Gå till innehåll

Chakrasystemet

Chakrasystemet är en bra modell för att försöka förklara något väldigt komplext och avancerat, huvud-energipunkterna i energikroppen. Som de hybridvarelser vi är som vandrar på denna lilla blåa planet är även energikroppens symfoni unik, spännande som vanligt att inget är skrivet i sten. Det finns även andra sätt att avbilda och ge form till energipunkterna, som t.ex. Livets träd -'tree of life'. Chakrasystemet integrerar vackert och knyter samman det emotionella, elektriska, fysiken, intellektet samt resterande lager i energikroppen, så man kan arbeta på en chakrapunkt på alla tänkbara plan. Fysiskt att hålla hög cellvibration samt god hållning som då optimerar energiflödet, mentalt och emotionellt arbeta med sig själv genom att vara medveten i sina beteenden samt känslomässiga grund och uttryck, i kombination med att utföra medvetna energiarbeten så blir det en kraftfull bred holistisk effekt. Ett nedsatt energiflödet kan t.ex. vara till grund att ett område i kroppen vart känsligt och då extra exponerat för olika former av belastningar.

 

En simpel tolkning av Chakrasystemet:

Kronchakrats flöde gör så att det 'högre jaget' kan nå ner och manifesteras i symfonin på olika plan. En 'högre' form av medvetande som kan stimulera individen till vägledning genom bland annat intuitionen. Även länken via det själsliga till universums medvetande, det som kanske kan kallas källan.

 

Tredjeögat/Pannchakrat vidgar till en djupare insyn och förståelse samt med vår förmåga sätta upp mål för att utvecklas med anden i linje med vår själsliga stig. Med ett starkare inslag av den högre kunskapen och kärleken genom högre jaget, så kan vi stadigt vandra dit vi känner att vi behöver vandra.

 

Halschakrat stimulerar mycket av vår kommunikation ut i kreationen, hur vi kommunicera känslor t.ex. kan säga en del om hur vi även ger och tar emot olika former av samspel mellan olika symfonier. Intelligens visar sig vackert genom fantasin och kreativiteten, att finna sin dansrytm med hjärtat, intuition, det emotionella samt med intellektet.

 

Hjärtchakrats vibration håller samman de olika planen av existens och skapar en förbindelse genom ett brett frekvensband. Kärlekens magi som är del av benstommen i universums framfart i att uppleva sig själv genom oändliga individuella existensformer.

 

Solarplexus chakrats styrka genom fria viljan och dansen med egot, illusionen av separation, att universum upplever sig själv från ett individuellt perspektiv, för att kanske skicka bred 'feedback' till källan. Det Inre maskulina och feminina är som mest kraftfullt i sin unika och dynamiska balans.

 

Sakralchakrat så känner vi detta fantastiska spektrum av känslor som ger oss en otrolig förmåga att utvecklas, det är en viktig del av den resa vi gör i denna form, detta emotionella bandbredd. Här är grunden för relationer till medvarelser och existensen, även kreativitet är vackert stimulerande ur denna punkt. Även genererar den kraftfulla sexuella energin.

 

Jordchakrats frekvensband är den fysiska världen och kroppen, djupt rotade relationer som familj, medvarelser, moderjord och den absolut viktigaste relationen - till oss själva och vår kropp. Säkerhet och trygghet både i oss själva samt med resten av omvärlden. Vi är jordvarelser just nu så desto djupare vi skickar ned våra rötter i jorden, kan vi sedan sträcka kronan kraftfullt ut i kosmos.

 

Finns väldigt många olika sätt som man kan stimulera dessa punkter, både individuellt och symfonin som helhet. Ibland kan en punkt eller flödet emellan vara blockerat och kan då t.ex. vara överaktivt eller kanske underaktivt. Ett bra exempel här är ett underaktivt halschakrat som kan ge svårigheter i att kommunicera sina känslor, eller överaktivt att man kanske ljuger och överröstar andra. Underaktivt solarplexus chakra att man då inte riktigt tar itu med det man känner, överaktivt att man kanske har för många bollar i luften samtidigt.

Här nedan kommer lite inspiration för att mer medvetet arbeta på sitt energisystem.

