Gå till innehåll

HHV-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Har märkt att virusen kan sitta i princip överallt i kroppen och att de har som nästen som de gör allt för att hålla hemligt för immunförsvaret. Men att de trivs bäst i organ och körtlar där det finns näring i form av slaggprodukter, interna & externa steroidhormoner samt andra taktiska och gynnsamma förhållanden. Viktigt att veta är att virus behöver livnära sig som alla andra levande varelser, livnär och sänder ut restprodukter via membran där restprodukterna gått igenom en kemisk process, kan komma ut nya unika samt potenta kemiska föreningar som är till stor del ostuderat. Unik setup av stagnation leder till en unik kontamineringsnivå som sedan ger en grogrund för en unik blandning bakomliggande patogener. Virusens starkaste vapen mot oss är när vi inte vet om deras existens i kroppens symfoni, då bland annat en symptombild utan tillfredställande svar kan generera rädslor, de gynnas absolut mest av är den påfrestningen som blir av rädslobaserade adrenalinblandningar, som likt fräter på ett försvagat och stagnerat system samt att vissa steroidhormoner kan göda virusen på olika sätt.

Bland det kraftfullaste vi kan göra är att exponera patogener och deras existens samt bygga kunskap om dessa, då det ger tillfredsställande svar på eventuell symptombild som genererar en mer harmonisk symfoni med mindre rädslor.

Virusen är veka små varelser som behöver specifika förhållanden för att kunna frodas, så med kunskap och målmedvetenhet optimeras stigen till sitt högsta välmående. På sidan om HHV-4 Epstein Barr virus (EBV) finns en djupare förståelse över deras kapacitet och bredden av den destruktiva förmåga som kan uppnås, alla dessa som varit okända eller dolda så länge speciellt för allmänhetens illusioner av industrins skolmedicin. Hittar även vad de gärna frodas på samt gåvor från naturen som förser kraftfulla byggstenar till systemet för kampen mot oönskat, neutralisering av gifter och toxiner och för säker förvaring med sikte på säker assisterad resa ur vår symfoni, både längre ned på 'EBV-protokollet' samt en samlad antiviral kost sida länk här. Från Anthony William's livsverk 28 dagars reningsprogram är också kraftfull inspiration för att integrera in bland sina livskraft givande ande-tag.

HHV- 6 och snarlika varianter är många gånger stora orsaken till de flesta hjärtsjukdomar med kronisk inflammation men kan även vara orsaken för problem i njurarna, levern samt andra organ där det kan utveckla sjukdomsbild. Finns ca 20 olika varianter av denna art och siktar in sig på organ men kan sätta sig lite överallt i kroppen. Vissa aggressiva varianter kan i gynnsammare förhållanden utveckla olika former av cancer som i t.ex. njurarna.

  • Runt 98% av alla cancersorter är virus i kombination med toxisk kontaminering i en stagnerad kropp.

HHV-7 Är en utvecklad variant från HHV-6 och gör inte så mycket skada mer än att den är en last och kan främja andra patogener. Kan komma att utvecklas i framtiden och skapa mer skada. Under gynnsamma förhållanden kan de göra mer betydande skada samt utvecklas till olika former av sarkoma.

HHV-8 Kan utvecklas till olika former av sarkoma där viruset i kombination med toxiner fått möjlighet att avancera i en tungt belastad kropp. Viruset gör inte särskilt mycket skada men är dock en last på systemet, kan under gynnsamma förhållanden göra lite mer omfattande skada gärna i kombination med andra patogener.

HHV-9 Gör inte alltför mycket skada i kroppen i nuvarande form men kan utvecklas och förgrena ut sig likt Epstein Barr i framtiden.

HHV-10 Sätter sig gärna i levern men gör inte allt för mycket skada, mer än släpper ut lite nervgift som blir en last på systemet. Kan även sätta sig i andra delar av kroppen och under gynnsamma förhållande göra lite mer betydande skada.

HHV-11 Utvecklad variant av HHV-4 Epstein Barr skapar inte så mycket skada än men kan utvecklas och göra mer skada i framtiden.

HHV-12 Utvecklad från HHV-3 Shingles stammen och kan ge bland annat utslag i olika former.

HHV-13

HHV-14

HHV-15 Minst tre varianter som kan utvecklas till det som kallas cancerceller, men behöver då potent cocktail toxiska kroppsfrämmande substanser. Kan bland annat utvecklas i och runt munnen, genitalierna samt runt anklarna.

HHV-16 Är utvecklat och skapat i laboratorium och har på något "mystiskt sätt"  letat sig in i våra kroppar.

Dessa kan belasta organ, körtlar men kan även sätta sig lite varstans i kroppen där de får möjlighet, skapa oreda speciellt i en belastad kropp. Vid utrymme så rotar de sig i organ samt körtlar i flera år och inväntar rätt läge för att kunna avancera. På sidan om antiviral kost länk här finns massa med inspiration för att i de flesta fall driva ut virusen helt ur kroppen och börja återställa den skada som varit.

 

Editerad/reviderad 16/6-2021

Translate »