Gå till innehåll

HHV-4 Epstein Barr Virus

Inspiration taget från Anthony William - The Medical Medium - genialiska förmedlade livsverk.

Epstein Barr virus (EBV) var en gång i tiden en del av kroppens symbios av varelser där dessa fantastiska varelser livnärde sig på naturliga slaggprodukter och kroppsfrämmande substanser, som bröts ned och blev lättare för kroppens reningssystem att sedan fortsätta reningsprocessen bland annat. De tvingades sedan att utvecklas när vi vandrade igenom den industriella revolutionen då allt mer potent och belastande kontaminering av toxiner, gifter samt andra kroppsfrämmande substanser och ämnen lyckades leta sig in i våra fantastiska kroppar. Många av de vanligaste patogener som infekterar oss har utvecklats tillsammans med oss, ända sedan de skapades i ett laboratorium eller gick från generation till generation, har genom åren lärt sig hur vi tar våra ande-tag och tar oss ann våra äventyr, har utvecklats att gärna älska det vi älskar när det kommer till näring för att ta ett bra exempel.

Idag finns det över 60 olika sorters varianter av EBV som kan klassificeras efter aggressivitet, vår utveckling och att korrupta delen av industrin har jobbat aktivt med att dölja dessa, har gjort herpesfamiljen allt bredare och förgrenat ut sig till ett helt släktträd. Den kunskap på denna sida om hur virusen gärna avancerar i kroppen och vad de gärna livnär sig på, hur restprodukterna blir olika beroende på vad det får möjlighet att livnära sig på, samt vad som motarbetar dessa små varelser är en bra beskrivning även för de snarlika varianterna som HHV-3 Shingles länk här, HHV-5 CMV länk här, HHV-6 länk här samt hittills okända för offentligheten HHV-7 upp till HHV-16 länk här.

Majoriteten av alla människor har varit i kontakt med någon av de olika EBV-varianterna, som kan drar nytta av alla olika former av belastningar på kroppens symfoni, kan försöka att taktiskt avancera när de känner att den angripne är belastad eller är som svagast. Det är oftast när flera varianter av virusen har fått fäste i kroppen samt när belastningar i form av andra patogener, kroppsfrämmande substanser som skadlig strålning och annan potent kontaminering, samt framför allt tunga rädslobaserade adrenalinblandningar ständigt är i omlopp, som gör det möjligt för virusen att avancera vidare och trigga kroppens fantastiska försvarsmekanismer och på andra olika sätt störa samt skada kroppens symfoni, bland annat neurologiskt störa kommunikationen genom våra elektriska kroppar och vidare i resten av vårt väsen.

Viktigt att förstå är att dessa virus ur den dolda och allt bredare Herpesfamiljen livnär sig genom membran, för att sedan tömma sig och skicka ut restprodukter genom andra membran och är i behov av intag utav energi.

Kan sätta sig vart som helst i kroppen och göra små nästen som dessa sedan strategiskt utgår ifrån, kan göra allt möjligt spännande för att lura immunförsvaret vart dessa nästen är. Vanliga ställen är längst med kotorna i ryggen och nacken så att dessa små varelser har nära till centrala nervsystemet, även sköldkörteln, levern, mjälten, njurar, binjurar och reproduktionsorganen är väldigt vanligt förekommande där det finns slaggprodukter och steroidhormoner som virusen älskar att livnära sig på. Men även gärna där det är stagnerade flöden (som vid en nedsatt funktion på levern) som i leder och liknande förträngningar där det blir som flaskhalseffekt som det sedan kan ansamlas naturliga rest och slaggprodukter samt annan kontaminering i och runt, kan ge en stagnerad slaggad miljö som dels blir olika former av störmoment och kan leda till diverse skador med tiden, men även ge en grogrund för patogener.

Deras starkaste vapen mot oss är när vi inte vet om deras existens i vår symfoni, är annars ett relativt klent virus som man med exponering, kunskap och målmedvetenhet kan driva till vilande läge eller helt ut ur kroppen.

Längre ned på sidan finns det inspiration för hur man driver tillbaka och många fall driver ut virusen helt ur kroppen, här nedan kommer en rätt genomgående beskrivning för att förstå vad denna breda herpesfamilj har för möjlighet att uppnå under rätta förhållanden. Finns även en samlingssida med antiviral kost länk här.

Steg 1 - Vilandes i blodet och duplicerar samt stärker upp sig och inväntar ett gynnsamt läge, tålmodigt  känner av efter en tillräckligt tillfredsställande försvagning.

Steg 2 - Vid rätt läge så attackerar de körtlar som sköldkörteln och ger upphov till Körtelfeber, Mononukleos. Virusen försöker även ofta attackera organ i detta läge, gärna levern, njurar, binjurar, mjälten, då de bland annat livnär sig på steroidhormoner, slaggprodukter, kroppsfrämmande substanser som t.ex. olika metaller är deras favoritföda. Problem med tonsillerna, huvudvärk, migrän, sömnproblem samt andra infektioner då inflammation i området runt halsen är även vanligt förekommande redan vid detta steg där ofta antibiotika ges (kan ge en positiv effekt om selektivt utvalda medhjälpande bakteriers belastning minskar) men ibland så kan virusen främjas av den belastning som antibiotika ger. I en del fall så opereras tonsillerna till och med bort, ett ingrepp som belastar kroppen och kan främja den bakomliggande virusinfektionen att avancera vidare. Det är i denna attack av sköldkörteln som viruset är som mest smittsamt då de kan föras vidare via saliv väldigt effektivt, därför det kallas för 'kissing disease'.

 • Väldigt selektivt så samarbetar virusen gärna med vissa andra patogener som t.ex.  Streptoccocus, Stafylokocker samt Borrelia bakterier. De är även otroliga på att känna av vilka hormoner som utsöndras i kroppen och det är  därför de är så effektiva, när virusen väl bestämmer sig för att försöka avancera vidare.

Steg 3 - När viruset fått fäste i organ eller körtlar så hittar sjukvården härifrån bara antikroppar och finns inte längre aktivt i blodet. Det är här som sjukvården tappar kopplingen till virusen. Kan borra sig djupt in i vävnaden i och runt organ samt körtlar i flera månader, år till och med decennier beroende på virusvarianter, grad av kontaminering samt externa influenser. Därav har forskarvärlden blivit lurade av att det ser ut som att immunförsvaret gör skadan och triggar inflammation, när det själva verket gör allt för att komma åt virusen. De borde studera virusens olika restprodukter och sedan kunna leta efter det i blodet samt i lymfsystemet istället för att enbart studera antikroppar.

