Gå till innehåll

Barn och Ungdomar

Allt fler utav våra fantastiska små varelser påverkas allt mer utav dagens kulturella influenser, på gott och ont. Den unika kontaminerings grad i de unika kropparna kan artar sig i alla möjliga olika symptombildningar. Det som jag anser är otroligt viktigt och vill erbjuda är att få ut så mycket kroppsfrämmande substanser som möjligt ur barnen och ungdomarna. Speciellt metaller och tungmetaller som Kvicksilver och Aluminium, som i hjärnan kan påverka de elektriska impulserna och störa den elektriska miljön i kroppen.

Det är en kanal mellan hjärnhalvorna hos ett barn som utvecklas och trycks ihop sakta till ungefär 18 års ålder. Kroppsfrämmande substanser i denna kanal påverkar inte bara de elektriska impulserna och kemiska utsöndringar, utan påverkar även de metafysiska egenskaperna. I utvecklingsfasen kan kontamineringen även tvinga nervbanorna till alternativa vägar, delar av hjärnan kan då aktiveras som annars skulle aktiveras vid ett senare utvecklingsstadium. Denna kanal trycks ihop under utvecklingen och dessa kroppsfrämmande substanser blir senare mycket svårare då att få ur kroppen. Resultat utav kontamineringen har en rad olika 'alfabetiska diagnoser' och det autistiska spektrumet utvecklats, med en rad olika sätt att försöka behandla tagits fram. Detta är anledningen till varför det är så otroligt viktigt att driva ut dessa kroppsfrämmande substanser, innan kanalen utvecklats till det läge att den trycks ihop av hjärnhalvorna.

Metallerna kan även oxideras i kroppens elektriska miljö och direkt skada celler, gasen kan även tränga sig igenom vävnad och skada väldigt känsliga områden. Andra kroppsfrämmande substanser som kan göra väldigt mycket skada är Bekämpningsmedel, Herbicider, Fungicider, Plast, Industrirengöringsmedel, Petroleum, Dioxider och tusentals nya kemikalier som introduceras in i omgivningen varje år. Det blir en unik cocktail i varje kropp. Många utav dessa kroppsfrämmande substanser föds vi med och har varit i kroppen stora delar utav våra liv. Dessa kroppsfrämmande substanser skadar kroppen på så otroligt många olika sätt, direkt giftigt mot hjärnan, alla organen, centrala nervsystemet, försvagar kroppens system såsom immunförsvaret, att då virus, bakterier och andra skadliga patogener, kan få gynnsammare utrymme att kunna avancera i kroppen.

Nyckeln för att få ur dessa kroppsfrämmande substanser är att balansera upp kroppens reningsfunktion. Här är det viktigt att balansera upp ordentligt från grunden, mage/tarm och blåsa. Se över vilken näring som skapar en försvagning på systemet så dessa kan uteslutas, även se till att få i sig all näring samt att alla näringsämnen tas upp ordentligt av kroppen, samt att få i sig tillräckligt med ren vätska.

Se till så reningsorgan uppåt i systemet har god funktion, lever/galla/njurar och ovanför det lymfatiska systemet och glymfatiska systemet. Man kan se över så organen och systemen har det tänkta energiflödet, även kolla efter och eliminera olika laster som skadliga patogener samt även lätta på någon form av stagnation. För glymfatiska systemet behöver man även se över sömnen för att optimera reningsförmågan av hjärnan. Sedan känna av eventuella rädslor, stress eller andra mentala laster och blockeringar. Andningen bör man även lägga fokus på, då denna även styr mycket utav vår existens samt att vi även renar kroppen genom våra andetag.

Det är även väldigt mycket mer som man skulle behöva se över så tidigt som möjligt, som t.ex. med Dornmetoden kan man ofta justera rätt om benen har olika längd, redan i fotleder eller i knäna, även om bäckenet är vridet eller på annat sätt ligger fel. Kan även stimulera rygg- och nackkotorna så de ligger som det är tänkt, skolios i olika former går ofta även det att skulptera rätt. Det är en simpel och säker teknik som är väldigt effektiv, där man med enkla masserande tryck och rörelser, tillsammans med ett inlagt moment som t.ex. en pendlande arm eller ben, kan justera väldigt mycket till sitt rätta läge.

Våra barn är de riktiga mästarna som verkligen kan visa vägen in i en väldigt ljus framtid, hjälper gärna till och finns tillgänglig för vidare vägledning samt konsultation för de som är intresserade.

Translate »