 • Känn efter hur det känns i energikroppen och dessa energipunkter, hur känns det? observera vad som händer och hur det känns, vad säger din intuition?
 • Andas djupt ned i hela energikroppen eller på en mer medveten energipunkt, sedan andas ut det som ej tjänar ert högsta välmående (ditt högre jag får sköta detaljerna). Observera vad som eventuellt kommer upp till ytan, någon gammal känsla eller tankemönster som dyker upp? Andas in och fyll dig och din omgivning med ny livsgivande kraft.
 • Även stimulerande med andra medvetna energiarbeten genom meditation, där bara fantasin sätter gränserna. Att hålla ett litet tryck med en hand eller liknande kan hjälpa fokusera på ett specifikt område.
 • Dansa är ett väldigt effektivt sätt att stimulera hela energisystemet. Om man åter igen tar lärdom av våra barn, hur de gärna snurrar igång energisystemet och genererar energi.
 • Få ut sin kreativitet är otroligt viktigt samt stimulerande för hela energikroppen, ger otrolig livsgivande kraft till hela symfonin.
 • Färger kan stimulerar de olika energipunkterna.
 • Kristaller, stenar och andra mineraler är otroligt kraftfulla verktyg att stimulera kroppens symfonin.
 • Sjunga, Chanta, Mantra, Bön, förstärk ditt egna vibrationstillstånds samt expandera det ut i existensen, rent fysiskt även vibrera olika delar av kroppen för stimulering.
 • Kramas med medvarelser stärker symfonins alla aspekter.
 • Använda sig av elementen, eld, jord, vind, vatten och ethern, arbeta med elementen genom t.ex. rök från Sage (Salvia), kvist från Enbärsbuske eller Palo santo. Eller varför inte lägga sig i en Bäck, stå under ett vattenfall eller låta havet rena din energikropp hela vägen in till anden och själen.
 • Naturens symfoni finns alltid ovillkorligt att ta del av samt för att hjälpa oss komma i balans, omsluta sig av naturens harmoniska symfoni.
 • Annan fysisk aktivitet som t.ex. Yoga har man möjlighet att utveckla en djupare kontakt med sin kropp, att hålla en god hälsosam hållning som främjar de integrerade energiflödena.
 • Att jorda sig regelbundet länk här.

Mentalt arbeta på de olika chakrapunkterna samt flödena emellan dessa.

Kronchakrat (Tanke) – Medvetande, Information, Förståelse, Vetande, Överskridande, Immanens, Meditation.

Ett kronchakra i balans ger en känsla av att allting hör ihop, vilket gör att man bryr sig om andra med vetskapen att vi alla är ett. Man har en stark intuitionsförmåga och tillgång till en stor visdom. Man är även medveten om att man är en andlig varelse. Även i djup kontakt med anden samt själen och via själsliga länken då i starkare kontakt med källan/universum/gud.

Obalans kan visa på att vi känner oss splittrade, nervösa, otrygga, vilsna och har svårt vara närvarande i nuet samt att blicka framåt. Fysiskt kan det visa problem med hjärnan, nervsystemet och kronisk trötthet.

 • Om man har ett överaktivt kronchakra så kan man få svårt att stå med båda fötterna på jorden. Man kan få en överdriven tro på sig själv, människor runt omkring kan då få svårt att ta personen på allvar. Kosmos kan stiga en över huvudet och forma religiös fanatism.
 • Ett underaktivt kronchakra kan göra att man känner att livet saknar mening, samt att man kan vara rädd för döden och att allt kan kännas tomt. Även att man inte känner någon vilja att utvecklas andligt eller att utveckla kontakten med sitt inre/högre jag. Man kan också få problem med balansen och vara klumpig i sina rörelser.

Pannchakrat, Tredje Ögat (Ljus) – Seende, Intuition, Visualisera, Fantasi, Drömmar/Målbilder, Medvetenhet, Självbild, Klärvoajans.

Ett balanserat pannchakra gör att vi har lätt att lära och komma ihåg saker, vi kan göra snabba bedömningar, samt ha klara visualiseringar och en god självinsikt. Pannchakra i balans underlättar också för kontakt med vårt högre jag samt följe av olika former av medvetande, vilket resulterar i en stark intuitionsförmåga. Även att vi har en utvecklande fantasi och drömmar.