Viruset borrar in sig i vävnaden och triggar inflammation. Även när viruset ökar i antal så blir deras restprodukter en toxisk cocktail beroende på vad de fått möjlighet att livnära sig på, som påverkar kroppens funktioner olika. En Epstein Barr viruscell har en livslängd på ungefär sex veckor, är bland annat det döda viruscellerna som blir ett nervtoxin de kan lagra och hålla i sörjan för att sedan frigöras strategiskt för att försvaga systemen ytterligare. Framförallt förvirra immunförsvaret likt en rökridå som kan trigga kroppens försvarsmekanism inflammation, för att sedan försöka avancera vidare och få starkare fäste i kroppen.

Deras taktik är framförallt att försöka få hela systemet att sakta ned och bli stagnerat då detta kommer att resultera i en nedsatt syretillförsel, syre som är livsviktigt för att hålla nervsystemet starkt och är essentiellt i kampen mot virus och andra patogener. Dessa restprodukter som har potential under olika förhållanden att utvecklas till potenta nervtoxiner kan ta sig överallt i kroppen genom blodet samt även genom lymfsystemet, beroende på vart virusen infekterar systemen. Nervtoxinerna kan då trigga kroppen till inflammation vid svagare områden där det gärna är lite känsligt och kan då påverka kroppens funktioner väldigt negativt, allt från att påverka hjärtklaffar, att nervtoxinet blir ett 'dermatoxin' och påverkar huden, till att klegga fast på neurotransmittorer i hjärnan och påverka kommunikationen.

 • Diagnoser som ges i detta läge är bland annat Lupus (t.ex. Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)), Hypotyreos, Hypertyreos samt andra sköldkörtelsjukdomar som t.ex. Hashimoto's och Gravessjukdom. Även många diagnoser kring lymfnoder samt lymfsystem, levern, binjurar, mjälte, bukspottskörtelngallblåsan, tarmarna, oförklarliga inflammationer, olika former av ärrbildning, Endometrios (i kombination med Streptococcus bakterier och kontaminering av kroppsfrämmande substanser) samt andra diagnoser rörande reproduktionsorganen.
 • EBV rotar sig väldigt gärna i levern och orsakar många av de leversjukdomar vi lider av idag, då deras taktik är framförallt att få systemet långsamt samt stagnera för mindre syretillförsel. EBV är t.ex. många gånger bakomliggande huvudorsaken för Hepatit A till E länk här. Patogen infektion kan göra att leverns funktion stagnerar och ansamlar restprodukter, slaggprodukter och annan kontaminering, kan då bli ännu mer funktionsmässigt nedsatt som kallas för att levern blir slaggad. Är även levern fettad eller förfettad, så kan detta i kombination skapa kedjereaktioner som kan eskalera. Bland annat kan då reningsförmågan påverkas väldigt negativt samt även blodets kvalité, allt från energiinnehåll till blodets tjocklek kan påverkas som sedan anstränger hjärtat. Här kan ni läsa mer om levern länk här.
 • Om bukspottkörtel samt gallblåsan länk här även blir infekterade eller får nedsatt funktion p.g.a. att det nära samarbetet med en ansträngd lever, så kan även de olika magsyrorna bli ur balans. Magsyran är en cocktail av sju syror som kan bli skadlig och detta i sin tur påverkar hur näring smälts då även hur näring tas upp. Kan då orsaka bland annat uppblåsthet och förstoppning samt även utveckla en överkänslighet mot näringsämnen och kan även ge en rad olika komplikationer. En balanserad magsyra-cocktail främjar även att så mycket oönskat som möjligt oskadliggörs redan i magsäcken, en funktion som är ett av kroppens främsta försvar.
 • En försvarsmekanism som kroppen har är att försöka kapsla in patogener då speciellt virus som EBV med kalcium väggar. Oftast så hinner en del patogener ta sig ifrån det området men även så kan de frodas inne i det inkapslade området, speciellt om förhållandena är gynnsamma. Det är på detta sätt som Sköldkörtelnodul - knöl samt Cystor av olika slag uppstår. Om man under denna period inte förser kroppen med det kalcium den behöver, så kan detta utvinnas ur skelettet och Osteoporos alltså benskörhet kan uppstå. Även fibrom, fibrös vävnad samt liknande symptom och förändringar, är många gånger virusen som ger ärrbildning och olika förändringar som cellförändringar.
 • Styrkan på dessa toxiska virala restprodukter är beroende på vilka aggressiva varianter av virusen det är, samt även i kombination med vilken cocktail av kontaminering de kan livnära sig på. Virusens restprodukter av att livnära sig på redan kraftfulla toxiska ämnen och gifter gör att biprodukten blir ännu mer potent, som sedan utvecklande virus i sin tur kan livnära sig på och vars restprodukter blir superpotent. Blir till slut så toxiska att de flesta virusen dör men att några få kan överleva och frodas på denna superpotenta toxiska cocktail, viruscellerna utvecklas i detta läge till 'cancerceller', vars miljö de skapar även påverkar alla närliggande celler väldigt negativt. Bröstcancer, sköldkörtelcancer, lungcancer (därför någon som saknar virus kan röka hela sitt liv), prostatacancer, cancer i levern, i och runt reproduktionsorganen som livmoderhalscancer (HPV finns då oftast med som last men kan inte själva utvecklas till det som kallas cancer) är några få nämnda sorter.
 • 98% av alla cancersorter är virus i kombination med toxiner och från den breda herpesfamiljen så är det aggressiva varianter av HHV-4 Epstein barr, HHV-5 CMV HHV-6, HHV-7, HHV-8, HHV-9, HHV-10, HHV-11, HHV-12 och HHV-15.
 • Även liknande process som vid cancer fast oftast inte lika aggressiva varianter samt inte lika potent cocktail av toxiner, eller helt enkelt i ett tidigare skede. Så kan virusen bilda tumörer, sköldkörtelnuklear, samt även Myomfibrös vävnad och annan ärrbildning som ibland även uppstår i kombination med Cystor.

