smaklökarna samt även näshålan som på den vägen kan påverka luktsinnet negativt. Mer inspiration och kunskap på sidan inflammation länk här, samt även sidan om antiviral kost länk här.

Struma, tryck och spänningar i halsen - Är bakomliggande virusinfektion som triggar inflammation i och runt sköldkörteln, det är den breda herpesfamiljen med Epstein Barr virus samt liknande virus varianter som vanligaste boven, som fått utrymme att avancera i ett belastat system. Väldigt sällan beror det enbart på strålning men ofta så är strålning en aspekt som främjar virusen samt gör lite skada, som då även behöver ses över. Mer om att driva ut strålning länk här.

Yrsel och balansproblem - Är oftast virus ur den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna, vars restprodukter blir ett nervtoxin som triggar inflammation i och runt vagusnerven samt ibland även mellangärdesnerven som blir överkänsliga, kan även utveckla en allergisk reaktion mot virusens nervtoxiner. Denna inflammation kan skapa ett tryck mot nedre delarna av hjärnan. Mer inspiration och kunskap på sidan inflammation länk här, samt även sidan om antiviral kost länk här.

Vaginala flytningar - Är oftast en överväxt av kroppens candida arter som är en försvarsmekanism, mer om detta på sidan candida länk här. Kan även vara andra mindre trevliga jästsvampar som fått möjlighet att frodas, allt detta kan ge obehag som sveda och klåda, detta är ett tecken på att kroppen är belastad och att bakomliggande patogener samt annan kontaminering behöver adresseras och elimineras.

Candida överväxt - Är olika arter svampar som är del av kroppens symbios av olika varelser och organismer, bryter bland annat ned livsviktiga enzymer. Dessa kan användas som en försvarsmekanism när systemen är belastade samt angripna av patogener, candidan tar då både plats och näring från angriparna. Mer om candiaöverväxt länk här.

Tinnitus (Ringande eller Surrande i öronen) - Beror ofta på att virus ur den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller snarlika varianter, där virusen i sig eller deras restprodukter som blir ett nervtoxin triggar inflammation i och runt nerver i innerörats labyrint, inflammationen skapar en vibration som kan ge dessa symptom samt i värsta fall tillfällig dövhet. Om ringandet eller surrandet går upp och ned, kommer och går, så är det då ofta beroende på hur virusen främjas eller ej.

Högt Kolesterol - Beror oftast på att leverns förmåga är nedsatt och kontaminerad, är slaggad, fettad, stagnerad samt kanske även infekterad av patogener som bakterier eller virus ur den breda herpesfamiljen, HHV-4 Epstein Barr länk här eller snarlika varianter. Att levern är belastad på grund av ett alldeles för högt intag av fett och tuffa proteiner, mer inspiration för att skicka extra mycket kärlek till levern länk här.

Högt blodtryck (Hypertoni) -  Är ett resultat av att leverns förmåga är nedsatt och kontaminerad, är slaggad, fettad, stagnerad samt kanske även infekterad, så kan levern till slut inte hålla i allt den försöker skydda kroppen mot och blodet blir kontaminerat och trögflytande. Hjärtat får jobba hårdare med att pumpa igenom det trögflytande blodet genom den stagnerade levern. Massa inspiration för att skicka extra mycket kärlek till sin lever länk här.

Tryck över bröstet - Kan skapas av att virus ur den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller snarlika varianter, även deras restprodukter som blir ett nervgift, triggar inflammation i vagus och mellangärdsnerven som stör kommunikationen. Kan även ge oförklarlig ångest och panik när dessa nerver är inflammerade.

Förändringar i hjärtfrekvens - När centrala nervsystemet blir hyperkänsligt på grund av höga halter nervtoxiner från HHV-4 Epstein Barr länk här eller snarlika varianter, som nått steg 4 och tagit sig in i nervsystemet. Neurologiska problem kan uppstå som stör kommunikationen till binjurarna som överproducerar adrenalinblandningar eller stänger av helt, då adrenalin är länkat till hjärtat så kommer rytmen att höjas och sänkas. Vanligt att andra problem med binjurar och adrenalin relaterade problem uppstår i detta läge som Cushing syndrom och Addisons sjukdom som båda även är virusrelaterade. Inspiration för att stötta binjurarna länk här, driva ut virus länk här, kan även vara bra att driva ut metallkontaminering länk här.

