Gå till innehåll

Kristaller, Stenar & Mineraler

Då allt vibrerar har även olika mineralföreningar ett unikt frekvensmönster. Studerar man molekyluppbyggnaden så kan man få en glimt in i hur deras vibration stimulerar energi på så många plan, till exempel samspelet mellan cellers symfoni av så kallade 'bio-fotoner', i och runt om oss. I mer eller mindre all teknologi idag hittar vi olika former av kristaller och andra mineralföreningar, när vi utsätter dessa för energi i olika former/frekvenser som t.ex. elektromagnetism, så händer massa spännande saker. Processorer i datorer är t.ex. tillverkade av kiseldioxid, vilket är grund komponenten i bland annat bergskristall eller kvarts. Jorden består av upp till 80% blandat kiseldioxid, vilket då ger en förståelse av begreppet himlakropp, när dessa och deras energi jämte varandra skapar olika flöden i kosmos, som även påverkar energin på detaljnivå i och runt om oss. Detta är grunden för hela astrologin t.ex.

Utsätter vi då vårt elsystem som hela det biomagnetiska fältet och även tar med fler av de komplexa energilagren av symfoni i kalkylen, kan då dessa mästare stimulerar energikroppen i en unik relation. Kan även bjuda in högre jaget eller andra former av 'högre' medvetande att stimulera oss genom dessa verktyg, förstärka eller effektivisera mineralernas effekt lite ytterligare. Mineralerna har som ett eget djupt medvetande och det kan bildas djupa intima relationer, ett uttryck är att anden sover i mineralen. Så med djup respekt och kärlek, så är det bara fantasin som sätter gränserna om hur vi kan ta del av dessa mästare.

Dessa fantastiska unika mineraler är otroligt kraftfulla verktyg. Om vi bara släpper in dess dynamiska vibrerande frekvensmönster innanför vår individuella symfoni, så kan denna medvetandeform arbeta med och genom oss. Guida, läka, balansera och förstärka vår energikropp, intuitionen är ett kraftfullt verktyg i relationen till mineralerna. Varje har en unik mineraluppbyggnad och har som sin egna 'personlighet', precis som med andra människor så trivs vi bättre med vissa än med andra. Mineraler placerade på kroppen och specifika energipunkter kan hjälpa stimulera och sätta fart på hela systemet, eller lyfta upp några gamla känslor som ligger och blockerar för att sedan frigöras genom vägledning. Eller varför inte bygga ett nätverk av mineraler i ens hem, för att stimulera en harmonisk och utvecklande miljö.

Det är alltid lika spännande att använda sig av mineraler och testa nya kombinationer. Att använda mineraler i sin vardag i allt från att förstärka sina förmågor, rena eller ge energi till vatten, eller skydda sig mot elektromagnetisk smog är både kul och givande. Här är förståelse och intuitionen starkaste redskapen i sitt förhållande till dessa mästare.

Translate »