Steg 4 - Virusen avancera från sitt fäste i organ samt körtlar som sköldkörteln och tar sig vidare in i centrala nervsystemet, där de triggar inflammation. Detta är endast möjligt om viruset gjort sig tillräckligt starka och främjas av andra belastningar på kroppens system. Symptom här kan variera från hjärtklappningar (som förutom neurologisk påverkan så kan även virusens nervtoxiner som genom blodet och nervsystemet påverkar bland annat hjärtat på olika sätt) olika neurologiska symptom samt diagnoser, som generell värk och andra nervsmärtor (virusen samt deras restprodukter då nervtoxiner som triggar inflammation i och runt nerver då speciellt centrala nervsystemet, som bland annat stör det elektriska impulserna).

Ofta vid en skada eller i samband med en operation där nerver blivit skadade, som skickar ut hormoner att de behöver byggstenar för reparation. Dessa hormoner kan virusen känna samt läsa av och kan då gå i attack mot den skadade nerven, som triggar kroppens försvarsmekanism inflammation

På den vägen kan alltså inflammationen i och runt nerverna påverkar nervernas elektriska signaler. Virusens nervtoxiner i kombination med kontaminering av kroppsfrämmande substanser länk här, kan då ta sig upp i hjärnan och påverka neurotransmittorer, stör kommunikationen för bland annat utsöndring av diverse hormoner som serotonin, melatonin och dopamin vars nivåer kan förändras.

 • Kan i detta senare steg även ge upphov till muskelsmärtor, ledvärk, smärtsamma ömma punkter, ryggvärk, stickningar och/eller bortdomnad i händer och fötter, migrän, utmattningssyndrom, yrsel, ögon grumlingar, sömnlöshet eller försämrad sömn, svettningar, hjärndimma, överkänslig mot ljud och ljus, ångest och depression.
 • Att man även lär ha misstagit kvinnors Epstein-Barr virus mot Perimenopause och Menopause, där symptom kan vara värmevallningar, nattsvettningar, hjärtklappning, yrsel, depression, hårbortfall och ångest.
 • Även Tinnitus kan vara symptom orsakat av EBV infektion om ringandet kommer och går samt går upp och ned, kan det vara virus som triggar inflammation i innerörats nerver. Ringandet är då ett resultat av att inflammationen vibrerar labyrint och vestibulocochlear nerverna.
 • Vertigo och Ménière sjukdom kan även det vara virusens nervgifter som triggar inflammation i vagusnerven, som skapar ett tryck på nedre delarna av hjärnan.
 • Multipel Skleros, MS är oftast väldigt aggressiva varianter av EBV som nått till steg 4, även en del fall så är det infektion av HHV3-Shingles eller i kombination med EBV. Som innan är det andra faktorer som även väger in i denna lite mer destruktiva utbredning, så drar virusen ofta fördel av andra infektioner. Som av t.ex. Streptococcus A och B, H. Pylori bakterier, överväxt av vår Candida (som även det är en av kroppens försvarsmekanismer) och Cytomegalo virus. Även Metaller och Tungmetaller som t.ex. Bly, Koppar, Kadmium, Kvicksilver och Aluminium. Dessa metaller och tungmetaller försvagar alla immunförsvaret i att försvara nerverna mot att bli attackerade, samt är även näring för vissa patogener.
 • Amyotrofisk lateralskleros (ALS) Är även det bakomliggande virusinfektion i kombination med höga halter skadliga metaller. Som med MS så är det den mentala belastningen av att få själva diagnosen som blir det mest destruktiva belastningen, då de i många fall triggar tunga rädslobaserade adrenalincocktails som gynnar angriparna. Med kunskap om dessa virus kan man sätta kurs mot sitt högsta välmående.

Som nämnts tidigare så har virusen en fantastisk förmåga att känna och läsa av kroppens hormonutsläpp, så fenomenala på att känna av när kroppen är som mest belastad som vid t.ex. en olycka, operation, trauma eller graviditet. Bra att ta en period och städa ur kroppen på oönskat ordentligt så det inte ligger som en tickande bomb inombords. De livnär sig även gärna på steroidhormoner då både kroppens egna samt även från externa källor, som t.ex. det flesta animaliska produkterna där naturliga steroidhormoner är tänkt till de små liven att växa fort för överlevnad, samt från diverse hantering och slakt. Även ett djur som blivit skjuten några gånger som ligger och förblöder i ett buskage innehåller höga halter steroidhormoner.

Så att dessa autoimmuna sjukdomar är att "kroppens immunförsvar sviker och börjar attackera sig själv" är alltså inte fallet!! Det är bland annat grundat på en enzym-teori som det sedan fanns hypoteser kring denna teori som blev en form av sanning (öppnade upp helt nya kapitel av patenterade preparat). Då det är bland annat virus som borrat sig djupt in i bland annat vävnaden i de attackerade organ och körtlarna. Det är alltså inte immunförsvaret som attackerar kroppen utan precis tvärtom, gör allt de kan för att komma åt alla 'dolda' patogener! Därav att sjukvården många gånger kan uppmäta höga antal antikroppar i blodet men inte själva patogenen i sig, för virusen är oftast inte aktivt i blodet i det senare stegen.

Att egennyttiga intressen genom industrikomplexen gett dessa individer med autoimmuna diagnoser immundämpande läkemedel, som många läkare nu äntligen börjar vägra göra och säger ifrån, så förstår man varför få har återtagit kontrollen över sin hälsa. När man egentligen behöver göra precis tvärtom, komma i djupare kontakt med sin kropp och resten av sitt väsen, att känna istället för att dämpa kommunikationen och fantastiskt intelligenta försvarsmekanismer. Stämma kroppens symfoni som helhet och stärka upp kroppens alla funktioner, speciellt immunförsvaret för att kunna ta kontroll över situationen mot dessa patogener.

Otroligt mentalt nedbrytande när svaret varit att kroppen attackerar sig själv, detta har skapat en skam och att man inte kan lita på sin kropp längre. Det skapar ett tillstånd som kan vara otroligt tungt för individen att vända och ta sig ur för att lita samt älska sin kropp igen. En del av det diagnoser som ges till sjuka individer så är det den mentala belastningen av att få själva diagnosen, som är mest destruktivt och gör väldigt mycket skada. Exempel här är MS och ALS samt även tidigare HIV-diagnos, som är bakomliggande virusinfektion samt kontaminering men som ansetts vara likt en 'dödsstämpel'.