Hjärtklappning, Arytmi, Hjärtrytmrubbningar, Ektopiska hjärtslag - Är ett resultat av höga halter nervtoxiner från virus ur den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna, som flödar ur en ansträngd lever som ej klarar av att hålla i all kontaminering och restprodukter. Dessa nervtoxiner tar sig via blodet in i hjärtat och kan fastna i valven speciellt klegga fast på mitralventilen som stör funktionen. Kan även vara att EBV eller liknande virus nått till sitt steg fyra och tagit sig in i centrala nervsystemet, sänder ut stora mängder nervtoxiner som påverkar hjärnan och vagusnerven väldigt negativt, ger neurologiska störningar som kan ge rubbad hjärtrytm. Detta är inte livshotande men kan uppfattas som väldigt obehagligt och trigga rädslor. Inspiration för att driva ut virusen länk här

Darrande händer -  Är ofta ett resultat av virus ur den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna, som livnär sig på metallkontaminering vars restprodukter blir ett nervtoxin som i hjärnan påverkar neurotransmittorerna, stör den elektriska miljön samt kommunikationen. Ofta höga halter metallkontaminering, även att binjurarna är triggade till överproduktion av adrenalin som överhettar neurotransmittorer. Inspiration för att driva ut virusen länk här och för att driva ut metallkontaminering länk här.

Ryckningar och Spasmer - Är ofta ett resultat av virus ur den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna, som livnär sig på kvicksilver vars restprodukter blir ett nervtoxin som innehåller metylkvicksilver. I hjärnan så påverkar detta neurotransmittorerna och stör den elektriska miljön samt kommunikationen. Dessa nervtoxiner kan även sänka Magnesium, Salt, Glukos, Glykogen och Vitamin B12 nivåerna i nervsystemet, som det tyvärr inte finns några tester inom sjukvården att mäta än. Inspiration för att driva ut virusen länk här och för att driva ut metallkontaminering länk här.

Stickningar och Domningar - Är ofta ett resultat av virus ur den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna, som triggar inflammation i nervsystemet genom direkt infektion eller via nervtoxinerna. Tunga och ansikte så är det vagusnerven, händer eller armar så är det mellangärdsnerven som går genom bröstet, ben och fötter så är det pudentalnerven som är inflammerad. Påverkar nervsystemets kommunikation negativt. Inspiration för att driva ut virusen länk här

Muskelsvaghet - Är ofta en del av neurologisk utmattning där virus ur den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna, vars restprodukter blir ett nervtoxin som uppe i hjärnan kan ge en lätt hjärnhinneinflammation. Är det även i kombination med binjureutmattning så kan svagheten i musklerna bli än mer allvarlig. Mer om neurologisk utmattning samt binjureutmattning länk här.

Muskelkramper - En nedsatt förmåga på levern kan leda till att lagerförmågan påverkas negativt, att Magnesium, Kalium, Glukos, Glykogen förrådet sinar och vid brist av dessa kan muskler börja krampa. Kan även vara på grund av en nedsatt funktion på levern och ett för högt fettintag, blir slaggprodukter och fett i blodet vilket ger sämre syretillförsel. Mer om att stötta levern länk här samt mer om näringsämnen länk här.

Huvudvärk och Migrän - Om huvudvärken inte beror på brist av vätska/näring eller spända muskler i nacken och huvudet, så kan det vara ett resultat av virus infektion i huvudet eller i/runt vagusnerven som triggar inflammation. Virus från den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna, vars restprodukter även blir ett nervtoxin som kan påverka hjärnans aktivitet. Kan även vara i kombination med metallkontaminering samt andra kroppsfrämmande substanser. Mer om Migrän länk här. Inspiration för att driva ut virusen länk här och för att driva ut metallkontaminering länk här.

Värk, smärta, ledvärk - Kan vara att virus från den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna, vars restprodukter blir ett nervtoxin som ger värk runt om i kroppen. Beroende på vad virusen livnär sig på kan nervtoxinet även bli ett dermatoxin och påverkar huden negativt. Vissa virusvarianter i senare stegen attackerar även leder och bindväv som triggar inflammation som ger stela, smärtsamma och uppsvällda leder. Inspiration för att driva ut virusen länk här och för att driva ut metallkontaminering länk här.

Rastlöshet - Kan vara virus från den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna vars nervtoxiner i organ kan ge allergisk känsla som fysiskt kan ge oroskänsla, rastlöshet och svårt att sitta still känsla. Inspiration för att driva ut virusen länk här.

