Gå till innehåll

Migrän

Baserat på Anthony William's förmedlade livsverk

Väldigt sällan är det bara en anledning utan det är oftast flera faktorer som tillsammans triggar igång migrän, så för bästa möjliga resultat är att försöka adressera samt eliminera så många av det olika faktorerna som är möjligt efter förmåga. Först kommer den lista av orsaker som sjukvården har som rutin att undersöka och sedan kommer det mindre kända, längre ned även inspiration till olika lösningar samt även gåvor från naturen som är extra bra vid migrän och huvudvärk samt bra även i ett förebyggande syfte.

Detta är några av det vanliga faktorerna som skolmedicinen oftast bockar av och undersöker vid svår Migrän.

Hjärnskakning - Traumatisk skada på hjärnan oftast från slag i huvudet eller våldsamt skakande av huvudet eller övre delen av kroppen. Även fast skadan inträffade för länge sedan och migränen började mycket senare, så kan det skapa en känslighet efter hjärnskakningen.

Hjärnhinneinflammation - Svår inflammation och svullnad av det skyddande membranen som omger hjärnan och ryggraden, typiskt triggat av virusinfektion men i vissa fall även av bakterier eller mediciner/narkotika. Har man haft hjärnhinneinflammation tidigare så kan det ge en känslighet i efterhand.

Stroke - Hjärnskada där blodflödet blockeras till viss del av hjärnan, resulterar i att hjärnceller dör av energi samt syrebrist. Kan ge en känslighet i efterhand.

Övergående Ischemisk attack (TIA) - Resulterar i en mindre hjärnskada än stroke, kan vara så subtilt att det inte ens känns när skadan inträffar, men kan ge en negativ inverkan på hälsotillståndet som sedan kan sitta i en period.

Hjärnaneurysm - När kärlväggen i ett blodkärl försvagas och utvidgas onormalt så kan det trigga migrän.

Hjärntumör - Tumör är en onormal växande vävnad i hjärnan och kan även vara cancertumör som skapar ett tryck, båda typerna kan ge migrän.

Hjärncyster och microcyster - En säck fylld av luft, vätska eller annat material, som oftast är godartade och växer samt formas i hjärnan.

Hindrade cervikalnerver - Cervikalnerverna är åtta nerver som förgrenar sig från ryggraden som sedan kontrollera det olika delarna i kroppen. Dom två första C1 och C2 kontrollerar huvudet. Om något påverkar dessa nerver så kan det resultera i migrän.

Om man tillsammans med sjukvården kan konstatera att migränen inte beror på något av det ovannämnda, så här nedan listas de orsaker som skolmedicinen inte riktigt har öppen förståelse över eller helt saknar kunskap om än så länge.

Epstein-Barr och Shingles virus - En bakomliggande infektion av den allt bredare herpesfamiljen som nått det mer förödande stegen kan regelbundet trigga inflammation i och runt det centrala nervsystemet, om virusen t.ex. kommer åt och triggar inflammation i vagusnerven så kan inflammationen vara en trigger för migrän. Alternativt så kan olika varianter som t.ex. Shingles virusen trigga inflammation i och runt trigeminusnerverna och/eller mellangärdsnerven. Mer info om virusen samt hur man driver ut dessa virus ur kroppen finns på sidan HHV-4 Epstein Barr virus länk här, samt på sidan HHV-3 Shingles virus länk här.

Mikro-transient Ischemisk attack - Är liknande en transient Ischemisk attack men på ett mycket mindre plan, att denna 'mikrostroke' liknande aktivitet kan förekomma och trigga migrän är tyvärr inte öppet känt än hos skolmedicinen.