VIRUS SOM EBV ÄR HELA DEN KORRUPTA DELEN AV INDUSTRINS AKILLESHÄL. Då dessa virus som den breda herpesfamiljen med EBV i spetsen är den stora bakomliggande aspekten för det "autoimmuna" sjukdomarna, samt stor del av det 98% av alla cancersorterna som är virus i kombination med toxiner (resterande procent är bland annat asbestcancer som är en annan symptombild). Så förstår man varför den korrupta delen av industrin gjort allt för att dölja dessa virus.

 • Vi får runt 16% av dessa virus direkt ifrån industrin i allt från kontaminerade vaccin som t.ex. Twinrix, k-vitamininjektion vid födseln, samt att dessa virus kan träda in i kroppen vid organbyten, blodtransfusion samt även via avföringstransplantation.
 • Ungefär 62% av viruskontamineringen får vi av varandra samt resterande procent är från vår omgivning.

Eftersom Epstein-Barr viruset är så utbrett och ganska svårt att finna i det senare stegen med sjukvårdens metoder, med all denna symptombildning vi lever med idag så kan det kännas hopplöst. Speciellt när man fått en diagnos av sjukvården där dom inte har något ordentligt svar på vad som är grundproblemet, samt i vissa fall att försvaret då skulle ha svikit kroppen eller att det skulle vara fel på patientens gener. Därför det är så viktigt att vi har fått bland annat Anthony William's livsverk med all denna kunskap samt inspiration för att driva ut all kontaminering och optimera sin hälsa.

Några vanliga faktorer som kan trigga igång eller främja en bakomliggande virusinfektion:

Det viktigaste är vetskapen om dessa virus samt att det går att driva ut dem ur kroppen, som har en fantastisk förmåga att läka och återhämta sig samt ta full kontroll över hälsan igen!

EBV vill gärna ha ensamrätt med att infektera kroppen med undantag de selektivt utvalda medhjälpande patogener. Vissa EBV varianter samarbetar även gärna medans vissa aggressiva varianter öser på själva. Detta kan resultera i att EBV faktiskt kan hjälpa till att skydda kroppen från diverse nya angripare, kan gå flera år utan att man plockar upp något nytt som utvecklar en sjukdomsbild eller att man inte ens får feber. Även andra lägret att EBV endast har lite lagom plats i kroppen men är en tung belastning, så att immunförsvaret är svagt och att individen tenderar till att plocka upp nya patogener och kan utveckla nya symptom.

Beroende på virustyp, patogen-cocktail, kontaminerings grad och individ, så har det tagit andra mellan 3-18 månader att erövra virusen och optimera sin hälsa. En riktlinje är att det kan ta ungefär liknande tid att bli frisk som man blev sjuk. När man ställer in siktet på patogener så kommer de börja protestera, när de håller på att drivas ut av immunförsvaret så kan de göra sista desperata försök att hålla sig kvar i kroppen, kan försöka utveckla nya symptom och på den vägen trigga rädslor. Ibland när man gör allt rätt och det känns tufft så blir det effekter av att man precis gav kroppen kraftfulla byggstenar, då bränsle till kampen mot det oönskade med resulterande restprodukter från kampen. Så viktigt är att vara medveten om att det kommer vara bättre och även sämre dagar, men att genom detta tålmodigt sikta framåt, lyssna och lita på sin kropp samt följa sin intuition.

EN PATOGENS STARKASTE VAPEN ÄR NÄR DEN ANGRIPNE INTE VET OM DESS EXISTENS, SÅ DET STARKASTE VAPNET MOT DESSA ÄR EXPONERING. Ju mer detaljerad exponering som vilka varianter samt vart de sitter, som samarbetande varianter samt eventuella dolda nästen, så integreras informationen ner på cellnivå - om du vet så vet även ditt immunförsvar! Rädslobaserade adrenalincocktails som oro, ångest samt kanske även panik, över att inte få tillfredsställande svar på varför man mår dåligt, det tunga rädslobaserade adrenalinblandningar gynnar alla former av angripare, samt 'fräter' på ett känsligt system. Så bara genom att veta om att det är virus som attackerar kroppen, att det INTE är din perfekta kropp som attackerar sig själv, ger även styrka och kraft som stärker hela symfonin! Kunskapen om att det finns vägar och tekniker för att återfå sin hälsa ger ny livgivande kraft till hela systemet, detta är det första och viktigaste steget till att uppnå sitt högsta välmående!

DIN KROPP ÄR PERFEKT, DEN BEHÖVER BARA DE RÄTTA FÖRUTSÄTTNINGARNA!

Mat och vätska är Medicin.

Att man genom syntetisk tillverkning från naturliga preparat utvinner enstaka substanser för att genom labbmiljö ta patent i vinstmaximerings syften, ger ofta en väldigt enspårig symptomlindring. Då det finns hundratals även tusentals med komplexa föreningar av ämnen i de naturliga formerna, som i en redan genialisk symfoni uppenbarligen ger en mycket bredare och skonsammare effekt.

Nedan kommer lite tips och trix sedan nedanför det så listas gåvor från naturen och supplement samt vilken effekt dessa har i kroppen för att vandra en stabil holistisk stig till sitt högsta välmående. Ännu längre ned listas även vad man absolut bör undvika för att nå det önskade resultatet. Detta skall fungera som en stöttning i rätt riktning. Tanken är att aktivera individen att få djupare förståelse över allt det naturliga som vi omsluts av, samt vilken kraft de ger kroppen. Att söka mer information kring näring och näringsämnen, att varje måltid blir en härlig ceremoni, bli mera nyfiken och medveten om vad man äter, dricker, andas samt utsätter sin hud för.

Mantrat: Frukt, Bär, Svampar, annat Plantbaserat som Grönsaker, Rotfrukter, Örter o.s.v.