Depression - Det är förvånansvärt stor fysisk aspekt hos många idag som lider av depression, höga halter nervtoxiner från virus som HHV-4 Epstein Barr länk här tar sig upp i hjärnan och påverkar neurotransmittorerna väldigt negativt. Kan programmera om transmittorerna hur signalerna skickas och tas emot, t.ex. hur dopamin och serotonin skall utsöndras. Även med ett inslag av kontaminering då speciellt bland annat metaller, MSG och aspartam, så kan det störa den elektriska miljön till den grad att varelsen utvecklar ett tillstånd svårt att ta sig ur. Att driva ut virusen länk här samt att driva ut kontaminering av kroppsfrämmande substanser länk här, ger ny styrka och hopp, samt ett helt annat utgångsläge för att sedan fortsätta eliminera eventuella belastningar på kroppens symfoni. Kan även vara brist på elektrolyter och mot detta så finns spännande inspiration på sidan om njurar länk här. Kraftfull inspiration för att motverka emotionella och mentala belastningar finns på sidan andas länk här, samt att träna upp en riktad medvetenhet till nuet länk här.

Ångest - Denna epidemi av ångest idag så är det ofta rent fysiskt bakomliggande virusinfektion som är stora boven, där virusen och/eller andra patogener triggar inflammation i vagusnerven. Virusens nervtoxinerna kan även ta sig upp till hjärnan och påverkar hjärnans neurotransmittorer, i extremare fall kan det även vara så att allergisk reaktion uppstår mot virusens nervtoxiner. Nerverna i tarmarna som sitter kopplade till vagusnerven kan bli överkänsliga och kan också vara en aspekt se över. Även kontaminering av bland annat metaller, MSG, Aspartam och annat kemiskt så kan hjärnans elektriska miljö påverkas väldigt negativt. Driva ut kontaminering av kroppsfrämmande substanser länk här. Kan även vara i kombination med emotionell belastning från trauma som ligger till grund, som genom triggande av rädslobaserade adrenalinblandningar gynnar virus som HHV-4 Epstein Barr länk här som då fått möjlighet att avancera. Annan aspekt kan även vara brist på elektrolyter och mot detta så finns spännande inspiration på sidan om njurar länk här. Att eliminera de fysiska aspekterna så ger det ett helt annat utgångsläge att fortsätta jobba med eventuella emotionella, energimässiga samt mentala sår och blockeringar. Kraftfull inspiration för att motverka emotionella och mentala belastningar finns på sidan andas länk här, samt att träna upp en riktad medvetenhet till nuet länk här.

Irritabilitet - Hos kvinnor så är det ofta hormoner som har hamnat i fokus som en bakomliggande faktorn, när det egentligen är bakomliggande virusinfektion som är den stora boven. Åter igen så är det virusens nervtoxiner som påverkar neurotransmittorerna i hjärnan negativt, är det även kontaminering i hjärnan av bland annat metaller samt en nedsatt funktion av leverns förmåga länk här så kan det förvärra symptom. Kan även leda till sorg, ilska och på den vägen depression. Djupare förståelse om den breda herpesfamiljen på sidan om HHV-4 Epstein Barr länk här, även inspiration för att driva ut metallkontaminering länk här.

Humörsvängningar -  När virus som HHV-4 Epstein Barr länk här livnär sig på sin favorit föda så utsöndrar de deras restprodukt som blir ett potent nervgift, som kan påverka neurotransmittorerna väldigt negativt. När virusens party sedan lugnar sig och vågen av nervtoxiner inte blir lika intensiv, så kan humöret och kroppens energi höjas igen. Detta kan även belasta binjurarna som i sin tur belastar lever och bukspottkörteln, även med alla biprodukter i blodet kan det även påverka blodsockervärdena. Dessa humörsvängningar kan även vara problemet där bipolär diagnos har getts.

Uppsvällda händer och fötter - Det är oftast när leverns funktion är påverkad negativt och delegerar då delar av reningsansvaret till lymfsystemet, som ansamlar vätska för att få bättre flöde i den stagnerade miljön. Inspiration för att skicka extra mycket kärlek till sin fantastiska lever länk här.  Kan även vara att en allergisk reaktion uppstår mot virusens nervtoxiner, eller i kombination med det som nämnts ovan, så höga halter histamin fyller lymfsystemet och blodet. Mer förståelse över virusens nervtoxiner på sidan HHV-4 Epstein Barr länk här.

