Gå till innehåll

HHV-5 Cytomegaly Virus

Inspirerat av Anthony Williams livsverk.

HHV-5 Cytomegalyvirus (CMV) rotar sig gärna i njurar länk här, levern länk här samt i och runt hjärtat. Gör ofta inte alltför mycket skada men kan vara besvärliga om de får rätta förutsättningarna, samt beroende på vart de sitter och infekterar. Förutom i organ och körtlar så kan virusen även sätta sig och infektera lite överallt i kroppen och trigga inflammation. Precis som liknande varianter ur den breda herpesfamiljen så blir deras restprodukter ett nervtoxin som de kan utsöndra strategiskt. Kan orsaka allt från mild utmattning, utveckla problem i organ och körtlar, skada vävnad, infektera rygg/nackkotor till att vara del av eller vara den stora aspekten bakom diverse kroniska sjukdomar. Speciellt när det är i kombination med stagnation som gör att kroppen ansamlar kontaminering och naturliga slaggprodukter, även när det är i kombination med andra patogener som infekterar. Finns fler än 20 olika varianter av detta virus där de flesta tyvärr är okända för sjukvården.

För att fördjupa sig ytterliga hur dessa virus ur den dolda och allt bredare herpesfamiljen fungerar och gärna avancerar i våra kroppar, så är en bra kunskap- och inspirationskälla sidan om snarlika varianterna HHV-4 Epstein Barr virus länk här.

Samlad kunskap och inspiration finns även på sidan Antiviral-kost länk här. Beroende på vart i kroppen virusen sitter och vilka symptom som man utvecklat, så kan det även vara bra att söka och läsa runt här på hälsoportalen om hur man kan stötta våra intelligenta kroppar att optimeras.

Translate »