Gå till innehåll

Yoga

Yoga är i grund och botten en lära som endast vandrat mellan Yogis och deras lärjungar under tusentals år. Men som nu finns tillgängligt för alla för att leda mänskligheten in i den Gyllene tidsåldern. En lära om att skärpa sina sinnen för att kunna uppleva nuet fullt ut. Det går att skräddarsy Yoga efter individ och behov, finns så många olika tekniker som går att anpassa så det blir ett komplement till alla olika livsstilar och personligheter.

Den äldsta läran vittnar om att andningen är en förlängning av anden (Spirit), att det är via andningen som vi fyller oss med livskraft (Prana). Vissa gamla läror vittnar även om att vi föds med ett visst antal ande-tag, att man då kan förlänga sin existens här genom att ta kontroll över sin andning. Vi har även all denna kunskap mitt framför näsan på oss och man förstår varför det heter ande-tag och ande-dräkt, samt på engelska Breath = Spirit och Respiration = re-spirit.

Att besitta en medveten närvaro i nuet kräver även sinnesfrid. Att alltså inte placera sin medvetenhet för mycket i det som har varit och kunde vara, inte heller för mycket i en framtidsbild. Även så behövs kunskap om hur ens fysik fungerar optimalt, hur man ska praktisera för att hålla sig stark och balanserad. Med Yoga så får man kontakt med varenda liten cell i sin kropp och tar kontroll över dem, man programmerar om sitt muskelminne, sin koordination och hållning, lär sig göra mer med mindre energi. Något som ofta kräver träning och målmedvetenhet. Allt för att kunna leva fullt ut i nuet för att utmana sina rädslor och sprida samt ta emot kärlek.

Energikroppens punkter (Chakran länk här) är kopplade till olika delar i den fysiska kroppen, samt även till sinnets balans. Kroppen som helhet, fysiska, mentala och energikroppen, en symfoni som är beroende av varandra för att skapa ett harmoniskt vibrationstillstånd. Energikroppen väger högst i denna komplexa symfoni, emotionella, det fysiska och mentala manifesteras ur det energimässiga. Genom att balansera upp så många aspekter som bara är möjligt, stämma symfonins alla instrument, ger spännande resultat. Därför Yoga kan vara ett riktigt kraftfullt verktyg då man kan stämma symfonin som helhet. Dock viktigt att veta att på samma sätt som yoga kan vara ens bästa vän, så kan det även om utförs fel vara ens värsta fiende. Viktigt att utföra det säkert och lugnt så man bygger en stabil grund som man sedan kan bygga vidare på.

Translate »