Uppsvällda ögon och/eller uppsvullet ansikte - En form av ödem som uppstår när leverns funktion är påverkad negativt, delegerar då delar av reningsansvaret till lymfsystemet som ansamlar vätska i den stagnerade miljön. Kan komma och gå beroende på hur hårt levern belastas, Inspiration för att skicka extra mycket kärlek till sin fantastiska lever länk här. Kan även vara en allergisk reaktion som utvecklas mot virusens olika nervtoxiner, beroende på vilken kontaminering som virusen har möjlighet att livnära sig på. HHV-4 Epstein Barr länk här.

Kroppstemperaturfluktuationer - Kan vara en symptom av en belastad sköldkörtel som har problem med under eller överproduktion av hormoner. Mer inspiration för att stötta sköldkörteln länk här.

Överdrivna svettningar - När en låggradig infektion av HHV-4 Epstein Barr länk här eller liknade virus varianter ur den breda herpesfamiljen, där virusen haft möjlighet att livnära sig på kvicksilverkontaminering, så blir deras restprodukter potent nervtoxin som påverkar det centrala nervsystemet negativt och gör nerverna känsliga. Nervtoxinerna kortsluter även neurotransmittorer och stör samt blockerar de elektriska impulserna, skickas då blandade signaler som kan göra att kroppen får samma reaktion som vid nervositet. Inspiration för att driva ut metallkontaminering länk här.

Kroppen går varm - En tendens att känna sig överhettad är också ett tecken på att levern är stagnerad samt slaggad och kämpar på högvarv, kroppen jobbar stenhårt med att frigöra den extra värmen som genereras av levern. Inspiration för att skicka extra mycket kärlek till sin fantastiska lever länk här.

Värmevallningar och nattsvettningar -  När levern är stagnerad och slaggad och måste jobba på högvarv för att rena samt skydda resten av systemet, så blir den varm. När kroppen sedan gör allt den kan för att kyla ner levern så pulserar den överblivna värmen ut i kroppen. Inspiration för att skicka extra mycket kärlek till sin fantastiska lever länk här.

Rysningar - Mer frekventa då kroniska rysningar som inte är relaterat till förkylning, influensa, överhettning eller uttorkning, så är det immunförsvaret som jobbar på högvarv mot den bakomliggande virusinfektionen. HHV-4 Epstein Barr länk här

Kalla händer och fötter - Kan antingen vara att virusens nervtoxiner påverkar och gör nerverna känsligare mot kallare temperaturer, eller så är det en stagnerad och slaggad lever som ger cirkulationsproblem. Mer om virus länk här samt mer om HHV-4 Epstein Barr länk här, även massa inspiration för att skicka extra mycket kärlek till sin lever länk här.

Förhöjd känslighet mot kyla - När virusens nervtoxiner påverkar och gör nerverna känsligare mot kallare temperaturer, misstas ofta vara ett metaboliskt problem när det egentligen är problem med känsliga nerver. Mer om virus länk här samt mer om HHV-4 Epstein Barr länk här.

Minnesförlust - När virus som den breda herpesfamiljen specifikt HHV-4 Epstein Barr länk här strategiskt sänder ut sina restprodukter, som kan bli potent nervtoxin beroende på vad för potent kontaminering de har att livnära sig på. Nervtoxinerna tar sig upp till hjärnan och påverkar neurotransmittorerna, samt att metallkontaminering oxiderar i kroppens elektriska miljö och bildar bland annat gas, som i sin tur även påverkar vävnad och då den elektriska kommunikationen. Inspiration för att driva ut metallkontaminering länk här.

Hjärndimma och svårigheter att koncentrera sig - Bakomliggande virusinfektion av den breda herpesfamiljen, oftast HHV-4 Epstein Barr länk här vars restprodukter blir ett nervgift som genom blod och lymfsystemet kan påverka och kortsluta neurotransmittorer i hjärnan. Finns ofta även metallkontaminering i hjärnan som även de stör den elektriska miljön, inspiration för att driva ut metallkontaminering länk här. Här kan bland annat ADHD diagnos ges.

Förändrade energinivåer - Kan vara en bakomliggande virusinfektion som ej riktigt har fått fäste i kroppen, att kroppens energi går åt att motarbeta virusens försök att avancera. Kan även vara att kroppens reningsförmåga är precis på gränsen till att stagnera, att en sämre dag så är det tufft för reningssystemet att fungera optimalt. Kan även vara båda dessa faktorer samtidigt. Detta kan även belasta binjurarna som över eller underproducerar hormoner triggat av stress.

