Gå till innehåll

Väck din inre kraft

-"Låt Universum flöda igenom dig och du kommer uppleva magi utan dess like." Vi har så mycket dolda förmågor som ligger vilandes i vårat DNA, i den kraftfulla energimotorn samt även i vår integrerade ande och den själsliga länken. Att även fysiskt rena och optimera denna vandrande antenn vi existerar genom, bland annat får en mer levande klarare grundfrekvens i skapade celler samt får fart på och aktivera tallkottskörteln som strategiskt har blockerats och inaktiverats från kontrollerande influenser. När man väl har börjat förstå vad vi egentligen är och vad vi är kapabla till att uppnå, så väcker man en kraft som känns verkligare än något annat. -"Ett öppnat sinne kan inte återgå till sitt gamla mönster."

Intuition och fantasin kan vara den högsta formen av intelligens i denna form av existens. Intuition bland annat är stimulans från resten av ett mer komplett vibrationstillstånd kallat bland annat det 'högre jaget', en högre intelligens samt ett följe av olika former av medvetande som kan stimulera oss genom länken ner i energisystemet och resten av symfonin, som sedan manifesteras i sinnet som ett komplett tanke-paket som sedan många gånger tas över av det lägre medvetandet, samt som en mer intensiv känsla i vårt känslocenter - den berömda magkänslan. Att förstå denna kommunikation och bli mer medveten så kan man sedan träna upp och förstärka denna form av kommunikation med högre form av medvetande, att så kallat 'tantriskt' skapa en energicirkel som sluts så inte bara kommunikationen går ner i symfonin, utan att man även förstärker länken från symfoni och 'uppåt'. Fantasin är det enda egentligen som begränsar oss vad vi kan skapa, vad vi är och kan vara, då vad vi har möjlighet att utföra, detta är en nyckel för att låsa upp vår fulla potential.

Intellektet är ett fantastiskt verktyg för att rikta vår fokus då energiflöden men tenderar till att styras mycket av våra rädslor. Rädslor spelar en viktig och avgörande roll hur vi kan utvecklas men balansen är skör, att inte destruktivt styras och begränsas av våra rädslor. Kulturella influenser har format oss med rädslor genom generationer, med olika tekniker och målmedvetenhet bända bort dessa influerade rädslor och komma i kontakt med samt utveckla sin egna känslomässiga grund, ger en ärligare utgångspunkt för att vandra sin själsliga stig.

Nuet är egentligen det enda som betyder något. Det som har varit har lämnat ett avtryck i den symfoni samt medvetandeform vi besitter i nuet, allt från lärdom i oändliga former till känslor då sparade minnen som kan appliceras för att maximera nuet. Men att hålla sig fast för mycket i det som har varit kan vara destruktivt i denna dynamiska värld i konstant förändring. Det mystiska och spännande med att leva är att inte veta hur och vart vi kommer att ta vårt nästa ande-tag, det som bland annat är charmen med att leva är den spännande mystiken att inte riktigt veta vad som komma skall. Att vara rädslobaserad över något som kanske kan inträffa är en fantastisk försvarsmekanism, som gör att vi kan förbereda oss för den så kallade framtiden. Men för intensiva rädslor för ett framtida nuet kan även vara dominerande och hindrar utveckling samt framförallt föra oss bort från nuet. Kanske det mest kraftfulla för att förbereda sig för framtida ande-tag är att ta kontroll över nuet, där vi skapar och lägger den grund som vi tar med oss vandrandes in i det okända. Att på olika sätt träna upp en mera medvetenhet i nuet som genom någon form av meditation länk här, att ta kontroll och bli mer medveten över sin andning länk här är några kraftfulla tekniker. Ju mer medvetna vi är i nuet desto större chans har vi att vara uppmärksamma och ta in allt vackert som ständigt omsluter oss.

Dualitet skapar spännande utveckling och ger kraftfulla referenser, desto mörkare mörker så ju starkare kommer ljuset att urskiljas och skina. Den så kallade eviga kampen mellan ljus och mörker ger en spännande möjlighet, för en medvetandeform vandrandes med sin fria vilja att utvecklas, att vi varje ande-tag har möjlighet att välja vad vi skall hålla för vibrationstillstånd och vad det sedan ger för 'ringar på vattnet' vidare ut i existensen. Att vi även i denna illusion av separation upplever och då utvecklas från ett individuellt perspektiv, som maximerar universums sätt att uppleva sig själv för egentligen så är vi ju all en.

Att 'höja' sin kropps vibrationstillstånd till nästa densitet kallas för uppstigning, för att nå dit krävs målmedvetenhet, träning och framför allt kärlek. Något som bland annat det större religionerna grundar sig på och har inspirerat oss på olika fantastiska sätt, tyvärr så vart några manipulerade på vägen och viktig  kunskap hamnade på villovägar. Men med en röd tråd kan man sy ihop kunskap från våra förfäder och att finna att många har samma mål - att uppstiga genom kärlek. Viktigt i detta är kärlek till sig själv, med kärlek kommer ärlighet och genom att vara ärlig för sig själv främjar god chans för utveckling i en önskad riktning. Många gånger kan största rädslan vara att behöva möta sig själv allt för djupt i spegeln, se sig själv för den man är och behöva möta sina djupaste rädslor, det så kallade mörkret. Att känna in ordentligt och vandra igenom sitt mörker, möta samt utforska sina rädslor i en skapad trygghet för att komma i djupare kontakt med sig själv, samt på den vägen en främjande förståelse för resten av allt spännande i existensen. Man kan enkelt förklara det som att fysiska kroppen är ankaret för denna symfoni eller 'antenn' vi vandrar framåt genom, så viktigt att ta väl hand om sin kropp. Att förse den med ren, kraftfull, levande, 'högt' vibrerande näring och vätska, ge kroppen utrymme att rena och återhämta sig ordentligt efter våra äventyr. Även att underhålla energisystemet och häva emotionella samt energimässiga blockeringar med sikte på en optimal dynamisk balans, utveckla kraften och dragkraften av fria viljan i kombination med anden, samt något mer komplett genom själen och själsliga länken.

Sidan Genialisk Symfoni ger en inblick i kroppen som helhet, mentala, emotionella, fysiska och energikroppen, samt hur de är vackert sammanflätat.

Sidan Chakrasystemet finns en förenklad inspiration om den komplexa huvudenergi-motorn.

Sidan Meditation går lite djupare om vad man kan uppnå med att praktisera meditation, även kraftfulla med väldigt simpla meditationstekniker.

Sidan Yoga så finns det inspiration om vad yoga är och fördelarna med att skräddarsy sin egen Yoga samt kontinuerligt praktisera dessa tekniker från våra förfäder.

Translate »