 • Viktigt är att alltid läsa vad råvaran/produkten innehåller och var den kommer ifrån. Det finns väldigt mycket bra information på nätet och även appar som hjälper oss att hålla koll på tillsatser (E-ämnen) och vilka förhållanden som produkten kommer ifrån.
 • Undvik metaller och tungmetaller så mycket man bara kan, använd inte aluminiumfolie, aluminium-engångsmatlådor, undvik klassiska metall- och tungmetalls-fällor som t.ex. fisk från Östersjön, samt fet fisk som Makrill etc. Mer om metallernas inverkan på kroppen finns på sidan metaller & tungmetaller länk här, samt hur man driver ut dessa på metall & tungmetalls utrensning länk här.
 • Även viktigt att stötta kroppens reningsförmåga så det är rekommenderat att plocka inspiration från utrensningsprogrammet längre ned på sidan. Då optimerad utrensningsfunktion är nödvändig för tillfrisknandet och optimerande av kroppens funktioner. För att driva ur kroppsfrämmande substanser behöver levern länk här god funktion, all form av fett belastar levern så kan vara bra att dra ned på fettintaget, kanske minst köra fettfria förmiddagar. Längst ner på sidan presenteras ett 28-dagars reningsprogram som man kan skräddarsy efter sin egna förmåga.
 • Då det är viktigt att få i sig så bra samt ren näring och vätska som det bara går, så försök få tag på så mycket ekologiska och naturliga produkter som bara är möjligt. En bra början är att i alla fall byta ut de produkter som man använder sig mest av till ekologiska.
 • Drick mycket och rent vatten, minst 1,5L per dag. Är man osäker över kvalitén på sitt vatten så kan ett vattenfilter/filterkaraff av någon form vara att rekommendera. Drick 15-20 min innan måltid sedan en timme efter måltid samt mest emellan måltiderna. Helst inte så kallt vatten utan ställ fram en kanna och låt den bli rumstempererad. Gärna rums tempererat vatten till maten som man endast sippar lite av, gärna med lime som är effektivt med att bryta ned fett eller med citron/bitterörter som främjar matsmältningen. Här kan ni läsa mer på sidan Livets Elixir länk här.
 • Tvätta alla råvaror riktigt ordentligt om det inte är Ekologiska eller om ni inte plockat dem själva. Annars skölj av måttligt under rinnande vatten och skölj av efter förnuft och intuition. Det finns viktiga mikroorganismer på skalen och bladen som bland annat tunntarmen behöver. Många gåvor skall om möjligt ätas med skal så tänk att alla dessa ämnen i skalet som skyddar det goda mot patogener, mögel osv. integreras sedan in och används av kroppen.
 • Örtteer är ett väldigt enkelt sätt att tillgodose kroppen med mycket kraftfulla komponenter och byggstenar.
 • Var inte rädd för att äta mycket frukt och bär då dessa innehåller otroligt mycket nyttiga näringsämnen och komplexa föreningar. De naturliga sockerarterna i frukten är alltid bundet till andra nyttiga näringsämnen, så det är inte samma destruktiva effekt som av industrins artificiella sockerarter. Bryter man ned fibrerna som vid juice så blir det en liten annan effekt, som kan vara tufft för ett system ur balans. Studera hur växten ser ut som hur djupt går rötterna ner i backen och plockar upp härlig näring? Träd t.ex. ger ofta mycket näringsrik frukt samt även meloner. Riktigt nyttiga näringsämnena finns i skal, kärnhus och även kärnorna i sig.
 • Eliminera så mycket kulturell stress som det bara går är otroligt viktig del i tillfrisknandet. Ta den här perioden och verkligen fokusera på dig själv och det som gör att du mår bra. Omslut dig av nära och kära medvarelser, Meditera, Yoga, ut i Naturen (finns så många fantastiska naturreservat t.ex.) att omsluta och stimulera kroppens symfoni av bio-fotoner med skogens harmoniska symfoni av bio-fotoner. Det finns så mycket otroligt vackert som vi kan omsluta oss av! Träna upp en medveten närvaro i nuet, Andas och njut av livet, nuet där egentligen all läkning sker.
 • Kärleken är den absolut mest kraftfulla läkande energiform vi alla besitter. Om det är någon som förtjänar din kärlek så är det du! Den mest fundamentala relationen är till sig själv och då alla aspekter inräknat som den fysiska kroppen. Med en stabil grundrelation till sig själv så kan man sedan bygga vidare stabila externa relationer som till moderjord, fader sol, samt vidare bygga externa stabila relationer ut i denna dynamiska värld.

Vissa gåvor från naturen kan tillföra speciellt kraftfulla byggstenar som kroppen kan bygga ihop till väldigt avancerade näringspaket till kroppens olika intelligenta funktioner. Nedan kommer några speciellt utvalda för att stärka upp kroppen i kampen mot patogener som EBV, byggstenar för att även återställa kroppen efter dess destruktiva effekter för att kunna maximera kroppens fantastiska förmåga att läka.

Kraftfullt mantra är: Bär, Frukt, Svampar, annat plantbaserat som Grönsaker, Rotfrukter, Kryddor och Örter för några exempel. Det är bra att sikta på att få i sig minst tre av dessa gåvor per dag efter kapacitet och förmåga, maximera efter egen unik förmåga och försöka hålla en sund inställning till att man inte varje ande-tag kommer att nå sina mål. Att kanske sikta på att rotera och försöka få i sig alla dessa gåvor under en 'si så där' 1-2 veckors period isch. Dina egna unika steg.