Trötthet - Om det inte är överansträngning eller stress så kan det vara en mildare form av utmattning, där det går åt mycket energi på att bekämpa en låggradig virusinfektion. Mer om virus länk här.

Utmattning - När kroppen måste lägga mycket energi på att bekämpa virus som den breda herpesfamiljen så kan det ge lätt utmattning. Virusen kan även avancera vidare i kroppen och ge binjureutmattning samt neurologisk utmattning, mer om det finns på sidan om kronisk trötthetssyndrom ME/CFS länk här.

Insomnia - Kan vara relaterat till virusinfektion i kroppen om virusen har en negativ påverkan på endokrina systemet då speciellt sköldkörteln, men samtidigt som virusens nervtoxiner påverkar neurotransmittorerna. Kan även vara emotionella sår, matsmältningsproblem, leverproblem, Obsessive-compulsive disorder (OCD), oro, natriumglutamat (MSG) förgiftning som är orsaker till sömnproblem. Mer om detta på sidan om sömn länk här.

Hårbortfall - Kan vara period av extra mycket stress där dessa tuffa hormoner har en mer destruktiv effekt på hela systemet, kan ta flera månader upp till ett år efter den stressigare perioden innan man börjar få symptom och tappa hår. Är många gånger även bakomliggande virusinfektion länk här som triggar binjurarna att producera mer tuffa hormoner. För att sänka stress så är bra inspirationskällor sidan andas länk här samt att träna upp en mer riktad medvetenhet till nuet länk här.

Konstant hunger - När leverns förmåga är nedsatt så dess funktion att lagra glykogen är påverkad negativt, så kommer levern att skrika efter extra fina sockerarter som den kan använda och omvandla, förse allt från hjärnan till nervsystemet som är totalt beroende av extra fint omvandlat glukos. Dessa extra kraftfulla sockerarter finns i bland annat frukt, bär samt extra fina kolhydrater från potatis och sötpotatis. Viktigt då att skicka extra mycket kärlek till sin lever länk här, samt i många fall behöva åtgärda den bakomliggande infektion av patogener som kan finnas i levern.Virus länk här, bakterier länk här, annan ohyra länk här.

Oförklarlig viktnedgång -  Vissa varianter av HHV-4 Epstein Barr virus länk här producerar och skickar ut nervtoxiner som är allergena för kroppen, detta gör att extra adrenalinblandningar utsöndras som ger liknande effekt som amfetamin. Detta gör även i många fall att man får problem att sova ordentligt. Längre fram så kan det bli precis tvärtom om den virala belastningen inte åtgärdas, att binjurarna påverkas negativt och man går istället upp i vikt.

Oförklarlig viktuppgång - Är i många fall på grund av att leverns funktion är nedsatt, kan vara flera faktorer så som 'förfettad', fettad, slaggad och stagnerad samt bakomliggande infektion av patogener som av den breda herpesfamiljen, t.ex. HHV-4 EBV länk här, HHV-5 CMV länk här eller HHV-6 länk här. Rotar sig gärna i levern där de kan livnära sig på slaggprodukter, steroidhormoner samt annan kontaminering. Levern i panik kan flytta över delar av reningsarbetet till lymfsystemet som då kan ansamla vätska, för att den tröga lymfvätskan skall spädas ut för att få ett bättre flöde i det stagnerade systemet. Vanligt förekommande är att ca 1/3 av ens viktuppgång är ansamlad vätska. Så man behöver skicka extra mycket kärlek till sin lever länk här samt i många fall adressera den bakomliggande infektionen av patogener, virus länk här, bakterier länk här, annan ohyra länk här.

Noduler och Cystor - När immunförsvaret inte klarar av situationen mot de angripande patogenerna, som i de flesta fall är virus länk här, så gör kroppen allt den kan för att kapsla in och skärma av patogenerna genom att bygga kalcium väggar. Det skapas då knölar, Noduler (Nodules). Dels så är det patogener som hinner ta sig bort från detta område, men om de inkapslade patogenerna trivs och frodas så kan nodulen utvecklas till en växande och levande Cysta. Viktigt här att man förser kroppen rikligt med kalcium för annars kommer processen ta kalcium från skelettet och kan ge osteopeni eller benskörhet som det även heter. Samt såklart viktigt att adressera grundproblemet som i många fall är bakomliggande virusinfektion.

Translate »