Sinus relaterad migrän - Kronisk infektion av Streptococcus eller Stafylokocker bakterier i det inre delarna av bihålorna, i dessa fall så brukar oftast skolmedicinen föreslå operation för att ta bort ärrvävnad i bihålorna, tyvärr så adresseras då inte den bakteriella infektionen och återkommande problem uppstår ofta, samt i värsta fall blir ingreppet och allt vad det innebär en belastning som förvärrar situationen. Då Streptococcus/Stafylokocker infektion djupt inne i bihålornas vävnad kan vara lite knepigt att bekämpa, behöver man tålmodigt stärka upp immunförsvaret och förstå vad dessa bakterier gynnas av och inte. Mer på sidan om bakterier länk här.

Ammoniakpermeabilitet - En till vanlig bakomliggande orsak som kan trigga igång migrän är när det är kämpigt nere i tarmarna, oftast p.g.a patogener samt kroppsfrämmande substanser och andra störmoment. Då kan det bildas ammoniakgas som tar sig igenom vävnad och kan vandra till väldigt känsliga områden och störa samt skapa stor skada, i detta fall påverka vagusnerven, trigeminusnerver och/eller mellangärdsnerven. Ammoniakgasen kan korsa blod - hjärnbarriären och ta sig till alla delar av nervsystemet, dessa får då mindre syre och inflammation kan uppstå. Detta i sin tur stör hjärnans funktion och migrän kan uppstå. Inspiration för att optimera magen och tarmsystemet länk här.

Brist på elektrolyter - Joner skapade av salt och andra komponenter i kroppsvätskorna, elektrolyterna används för att upprätthålla optimal kommunikation i kroppen speciellt mellan celler och det elektriska impulserna, Hjärnan som är centret för denna aktivitet utåt i kroppen. Vid brist så kan det påverka hjärnans aktivitet väldigt negativt som då belastar nervsystemet och kan trigga migrän. Vanligaste orsaken för brist på elektrolyter är uttorkning eller kronisk uttorkning, även distribuering av elektrolyter sker via njurarna länk här så dessa kräver god gärna optimal funktion. Selleri, gurka, kokosvatten, citron/limevatten och olika nypressade fruktjuicer, är fantastiska källor fullproppade med fina elektrolyter. Finns även mer inspiration om ett hälsosamt vätskeintag på sidan livets elixir länk här.

Stress - Binjurarna kan producera 56 olika adrenalinblandningar och det rädslobaserade adrenalinblandningarna (oro, ångest, panik, ilska o.s.v.) som sänds ut är tufft för kroppen att hantera, speciellt vid kronisk stress så har det en frätande effekt på sikt, en väldigt destruktiv inverkan speciellt på ett redan belastat och försvagat system. Detta kan leda till en överkänslighet hos celler och påverkar diverse funktioner negativt, mer relevant här i hjärnan samt i nervsystemet då mer specifikt trigeminusnerver som kan trigga huvudvärk och migrän. Levern har en avgörande uppgift i att neutralisera, sammla upp, hålla i med sikte på att driva ut adrenalinblandningarna säkert vid tillfälle, så viktig inspiration finns på sidan om levern länk här. Viktigt att dricka rikligt med ren vätska t.ex. för att minska stagnation och för att ge systemet bättre möjlighet att skölja ut det oönskade. För att sänka radslor kan man träna upp en riktad och mer närvarande medvetenhet till nuet, att bli mer närvarande i sitt väsen för att ta kontroll och skapa sinnesro, inspiration på sidan om meditation länk här. Även att träna upp en mer medveten andning för att ta kontroll över sina ande-tag, kraftfull inspiration på sidan andas länk här.

Menstruation - Många kvinnor får migrän i samband med sin menstruation, detta p.g.a att ungefär 80% av kroppens energireserv samt stor del av immunförsvarests kapacitet behöver prioriteras. Är det andra triggers med i bilden som t.ex. stress, matallergier, metallkontaminering, uttorkning, så kan systemet vid menstruation bli för belastat och migrän uppstår, därför det är större antal kvinnor som utvecklar migrän än män. Här är nyckeln att utesluta så många av det andra faktorerna efter kapacitet och förmåga.