Obalans kan visa på att vi inte litar på vår intuition, vår inre vägledning och mediala förmågor. Eller att vi helt enkelt är för mycket i intellektet samt i det lägre sinnet och att det är svårt att urskilja dessa förmågor. Kan fysiskt visa på problem med huvudvärk, öronen, ögonen, synfel och bihåleproblem för att ta några exempel.

 • Ett överaktivt pannchakra kan ge hallucinationer och mardrömmar, även kan göra att man blir för mycket i intellektet där mycket av rädslorna finns och ältar saker mentalt, så de andliga förmågorna blockeras eller blir svåra att urskilja. Man kan också få ont i huvudet och problem med sin syn.
 • Ett underaktivt pannchakra kan göra att man får problem med minnet och att lära sig nya saker. Man kan få svårt att förstå den andliga världen och även begreppet sunt förnuft. Man kan även få svårt att känna empati för andra medvarelser och få svårt att känna samt lita på sin intuition.

Halschakrat (Eter, Rymd) – Ljud vibrationer, Kommunikation, Uttrycka känslor, Sanning, Kreativitet.

När detta chakra är i balans kan man med enkelhet uttrycka det man känner och tänker, att man vågar ta för sig i livet. Man har lätt att leva enligt sin sanning och man är också uppmärksam över hur andra uppfattar det man sänder ut, samt ser till att inte vara dömande och hård i sitt uttryck.

Obalanser kan yttra sig som stamning, röst- och tal problem, svårigheter att kommunicera, problem med att uttrycka vad man känner samt att sätta gränser mot andra personer. Kan även fysiskt visa på problem med struma, halsont, heshet, munsår, skolios, nackvärk, stämbandsbesvär.

 • Ett överaktivt halschakra kan yttra sig i att man överröstar andra människor, ljuger och har svårt att låta andra komma till tals. Man kan också vara överdrivet kritisk mot andra människor.
 • Har man ett underaktivt halschakra kan man få svårt att uttrycka sina känslor, kan då vara svårt för omgivningen att veta var de har personen, då den kanske ger dubbla budskap eller inte vågar säga vad den egentligen tycker och känner. Man kan få svårt att säga ifrån och sätta gränser samt även få en nedsatt kreativitet.

Hjärtchakrat (Luft) – Kärlek, Glädje, Passion, Respekt, Andning, Balans, Relationer, Enhetligt, Läkning.

Ett balanserat hjärtchakra gör att vi älskar oss själva och känner oss i balans med alla varelser, moderjord och resten av omvärlden. Vi visar respekt och har förståelse samt accepterar andra som de är. Att vi skapar det utrymme som vi behöver för att sprida och ta emot kärlek. Har en balanserad andning som fyller oss själv och sin omgivning med livsgivande kraft. Hjärtchakrat är även bryggan så de övre chakran, kosmiska högre jaget och själen, kan manifesteras ned i de lägre chakran, den emotionella samt fysiska kroppen.

Obalans kan påvisa sig i relationsproblem, depression, att man ej är i kontakt med sina känslor, eller har svårt att se någon mening med livet. Kan fysiskt visa på högt blodtryck, hjärta och lungsjukdomar, astma, allergi, bröstsjukdomar, problem med axlar och armar.

 • Ett överaktivt hjärtchakra kan göra att man styrs av häftiga känslor, samt att man kan vara dömande och hård mot andra människor, även få problem i sina relationer. Kan även få svårt att lämna relationer som är negativa.
 • Ett underaktivt hjärtchakra kan göra att man får svårt att släppa människor nära inpå i sitt liv. Kan även bli misstänksam och kan få en negativ syn på omvärlden, även få svårigheter med att ge samt ta emot kärlek.

Solarplexus chakrat (Eld) – Kraft, Vilja, Autonomi, Energi, Transformation, Självkänsla, Självdisciplin.

Ett balanserat Solarplexus chakra så har man en god sund självbild och en stark tro på sina egna förmågor, samtidigt som man är ödmjuk mot sig själv och andra. Man har klara mål som man följer i balans med sin kapacitet samt en självinsikt som ger goda utvecklings möjligheter.

Vid obalans så kan det yttra sig i att det saknas kraft och vilja att ta tag i saker och ting, även tvärtom att det är för många bollar i luften samtidigt. Obalanser kan visa på våra mest vanliga magsjukdomar som magsår, tarmbesvär, ätstörningar, diabetes, leverproblem och svullen mage. Magsjukdomar kan visa på ouppklarade situationer och känslor, som blockerar samt sätter sig i magen och skapar obalans.