 • Vilda Blåbär – (Bäst är tydligen en vild sort från Kanada, Vaccinium Angustifolium när det kommer till att driva ut metaller hur just hjärnan, men det andra vilda t.e.x. svenska bären är också väldigt näringsrika och effektivt på att driva ut metaller ur t.e.x. tarmen) Kan även främja att återställa det centrala nervsystemet och att driva ut EBV nervtoxiner säkert.
 • Hallon – Rik på antioxidanter för att avlägsna fria radikaler från organ och blodomloppet.
 • Kiwi (med skal) – Full av antioxidanter som stärker immunförsvaret.
 • Papaya (försök även få med några kärnor) - Återställer centrala nervsystemet samt stärker och bygger upp saltsyran i magen.
 • Aprikos – Bygger upp immunförsvaret och stärker blodet.
 • Granatäpplen – Hjälper till med att rena blodet och även lymfsystemet.
 • Grapefrukt – Riklig källa av bio-flavonoider och kalcium som stödjer immunförsvaret samt för att driva ur toxiner ur kroppen.
 • Selleri – Stärker saltsyran magsyra-cocktailen samt innehåller viktiga mineralsalter, även full av elektrolyter till bland annat centrala nervsystemet.
 • Grönkål – Riklig med alkaloider som gör kroppen basisk och skyddar mot virus.
 • Sötpotatis – Stödjer levern med att driva ut virusets restprodukter och toxiner.
 • Gurka - Stärker binjurar och njurarna med att driva ur nerv-toxiner från blodomloppet, även bra för lymfvätskan.
 • Fänkål – Innehåller starka antivirala föreningar i kampen mot EBV.
 • Groddar – Rik på zink och Selen som stärker immunsystemet mot EBV.
 • Sparris – Renar levern och mjälten samt stärker Bukspottkörteln.
 • Spenat – Främjar en basisk miljö i de områden som kroppen skall hålla basisk, samt ger höggradigt absorberbara mikronäringsämnen till nervsystemet.
 • Koriander – Driver ur tungmetaller som kvicksilver och bly, som är favoritnäringen för EBV.
 • Persilja – Driver ur höga halter av koppar och aluminium, som göder EBV.
 • Kokosolja - Antiviral och är antiinflammatorisk.
 • Vitlök – Antiviral och antibakteriell som hjälper skydda mot EBV.
 • Ingefära - Hjälper näringsämnens assimilering och lindrar kramp i samband med EBV.
 • Atlantisk Dulse - (Rå tång från tex Island) Stimulerar peristaltisk verkan i tarmkanalen och driver ur EBV ur levern. 

Nedan kommer även några örter och supplement som kan hjälpa till att stärka kroppens alla funktioner som immunförsvar och reningsförmåga, även kraftfulla byggstenar för att främja läkning. 

 • Cat's Claw (Kattklo-unkaria) – Ört som motverkar EBV och dess medhjälpande bakterier.
 • L-lysine – Försvagar EBV påverkan samt har antiinflammatorisk effekt på centrala nervsystemet.
 • Silverhydrosol – Sänker virusmängd och påverkan.
 • Zink – Stärker immunsystemet och skyddar sköldkörteln mot inflammation.
 • Vitamin B12 (metylkobalamin och adenosylkobalamin) – Stärker centrala nervsystemet.
 • Ester-C – Stärker immunsystemet och driver EBV toxiner ur levern.
 • Lakritsrot - Sänker EBV produktion och stärker binjurar och njurar.
 • Citronmeliss – Antiviral och antibakteriell, dödar EBV-celler samt stärker immunförsvaret.
 • 5-MTHF (Folsysra) – Stärker endokrina systemet och centrala nervsystemet.
 • Selen – Stärker och skyddar centrala nervsystemet.
 • Röda havsalger (antivirala sorter) – kraftfull och antiviral som även driver ur tungmetaller ur kroppen
 • Spirulina – Återuppbygger centrala nervsystemet och driver ur tungmetaller.
 • Nässelblad – Förser vitala mikronäringsämnen till hjärnan, blodet och centrala nervsystemet.
 • Monolaurin – Antiviral och reducerar virusets samt kofaktorers effekt.
 • Fläder – Antiviral och stärker immunsystemet.
 • Rödklöver – Renar levern, lymfsystemet och njuren från EBV nerv-toxiner.
 • Stjärnanis – Antiviral och motverkar EBV i levern och sköldkörteln.
 • Kurkumin – Ämne i Gurkmeja (ekologisk)  som stärker endokrina systemet samt centrala nervsystemet.

Supplement speciellt bra vid MS diagnos.

 • EPA & DHA (Växtbaserad ej fiskbaserad) - Omega 3 fetter som hjälper till att skydda och stärka myelin nervskidorna.
 • L-Glutamin – Aminosyra som driver ut toxiner som MSG från hjärnan och skyddar neuronerna.
 • Igelkottstaggsvamp – Medicinsk svamp som skyddar myelin nervskidorna och stödjer neuronernas funktion.
 • ALA (Alfa Liponsyra) – Hjälper att reparera skadade neuroner och neurotransmittorer samt laga myelin nervskidorna.
 • Monolaurin – Fettsyra som tar kål på virus- och bakterieceller samt skadliga mikrober i hjärnan.
 • Kurkumin – Ämne i Gurkmeja (ekologisk) som sänker inflammation i centrala nervsystemet och minskar då smärta.
 • Korngräs pulver (gärna korngräs juice pulver) – Innehåller mikronäringsämnen som göder centrala nervsystemet, hjärnvävnad, neuroner och myelin nervskidorna.

Supplement speciellt bra vid Reumatoid Artrit.

 • Kurkumin – Komponent i Gurkmeja (ekologisk) sänker inflammation och minskar smärta.
 • Nässelblad – Ört som innehåller alkaloider som kan reducera inflammation specifikt av EBV.
 • N-acetylcystein – Aminosyra som reducerar inflammation och minskar smärta.
 • MSM (methylsulfonylmethane) – Ämne som reducerar inflammation och lindrar ledvärk.

Nedan kommer ännu mer kraftfull inspiration för att motverka och förebygga infektion av patogener som den allt bredare herpesfamiljen.

 • En viktig detalj att tänka på när man känner att en infektion håller på att blossa upp eller att man fokuserar på att få en infektion att lägga sig, är att utesluta så mycket fett som bara är möjligt. Då fett är en process för bland annat levern att bryta ned genom galla för att extrahera näringsämnena, även levern som kontrollerar i princip allt med blodets kvalité och då även blodfettvärdet. Fett stagnerar systemet och är som långtradare i blodet och är i vägen för glukos och röda blodkropparna som transporterar energi och näring likt sportbilar, syre som har en essentiell roll i kampen mot angripare och en till viktig aspekt när det gäller infektioner, är att fettet är i vägen för att de vita blodkropparna och det andra intelligenta funktionerna som ingår i immunförsvaret, att arbeta optimalt och blir mindre effektiva i kampen mot angripare och oönskade störmoment. Majoriteten har tyvärr en belastad lever till någon grad och är därför ännu känsligare för att stagnera systemet med ett för högt dynamiskt fettintag.

 

Zinkshock terapi är en kraftfull behandlingsform som är skräddarsydd till att använda Zinc (flytande zinksulfat) från märket Vimergy. Kraftfullt i förebyggande syfte, när man känner att infektionen precis startat eller vid ett senare tillfälle under infektionen. Kan läsa mer om hur viktigt just zink är på sidan om näringsämnen och kosttillskott länk här.