Sömnsvårigheter -  Om sömnen inte är optimal eller störd under en längre period med en avsaknad av full natts sömn samt utan drömmar, så kan bland annat hjärnans kemiska balans påverkas negativt. Detta i kombination med andra faktorer kan trigga igång migrän. Mer kunskap om olika faktorer som kan störa samt kraftfull inspiration för att optimera sin sömn länk här.

Kontaminering av kroppsfrämmande substanser - Metaller som t.ex. kvicksilver, aluminium, koppar och bly kan ta sig upp i hjärnan samt ta sig djupt in i andra organ som t.ex. levern, kan störa och påverka hjärnan samt organens funktion väldigt negativt. Kan framkalla tillstånd och symptom som ångest, depression, OCD, ADHD, andra alfabetiska diagnoser, även ge huvudvärk och trigga igång migränanfall. Vi blir tyvärr utsatta för tusentals olika substanser och ämnen varje dag som kroppen kommer anse vara kroppsfrämmande, från vår omgivning/miljö, näringsintag, vätskeintag och luften vi andas. Denna kontaminering kan leta sig upp i hjärnan och störa den intensiva elektriska miljön, kan oxideras över tid och bilda en unik blandning av oxidativa restprodukter. Mer kunskap och inspiration för att driva ut dessa störmoment finns på sidan om kroppsfrämmande substanser länk här.

Allergiska reaktioner - När vi utsätts för något som vi är allergiska mot så producerar kroppen histamin, det kan bli överproduktion och detta kan trigga migrän. Reaktion kan komma dagar efter men försök blicka tillbaka om vad man ätit, druckit, andats, eller på något annat sätt exponerats för som fått immunförsvaret att gå på högvarv. Har man en bakomliggande infektion som sänder ut potenta toxiska restprodukter som triggar histamin eller som kroppen även skapat allergiska reaktioner mot. Att vi äter/dricker något som antingen göder patogenerna eller som ger kroppen kraftfulla byggstenar att använda i kampen mot dessa, att det många gånger inte är själva födoämnet i sig som triggar histamin utan egentligen bakomliggande infektionen, därför det är så mycket förvirring kring histamin och "histamintolerans" speciellt i en anda att även ge kroppen utrymme att återhämta och optimera sig.

Mat som kan trigga igång migrän - Sällan att en enstaka av dessa matvaror triggar igång migrän om man inte är extra känslig, eller har en mer omfattande underliggande symptombild. Chansen är att flera av dessa bidrar tillsammans med att det triggas igång huvudvärk och migrän. Rekommenderas starkt att man efter förmåga kan utesluta eller kraftigt dra ned på det som nämns här nedan i listan.

