Gå till innehåll

Meditation

Att leva i nuet är ibland svårare än vad det låter, att träna upp en riktad medvetenhet till nuet har ofta stora fördelar. Det ger oss bättre förutsättningar att leva fullt ut och ta till vara på samt att ta in allt vackert som omsluter oss. Ju mer vi lyckas vara närvarande desto större möjlighet har vi att växa, älska och läka. Att bli mer observant över existensens dynamik så vi kan flöda med och utvecklas. Att lita på universum och det som sker utan rädslor, så kan universum genom nuet ta hand om oss och lägga det vi behöver framför våra fötter, vandrandes efter kompassen hjärtat upp på våra unika samt dynamiska själsliga stigar. Att stilla sitt sinne och då intellekt främjar även att lättare kunna urskilja intuitionen, den vägledande stimuleringen från vårt högre jag samt följe av olika former av medvetande.

Tänk dig en led av flygande farkoster som i någon storslagen science fiction film, massa farkoster som flyger fram och tillbaka som representerar alla våra tankar i sinnet. Om då högre jaget samt detta följe av olika former av medvetande försöker att kommunicera ner i vår symfoni, med alla dessa farkoster som flyger i vägen fram och tillbaka som blockerar. Om vi kan lugna vårt sinne och sänka tempot på vår tankeverksamhet så att det blir mer utrymme mellan tankarna, så blir kommunikationen skarpare och mer intensiv, samt lättare för oss att urskilja kommunikation från intellektuell verksamhet.

Att meditera behöver absolut inte vara avancerat men det finns även övningar som kräver mycket träning och målmedvetenhet. Att fokusera på Andningen är väldigt kraftfullt och kan förändra ett helt levnadssätt. Att meditera är en del av många Yogatekniker men är oberoende av varandra. Det finns olika tekniker för alla och till alla tänkbara tillfällen samt olika mål. Att meditera kan t.ex. vara ett kraftfullt verktyg i att komma i djupare kontakt med sig själv, sin egna känslomässiga grund samt då även i djupare kontakt med resten av existensen.

Vid meditation så kan man även utföra olika medvetna energiarbeten, där man t.ex. genom visualisering aktiverar/balanserar sina energipunkter, frigör oönskad energi, eller man kanske jordar sig för en stabil grund för att sedan höja sin krona ut i kosmos. Här är intuitionen ett kraftfullt redskap. Intuitionen som är kunskap och kärlek utanför vår fulla förståelse från det högre jaget, anden, eller högre form av medvetande, som vägleder oss vandrandes upp på våra unika själsliga stig. Där bara fantasin sätter gränserna för vad man kan utföra för sig själv, sina bröder och systrar, samt för hela universum.

Några väldigt simpla men väldigt kraftfulla meditationstekniker.

 • "Den mest storslagna resan en människa kan vandra är 45 centimeter från huvudet ner till sitt hjärta" - Man ser ofta äldre statyer och avbildningar där en hand eller två är placerade på bröstet, detta för att lägga ett litet tryck så att det är lättare att flytta sin centrering ner i hjärtat. Vi tenderar till att utgå i vår existens uppe i huvudet, i sinnet, där intellektet härskar. Intellektet är en fantastisk förmåga men även där vi sätter krokben för oss själva med bland annat rädslor. Att omdirigera sin energi och flytta sin centrering ner gör det lättare att utgå ifrån sitt hjärta, att komma i djupare kontakt med vår mest kraftfulla kompass. Även forskarvärlden börjar närma sig detta genom att de sett att vi först känner i våra hjärtan samt även magen och tarmarna, att det sedan skickas en signal upp till hjärnan. Är vi ständigt i sinnet och uppe i intellektet så är vi hela tiden ett steg efter. Även att personliga drag, förmågor samt till och med hela personligheter kan följa med vid en hjärttransplantation, säger mycket om vilken betydande roll hjärtat har även rent fysiskt.
 • Studera och mysa med den vackra stjärnhimlen - En del av vår själ är alltid kvar högt och långt förbi stjärnorna, skyddas och hålls intakt så att den delen av själen vi bär med oss i denna existens, alltid kan bli påmind om dess sanna natur. Vetskapen att den alltid finns där för oss och att vi alltid har möjligheten att koppla upp oss till källan, stimulera oss till full kapacitet igen, är en otrolig kraftfull teknik men ändå så simpel.
 • Sända rötter djupt ner i jorden - Ståendes eller sittandes kan man visualisera att man sänder rötter djupt ner i jorden. Att göra detta när man är omsluten av naturen ger ännu mer kraft, gärna kanske till och med barfota. När rötterna är nedskickade så kan man bryta sig loss och lämna sina rötter där, för att i ett senare skede vart och när man än befinner sig, alltid kunna koppla upp sig med sina utplacerade rötter, för att återuppta och ta del av den kraftfulla effekten igen.
 • Brygga mellan jord och kosmos - Liknande teknik som nämns ovan att man jordar sig, antingen med rötter, ljuspelare, helt enkelt blir ett med jorden, ta upp jordens ljus upp genom energikroppen hela vägen upp till hjärtat eller kronan. Sedan att man tar in hela universum, kosmos, eller högre jaget genom kronan, även där som en ljuspelare eller kanske som en otrolig vortex. Att man blir en brygga mellan jorden och kosmos. I detta flöde kan man då frigöra det som inte längre tjänar enshögsta välmående, kanske även hjälper till och får ännu mer kraft med en mera medveten andningen.
 • Bli ett med solnedgången - Vi har alla blivit sårade eller på något annat sätt tappat förtroendet för någon vi älskar, att se solen gå ned med vetskapen att den alltid kommer upp igen och ger liv, hjälper oss att våga lita på det som är vackert igen. Detta är också en otroligt kraftfull men simpel teknik.
 • Visualisera att man sitter på månen - Mörkt, tyst, harmoniskt, kan visualisera att man sitter på månen, att jorden sakta men säkert stiger upp likt en soluppgång framför en. På den vackra lilla blåa planet där allt liv som format oss samt som vi är beroende av existerar, allt är beroende av varandra i denna fantastiska symbios. Hjälper oss att bli mer ödmjuka för livet samt för alla medvarelser och framförallt vår kära moder.

Kraftfullt mantra som kan förstärka effekten vid meditation:

 • Jag är ljus (för universums ljus ner genom kronan)
 • Jag är kärlek (handen/händerna tryckt mot bröstet över hjärtat)
 • Jag växer med den fria viljan (fortsätter ner till solarplexus)
 • Och jag känner (ner till det emotionella i magen)
 • Min kropp (fortsätter ner till jordchakrat nere i bäckenet)
 • Blir ett med hela jorden (samt fortsätter hela vägen ner djupt i jorden samt sedan upp och omsluter sig helt)

Translate »