Gå till innehåll

Andas

Vi är skapta att andas igenom näsan och bihålorna som är ett perfekt filter. Där kroppsfrämmande partiklar och patogener fastnar för att ej ta sig djupare in i kroppen. Det bildas bland annat antibakteriell skyddande gas i bihålorna som skall minimera skadan från angripande patogener, därför man t.ex. kan få ett tryck i bihålorna när man har igentäppta gångar.

Vi tenderar till att andas med den övre tredjedelen av våra lungor, vilket skapar en luftbubbla med gammal luft i nedre delarna, som då blockar att ny fräsch luft kan tränga ner och syreupptaget påverkas. Därför vi bland annat pustar och stönar för att få ut den gamla luften. Andas man mycket med munnen så betyder det att flera av dessa kroppsfrämmande partiklar vi andas in kan mer destruktivt ta sig in i systemet. Speciellt i den övre tredjedelen av lungorna där det då kan bli väldigt koncentrerat av kontaminering. Därför man skall försöka att andas så mycket man kan genom näsan. Vi tenderar även till att andas med bröstet och inte med magen, det är viktigt att även trycka ut magen vid inandning så hela lungorna syresätts, kan genom medveten övning göra ett litet tryck det sista med diafragman vid utandningen och träna om andningsmuskelminnet. Detta kommer även resultera i att magen och tarmarna masseras, som påverkar hur näringen bearbetas i tarmen och då hur näring tas upp, även stabilisera det emotionella som harmoniseras av god funktion i det området.

Att andas lätt och snabbt kanske till och med kommer på sig själv med att man håller andan, är samma fysiska reaktioner som vid ett stresspåslag och kan trigga stresshormoner att utsöndras i systemet. Vilket kan betyda att man har ett litet stresspåslag i kroppen med extra utsöndrande av adrenalinblandningar, vilket blir väldigt destruktivt för kroppen på sikt framförallt med andra adrenalintriggande faktorer. Att cellerna konstant skall behöva ta emot energi i olika former med rädslobaserad adrenalinblandningar i omlopp, vilket stress genererar, blir väldigt tungt och krävande för hela symfonin. Andas man även kort och lätt så man har ett konstant stresspåslag, så kan även den kulturella (externa) stressen att påverka mer än annars och kan vara svårare att hantera på önskat sätt.

Det är därför viktigt att bli medveten och ta kontroll över sin andning. Att programmera och ställa om sitt andnings-muskelminne, att ta kontroll över sina celler och dess funktioner som går på autopilot, låta det nya integreras in i cellminnet. Detta kan man göra genom enkla små övningar som att t.ex. ta djupare och långsammare andetag. Detta kan man integrera in vart som helst i sin vardag för att påminna sig och träna kontinuerligt, allt från vid olika former av meditation, när man sätter sig ner och tar för vanan att ta några medvetna andetag som i soffan, bilen, cykeln, ta kontroll när man är ute och går, ja när som helst egentligen när du blir eller har chans att trigga en riktad medvetenhet och tar kontroll. (Bilden är ett exempel finn din unika dynamik med resten av existensen)

Kraftfull förmåga är även att lägga fokus på att andas ut det som inte längre tjänar ens högsta välmående, allt från fysiskt, emotionellt, mentalt, l energimässigt, andligt, själsligt och allt där emellan. Här kan man lita på det högre jaget att sköta detaljerna, medans vi aktiverar verktyget med vår medvetna andning.  Sedan att andas in ny livgivande kraft och fylla hela sin existens och vidare.

Att bli ett med jordens ljus och fylla hela energikroppen och sedan ta in hela kosmos, det 'högre', genom kronan samt fylla hela sin existens, att bli en brygga mellan himmel och jord. Här kan vi passa på att frigöra det som för individen är negativ stimulans, i detta flöde där det inte finns något positivt eller negativt utan endast ett vackert balanserat och kraftfullt flöde.

Äldsta yogaläran vittnar om att andningen är en förlängning av anden och själen, att vi kanske till och med föds med ett visst antal andetag. Denna kunskap kännas även vid i det moderna språket, ande-tag och ande-dräkt. På engelska 'breath' betyder 'spirit' och 'respiration' betyder liknande med 're-spirit'. Eftersom allt är vibrationer i denna existens och säkert även långt utanför denna densitet, så kanske det är just vibrationen som skapas när vi andas in och ut, som gör att det själsliga kan länkas fast i våra kroppar. Att anden och den själsliga länken upphör när andningen inte längre skapar denna vibration i våra fantastiska kroppar. Så kanske hela nyckeln hur vi kommer att vandra vidare ligger i vilket vibrationstillstånd man befinner sig i, när man väl tar sitt vackra sista andetag i denna fysiska form.

Vi har bland annat två energikanaler som stiger genom energisystemet, likt två ormar som slingrar sig från rotchakrat och upp förbi näsborrarna. Inom Yogi-vetenskapen heter den ena Pingala (Solen) som tillför uppiggande energi, den andra heter Ida (Månen) som tillför lugnande energi. Dessa har en energipunkt vid varsin näsborre som aktiveras när vi andas genom respektive borre, som då stimulerar energiflödet i vardera energikanal. Detta kan varierar lite olika från person till person men i mitt fall så är det att när jag andas genom den vänstra näsborren som stimulerar Ida, den lugnande energin. Att andas genom den högra näsborren stimulerar Pingala, ger uppiggande energi.

Fördelningen av andningen genom de olika näsborrarna ändras automatiskt under dagen, t.ex. när det är dags att sova så börjar man oftast andas mera på Ida sidan så man får lugnande energi. Detta går att styra själv genom olika tekniker, t.ex. att man blockerar och andas enbart genom sin Pingala stimulerande näsborre, om man behöver lite extra uppiggande energi. Eller om man är upp i varv och behöver lugna sig så kan man blockera och andas genom sin Ida stimulerande näsborre.

Att genom träning, målmedvetenhet och via olika andningstekniker kan man stimulera ett jämt energiflöde från både Pingala och Ida, det är ett sätt att stimulera en kanal som kallas bland annat Shusumna. En kanal där 'Kundalini-energin' kan stiga upp genom chakrasystemet och fylla kroppen med en otrolig kraft.

Symbolik och språk från tiotusentals år gammal Shamanism och även gammal Yogi-kunskap, går fortfarande att finna i dagens kultur och samhälle. Mycket av denna äldre kunskap som diverse slutna sällskap även studerar.

 

Editerad/Redigerad 1/3-2022

Translate »