 • Mejeriprodukter - Slembildande som kan belasta lymfsystemet och på den vägen belastar det centrala nervsystemet.
 • Ägg - Vid ett svagt matsmältningssystem med t.ex. låg saltsyraproduktion så kan ägg skapa ökad ammoniakgas som sedan kan ta sig till och irritera det centrala nervsystemet. Innehåller även näringsämnen som är favoritföda för många av det vanligaste patogenerna.
 • Gluten - Förvirrar immunförsvaret och höjer histamin som kan trigga migrän och är favoritföda för många av det vanligaste patogenerna.
 • Kött - Vid ett svagt matsmältningssystem med t.ex. låg saltsyraproduktion så kan det tuffare proteinerna skapa ökad ammoniakgas, som sedan kan ta sig till och störa det centrala nervsystemet och/eller hjärnans aktivitet.
 • Fermenterad mat (T.ex. saltgurka, kimchi, ketchup) - Fermenterat och olika vinägerbaserad näringskällor sänker pH värdet i tarmarna och kan göra att kroppen blir försurad, på den vägen kan trigga huvudvärk och migrän. Kategori nedbrytande patogener som bakterier kan fortsätta nedbrytningsprocessen i oss och ge skada i kroppen, speciellt en belastad och lite känsligare kropp.
 • Salt - Keltiskt havssalt och Himalayasalt tillhör det bättre när det kommer till kontaminerade produkter men undvik vanligt bordssalt. Selleri t.ex. innehåller mineralklustersalter i flytande form som är mer bioaktivt för kroppen. Försöka hålla nere saltintaget men mineralsalter är otroligt viktigt för våra högst elektriska kroppar, bland det mer effektiva bioaktiva mineralsaltet finns i diverse olika salladssorter som Spenat, Rucola osv sikta på minst en ordentlig tvåhands näve olika salladssorter varje dag. Ett starkt saltsug kan vara ett tecken på överarbetade kanske överbelastade binjurar.
 • Oljor - Från raps, majs, bomullsfrö och palm t.ex. är otroligt inflammerande då det bland annat ger en grorund för patogener.
 • Tillsatser - Som Natriumglutamat (MSG), Aspartam, Maltodextrin, Citronsyra (E330) är många ett nervgift eller har andra negativa effekter och kan vara aggressiva triggers för migrän.
 • Alkohol - Extremt uttorkande effekt samt belastar levern hårt.
 • Choklad - Överstimulerar och är extremt aggressivt mot det centrala nervsystemet, verkar som ett nervgift och kan trigga migrän. Vissa medvarelser upplever att choklad och andra former av koffein lindra migrän, den lättande effekten beror på att koffein triggar binjurarna till att producera och skicka ut adrenalinblandningar. Adrenalinet blir som en utfyllnad för inflammationen som triggat migränanfallet men ger ofta på sikt oproduktiva effekter.

Här nedan kommer gåvor från naturen som är extra bra för att förebygga migrän samt även för att lindra och i vissa fall stoppa en migränattack. Kraftfulla byggstenar som lugnar nerverna, får musklerna att slappna av, driver ut nervtoxiner/gifter, stöttar hjärnvävnad, främjar matsmältningsprocessen och förser med kritiska näringsämnen samt energi.

 • Ny pressad Sellerijuice
 • Koriander
 • Hampafrön
 • Papaya
 • Chilipeppar
 • Vitlök
 • Ingefära
 • Grönkål
 • Kanel
 • Äpplen

Örter och supplement:

 • Krysantemum te - Lugnar allergiska reaktioner och reducerar histamin.
 • Mattram - Hjälper till att hålla balans i expansionen av blodkärl vid en kris som migränattack.
 • Butterbur (Smörhatt) - Förstärker basofil granulocyter (som är en vit blodkropp) under en migränattack.
 • Magnesium - Reducerar spänningar i och runt trigeminusnerverna.
 • Ester-C - Denna form av vitamin C hjälper till att få bort histamin ur blodomloppet, så att mer syre når det utsatta områdena. Stärker även immunförsvaret.
 • Ginkgo biloba - Reducerar histamin som lugnar allergiska reaktioner.
 • Vitpilsbark - Sänker inflammation och reducerar smärta.
 • Kava - Lugnar spända nerver.
 • Citronmeliss - Reducerar inflammation och lugnar centrala nervsystemet, samt väldigt effektiv i att ta kål på de bakomliggande patogener som triggar inflammationen.
 • Rosmarinblad - Hjälper till att skydda blodkärl.
 • Riboflavin (Vitamin B2) - Främjar nervernas funktion.
 • Koenzym Q10 (CoQ10) - Reducerar inflammation och främjar nervernas kommunikationsförmåga.
 • Cayennepeppar - Lindrar smärta och främjar histamin balansen.
 • Frossört - Lugnar spända nerver.
 • Valerianarot - Lugnar vagusnerven och reducerar hypertoni associerat med migränsmärta.
 • Kinakvanne

Redigerad/Editerad 18/8-2020

Translate »