 • Två pipett rör i mun och hals och låt det vara där i lite mer än en minut ungefär för att sedan sväljas, upprepa var tredje timme under det vakna timmarna i två dagar. 

 

C-vitaminshock terapi är ytterligare en kraftfull behandlingsform att använda sig av vid ett tidigt skede av en infektion, som även den är skräddarsydd till Micro-C av märket Vimergy.

 • 2500mg (5x500mg kapslar) ner i vatten föredraget varmt.
 • 2 teskedar rå honung eller 100% ren lönnsirap.
 • Saften från en mogen apelsin eller citron.

 

Té på färsk Timjan innehåller kraftfulla antivirala komponenter och går att dricka av alla hur mycket man känner för under hela vakna dygnet. Riktigt effektivt antiviralt örtte viktigt att det är färsk för att få ut det mesta möjliga ur denna fantastiska gåva från naturen.

 • Koka upp vatten och tillsätt minst två kvistar färsk Timjan.
 • Kan tillsätta en sked rå honung och pressa i färsk citron.

Timjanvatten är ett till kraftfullt alternativ för att få i sig dess antivirala komponenter.

 • Häll upp en karaff rent (renat/från källa) vatten med rumstemperatur och tillsätt minst två kvistar färsk Timjan och låt stå över natten.
 • Ta sedan ur kvistarna och kan tillsätta önskad smaksättare/boost som t.ex. färsk citron, rå honung, gurkskivor, bär, andra örter som tex mynta osv.

På sidan om näringsämnen, kosttillskott och superfoods länk här finns massa mer spännande inspiration.


Att undvika

Att tänka på är att patogener har utvecklats tillsammans med oss och därför många gånger älskar att livnära sig på det vi älskar, därför som de kan trivas i våra unika förhållanden, att man då kan få vara beredd att under en period undvika olika former av näring som man håller lite extra kärt.

För att uppnå önskat resultat bör dessa uteslutas.

 • Ägg. Att överleva perioder av vår utveckling runt om på denna planet så har ägg varit en livsviktig näringskälla, men idag så kan vi få i oss i snitt 350 ägg om året. Ägg i en tungt belastad kropp göder bland annat patogener och på den vägen trigga inflammation. Då det innehåller mycket naturliga steroidhormoner som är några virus varianters favoritföda, samt även vissa proteiner och fetter bland annat som olika patogener gärna livnär sig på. Vissa patogener är skapade i laboratorium och där göds de ofta på äggbaserad föda. Innehåller även mycket dolt fett som belastar levern och på den vägen stagnerar våra kroppar som får sämre syretillförsel bland annat, som är essentiellt i kampen mot patogener.
 • Mejeriprodukter. Kombinationen laktos (kraftfull sockerart) och fett är destruktivt för ett försvagat system, speciellt påfrestande för levern. Även fullproppad med naturliga steroidhormoner till de tänka små liven som även göder många patogener. Innehåller även mycket dolt fett som belastar levern och på den vägen stagnerar våra kroppar som får sämre syretillförsel bland annat, som är essentiellt i kampen mot patogener.
 • Gluten. Protein som är svårt för ett redan funktionsnedsatt näringsupptag att bearbeta, dagens grovt förädlade vete innehåller även andra proteiner som i olika kombinationer kan göda patogener och på den vägen trigga inflammation samt även förvirra immunförsvaret.
 • Majs och alla produkter som innehåller någon form av majs. Otroligt genmodifierad och göder många patogener och på den vägen trigga kroppens försvarsmekanism inflammation. Märkligt att labboratorium skapade grödor innehåller specifika näringsämnen som labboratorium skapade patogener älskar att livnära sig på.
 • Soja och alla sojaprodukter. Har även den råkat ut för liknande genmodifierat öde som majsen, otroligt hårt besprutad runt om i världen.
 • Rapsolja och produkter innehållande rapsolja. Liknande genmodifierat öde även för Raps som främjar och göder patogener och på den vägen kan trigga inflammation, framför allt i tarmsystemet. En av det sämre oljorna för kroppen oavsett genmodiferad eller inte.
 • Bearbetade Sockerbetor. Även fått ett genmodifierat öde och drogen raffinerat socker är sockerart som i många fall har destruktiv effekt i kroppen.
 • Alla animalier innehåller höga halter steroidhormoner. Diverse mjölk är fullproppade med naturliga steroidhormoner så att det lilla livet skall växa snabbt för bästa möjliga chans för överlevnad. Även vid diverse hantering och slakt så är många djur fullproppade av steroidhormoner som göder många virus samt belastar systemet, även vilt som blir skjuten några gånger och förblöder i ett buskage kan innehålla ännu högre värden. Dagens tester att mäta pH säger endast halva bilden av de (för en sjuk individ) destruktiva steroidhormonerna. Innehåller även mycket dolt fett som belastar levern och på den vägen stagnerar våra kroppar som får sämre syretillförsel bland annat, som är essentiellt i kampen mot patogener.
 • Fläsk. Innehåller extra dåligt fett som är tufft för kroppen att bryta ned så gäller alla sorters fläskprodukter. Grisen svettas inte heller och kan därför inte svettas ut överskott av kroppsfrämmande substanser som kan sätta sig i köttet, samt som de flesta animaliska produkter är fullproppade med naturliga samt artificiella steroidhormoner, även kemikalier i form av mediciner och andra ämnen som belastar kroppen och då främjar patogener.
 • Odlad fisk. För att överleva trånga utrymmen göds fiskarna med antibiotika och har ofta giftiga kemiska substanser i vattnet. Göds även av näring som inte alltid är naturlig för fiskarna.
 • Smakförstärkande ämnen. Glutamat, eller Natriumglutamat (Sodium glutamate) även förkortat MSG samt Maltodextrin används bland annat som smakförstärkande ämnen. I bland annat snabbmat och ofta i maten från Asiatiska restauranger.
 • Naturliga Smakämnen. Innehåller ofta Glutamat i någon form och är egentligen långt ifrån naturliga.
 • Artificiella smakämnen. Framtaget i laboratorium och bör undvikas.
 • Sötningsmedel. De flesta artificiella sötningsmedlen innehåller nervgiftet aspartam.
 • Konserveringsmedel. Bland annat Citronsyra E330, Kaliumsorbat E202, Svaveloxid E220, kan skapa väldigt negativa reaktioner i kroppen.
 • Fluorämnen. Är ett nervgift som även sätter igen körtlar som tallkottkörteln, som i sin tur kan ge upphov till att mer metaller kan sätta sig i det området.