 • Vid ett överaktivt solarplexus chakra reagerar man lätt på olika saker samt situationer, man kan ha lätt att bli arg och få andra känslomässiga problem. Man kan få lätt att kritisera andra människor och bara vilja ha det på sitt sätt. Man kan också försvinna in i sitt arbete, samt få en känsla av att allting måste vara perfekt.
 • Vid ett underaktivt solarplexus chakra kan man lätt bli passiv och inte ta itu med saker och ting, även att man kan få lätt att misstro andra människor. Man kan också få problem med sin självkänsla och känna att man inte duger, oroa sig mycket för vad andra tycker och tänker om den man är och det man gör.

Sakral chakrat (Vatten) – Förändring, Polaritet, Tillfredsställelse, Känslor, Omvårdnad.

Ett balanserat Sakral chakra ger förbindelse och balans med känslor som livsglädje, passion, kreativitet, spontanitet, självförtroende, sexualitet samt även ilska.

Obalans här kan yttra sig som brist på kontroll över sina känslor, man kan vara överdrivet beroende av andra människor och olika former av bekräftelse, men även motsatsen som överdriven självständighet. Fysiskt kan det visa på sjukdomar i fortplantningsorganen, urinvägarna, ischias och bäckenproblem.

 • Ett överaktivt sakral chakra kan komma till uttryck i kraftiga känslomässiga reaktioner, kan ge bland annat humörsvängningar med destruktiv överkänslighet. Även en känsla av att aldrig är helt tillfredsställd.
 • Vid ett underaktivt sakral chakra kan man få svårt med sociala och känslomässiga relationer, kan även få svårt att bygga nya relationer som vänner eller träffa en partner. Det kan också göra att man inte känner sig som en del i det kollektiva, samt även påverka relationen till sig själv och sin kropp.

Rotchakrat (Jord) – Jordande, familjärt, överlevnad. Fysiska kroppen, stillhet, stabilitet, säkerhet.

Balanserat rotchakra samverkar med det fysiska som vår kropp och materiella omvärld samt känner sig centrerad och jordad. En god kontakt med rotchakrat får oss att känna grundtrygghet och samhörighet med andra, att känna oss trygga gällande det materiella, kollektiva, moderjord och samtidigt sin själsliga stig och då universum. Rotchakrat står även för mod, trygghet, säkerhet, grund-stöttning och gränser.

Vid obalans kan man uppleva sig frånkopplad från sig själv och nära relationer samt även i kontakten/relationen med moderjord. Man kan uppleva otrygghet och utvecklar egenskaper som fixering vid karriär och materiella ting, även uppleva utmattning samt ilska. Obalans kan även yttra sig i problem med blodcirkulationen, könsorganen, nedre delar av tarmen, höften samt smärta i nedre delen av ryggen.

 • Ett överaktivt Rotchakra kan ge hett temperament, översexualitet, otålighet, frustration, ilska och irritation. Även att man kan styras av rädslor, är osäker, nervös och orolig. Kan även resultera i manipulativt beteende och besatthet i materialistiska ting och pengar.
 • Ett underaktivt rotchakra kan göra att man känner sig frånkopplad från jorden och våra relationer, nervösa och oroliga. Mindre fokus och självdisciplin, samt ge mindre kraft och oförmåga att ta tag i saker och göra förändringar. Även yttra sig som lägre sexualdrift och även i depression.

 

Kraftfullt mantra som kan förstärka kontakten med sitt Chakrasystem:

 • Jag är ljus (för universums ljus ner genom kronan)
 • Jag är kärlek (handen/händerna tryckt mot bröstet över hjärtat)
 • Ödmjukhet (trycker in det nedre revbenen)
 • Jag växer med den fria viljan (fortsätter till solarplexus)
 • Och jag känner (ner till det emotionella i magen)
 • Min kropp (fortsätter ner till jordchakrat nere i bäckenet)
 • Blir ett med hela jorden (samt fortsätter hela vägen ner djupt i jorden samt sedan upp och omsluter sig helt)

Finns även väldigt mycket inspiration för den som söker allt från på internet, kurser samt i litteratur, samtidigt så finns alla våra svar i resten av vår existens.

Translate »