Gå till innehåll

Metaller & Tungmetaller

I över tusen år så har vi här på jorden haft stor användning av olika metaller och tungmetaller för vår utveckling, detta har dock resulterat i att dessa tagits upp av våra kroppar och påverkat oss destruktivt. De flesta av oss föds idag med metaller som påverkat vår utveckling redan i våra föräldrars kroppar, samt även dem i sin tur av deras förfäder. Kontaminerings nivån är unik i varje unika kropp och tillsammans med alla de andra kroppsfrämmande substanser, samt även i kombination med ökande externa influenser, så som olika våglängder av strålning och elektromagnetiska fält, så ökar även mental ohälsa drastiskt.

För att kunna säkerställa att någon form av en metall är säkert att utsätta sitt system för, så behöver man först veta exakt vilken kontaminerings grad som redan existerar i kroppen. Därför det t.ex. är väldigt vilseledande att säga att ett vaccin med någon form av metall i är säkert för alla, eller att tonfisk på aluminiumburk är säkert att äta.

Här har du inspiration för att driva ut metaller ur kroppen.

Metaller och tungmetaller i våra elektriska kroppar kan ställa till med väldigt mycket oreda, speciellt i kombination med andra kroppsfrämmande substanser. Göra så att de elektriska impulser i hjärnan kan avledas och blockeras av höga halter metaller och kan vara direkt orsak till en rad mentala obalanser. Allt från diagnoser som Alzheimers, Demens, ADHD, andra så kallade Alfabetiska diagnoser, Tvångsbeteenden, Autism, Bipolär, Ångest, Panik till Depression.

Metallerna och tungmetallerna kan även oxidera i kroppens elektriska miljö som då bryts ned och frigör samt sprider olika restprodukter, framför allt skapar gas som sedan kan ansamlas och bilda gasfickor. Även ta sig igenom vävnad och tränga in i väldigt känsliga områden. Dessa gasfickor som kan bildas i hjärnan är väldigt destruktivt för de elektriska impulserna, är direkta orsaken till varför impulserna då inte når vissa delar av hjärnan. Minnes rubbning och funktionsnedsättning som vid Alzheimers och Demens, är en direkt orsak av ansamlade gasfickor i hjärnan. Restprodukterna från oxidationen kan även påverka elektrolyter samt andra neurotransmittor kemikalier väldigt negativt, kan då stänga av neurotransmittorerna och deras signaler.

I ett tidigare skede i kroppens utveckling så kan metaller och tungmetaller i olika delar av hjärnan, även i kombination med andra kroppsfrämmande substanser, störa så pass mycket så hjärnan tvingas till alternativa utvecklingsbanor. Ett barn kan då t.ex. utvecklas och få tillgång till delar av hjärnan som vanligt inte aktiveras förrns runt 18 års ålder, detta kan göra det svårt för individen att då passa in inom den tänkta 'kulturella ramarna'. Här finns det en uppsjö med Alfabetiska diagnoser som används flitigt, där modellen ofta varit att medicinera dessa själar.

Det är otroligt viktigt att få ut så mycket metaller som möjligt från hjärnan ur barnen innan de fyller 18 år, då kanalen emellan hjärnhalvorna utvecklas och trycks ihop och blir då svårare att få ur dessa efter det. Det gäller att optimera allt från kost till att utesluta belastningar så att reningsförmågan är effektiv. Speciellt det glymfatiska systemet som är hjärnans lymfatiska system, som arbetar mest under djupsömn. Det är bland annat på den här vägen genom att optimera kroppens reningsförmåga, som personer pendlat mellan det autistiska spektrumet, till ADHD diagnos och till sist utan diagnos. Här kan du få mer inspiration för optimerad hälsa för barn och ungdomar.

De metaller som är mest förrädiska är bland annat Kvicksilver, Bly och Aluminium, dessa bör därför uteslutas i alla dess former från vår vardag. Redan på 1800-talet när skolmedicinen drog igång så var det alltid standard att få en kvicksilver-tonic att dricka när man kom till läkaren, det spelade ingen roll vilken anledning det var man sökte hjälp för. Detta gjorde att väldigt många blev helt galna efter den drinken hos läkaren, det kallades då för att man blev 'kvacked'. Förtroendet för skolmedicinen och deras läkare sjönk i botten och i det så växte andra läkemetoder fram. Skolmedicinen kämpade sedan aktivt med att återuppbygga förtroendet och slutade med sin kvicksilver-tonic, startade en intensiv kampanj för att sudda ut spåren från denna koppling, så 'kvack'salveri vart istället kopplat till alternativ sant komplementär läkekonst. Innan dess kan vi även finna spår av kvicksilver drinkar som skulle ge evigt liv i bland annat forna Kina, som ställde till med mycket skada på bland annat några kejsare. Även alla dessa svarta hattar som bars på 18-1900 talet var behandlade med en kvicksilver blandning, för att bland annat hålla sin form, att jobba i en hatt-fabrik då var livskrävande då många dog inom loppet av bara några år.

Här kan ni se hur t.ex. Aluminium och Kvicksilver kan reagera ihop.

Man kan ju tycka att vi borde ha lärt oss vid det här laget, men då så kom man på den briljanta idén att man skulle börja laga tänderna med kvicksilver Amalgam. Om du fortfarande har Amalgam i tänderna så rekommenderas det starkt att se till att få god reningsförmåga och rensa kroppen på så mycket kroppsfrämmande substanser som möjligt, innan man börjar plocka ut dessa ur tänderna. Ta alltid en i taget och en period emellan med ordentlig utrensning. Hur duktig en sanerare än må vara så frigörs det alltid metaller som gärna sätter sig i kroppen. Jag har hittills hittad spår av kvicksilver i samtliga personer som vetat om att deras moder har haft kvicksilver amalgam i tänderna under graviditeten, så det letar sig även till fostret.

Att vi även blir mer påverkade av olika former av strålning samt elektromagnetiska fält med metaller och tungmetaller i kroppen, behövs enbart en lätt förståelse för fysik att greppa. Därför fler blir el-överkänsliga och även att vi påverkas mer av den stigande strålningen, speciellt yngre känsligare individer med dagens höga kontaminerings grad.

 

Translate »