Supplement att undvika.

 • L-Karnitin, Aminosyra som ej är bra i koncentrerad form.
 • Glandulära kosttillskott, Ofta animaliskt tillverkade och göder patogener.
 • Proteinpulver, Ofta tillverkade av mejeriprodukter som vassle och innehåller ofta MSG, triggar bland annat inflammation.
 • Fiskoljetillskott, Innehåller ofta spår av metaller och dioxider. Ren fin vegetabilisk omega 3 (DHA & EPA) källa är att rekommendera.
 • Järntillskott, Järn i ren form göder patogener så bättre att få det i sig genom naturliga vegetabiliska råvaror, som även innehåller antivirala bodyguards.

 


28 dagars inspirations reningsprogram från Anthony William

I fyra veckor är siktet att bara få i sig frukt, bär, olika grönsaker, örter olika former av drycker. Är detta för omständligt så går det även bra att göra det en kortare period eller integrera in i sin vardag efter egen unik förmåga och kapacitet. Går utmärkt att skräddarsy till att man t.ex. följer detta några dagar i veckan, eller endast något mål per dag o.s.v. Desto mer man lyckas känna in och integrera detta tänk efter kroppens unika förmåga att hantera alla kraftfulla byggstenar, samtidigt som den har sikte på att så säkert som möjligt rena kroppen från oönskat, vilket man borde ha stor fokus på att medvetet försöka främja. Desto renare och obehandlat, kraftfullare och levande råvaror vi väljer ju mer liv tillför vi vår symfoni. Många gånger finns det nyttigaste i skal och kärnhus/kärnor med energi i främst vätskeform som omsluter/omsluts. Vid upphettning över vissa grader så förändras strukturen på näringsämnen och kan dels tappa kraft till att kroppen inte känner ingen det för näring längre, därav rekommendation att t.ex. inte hetta upp näringen om det inte verkligen krävs.

Många av oss är uttorkade eller kroniskt uttorkade och detta gör att våra kroppar stagnerar och diverse flöden påverkas, därför ligger det en stor vikt i att se till att man ständigt tillför levande kraftfull vätska. På det sätt vi hanterar t.e.x. kommunalt vatten idag så tappar vattnet liv, men i en frukt som ett perfekt exempel så är vätskan levande till max och har möjlighet att aktivera livet på annan vätska. Detta gället även i oss och levern försöker ha ett litet lager med 'super-levande' vätska så den kan aktivera den mindre levande vi får i oss.

Ungefär 2/3 av immunförsvaret går åt i tarmarna och mycket av kroppens reningsorgan skall renas ut genom tarmsystemet och urin, så målet är att få god funktion på levern och optimal förmåga i mage/tarm, njurar/urinvägar/blåsa samt en balanserad symbios. För att få loss mer av immunförsvar till att bekämpa patogener runt om i kroppen, samt få god reningsförmåga för att bland annat svälta patogener och även att driva ur slaggprodukter, patogena restprodukter samt annat skadliga som klassas som kroppsfrämmande av levern.

Viktigt att inte pusha systemet för hårt utan att verkligen känna in ordentligt, därför detta reningsprogram är bra då det är effektivt samtidigt som det inte pushar kroppens reningsförmåga för hårt, gå försiktigt fram och känn efter ordentligt hur kroppen svarar. Här är länk till sidan med 28 dagars reningsprogrammet.

Här nedan kommer lite olika förslag på hur dessa dagar kan se ut, som man kan se så är målet att få i sig näring ungefär varannan timme. Det går även bra att byta ordning och variera på de olika alternativen under dagen och dagarna. Bästa tiden för att rena kroppen är första timmen på morgonen, därför är det rekommenderat att dricka utrensande juice/smoothie/citron- eller lime-vatten direkt när man har vaknat.

MANTRA UTÖVER DET SOM VISAS NEDAN: Frukt, bär, svampar, annat plantbaserat som grönsaker, rotfrukter, örter, kryddor, och andra gåvor från det norra renare delarna av oceanerna o.s.v.

Kanske ett sikte inställt på 'typ' 3-7 olika frukter och liknande antal olika bär sorters per dag, kan bara det göra underverk för kroppens symfoni med att tillföra kraftfulla byggstenar, energi och levande vätska. 

 • Tidig morgon: Sellerijuice, Gurkjuice, Citronjuice, Cocosvatten med Spirulina, Örtté, Korngräs (juice) pulver i vatten.
 • Frukost: Frukt smoothie, Banan, Dadlar, Bär, Päron, Papaya, Mango, Grönkål, Spenat, Selleri, Koriander, Korngräs (juice) pulver.
 • Brunch: Frukt smoothie igen, liknande som till frukost. Alternativt så gör man dubbel portion till frukost och tar den andra smoothie till brunch.
 • Lunch: Sallad samt med Spenat och gurka som bas. Bygg ut och variera med Blomkål, Vitkål, Selleri, Senapskål, Groddar, Salladslök, samt med frukt och bär som Papaya, Mango, Apelsin, Druvor och Grapefrukt. Dressing på Avokado, pressad Apelsinjuice, Koriander, samt Vitlök och färsk Ingefära om man vill. Tanken är att göra en ordentlig sallad så man verkligen blir mätt.
 • Mellanmål: Frukt efter behag. Äpple, Päron, Dadlar, Apelsin, Druvor. Även Selleri mellan frukterna är att rekommendera. Även en ordentlig sked rå Honung ger mycket energi.
 • Middag: En ordentlig sallad i liknande spår funkar bra, även t.ex spenatsoppa gjord även av Tomater, juice från en Apelsin, Selleri, Koriander och andra örter samt grönsaker efter behag, lätt att blanda i en mixer. För mer fantasi använd dig av de råvaror som är rekommenderat högre upp.
 • Kvällsmål: Äpple och dadlar.

Låt fantasin flöda och kör på det som känns bäst samt lita på och följ din intuition! Mantrat att ha i bakhuvudet är så levande och ren vätska och näring som bara är möjligt.

Translate »