Gå till innehåll

LEVERN

Inspirerat av Anthony William's livsverk.

Levern är ett fantastiskt organ som har en väldigt betydande roll i vår hälsa samt är stor del av, eller är själva grundproblemet, för mycket av den symptombildning vi lever med idag. Den har ett eget litet immunförsvar och är även en essentiell del i kroppens reningsförmåga, sköter även hur kroppen lagrar och distribuerar näring och energi. Förutom att lagra viktiga näringsämnen som olika sockerarter som glykogen/glukos, olika vitaminer, mineraler, fytokemikalier, antioxidanter samt andra livsviktiga näringsämnen, så är den även en mästare på att omvandla näringsämnen och utför lite över 2300 omvandlande kemiska funktioner till mer specifika näringspaket, för att förse kroppens alla funktioner med skräddarsydda energi och näringsformer. Tillverkar även kemiska föreningar som sänds ut i kroppen för att bryta ned och neutralisera farlig kontaminering, för en mer effektiv och säker hantering samt lagring för vidare säker utdrivning ur kroppen.

Den har som ett eget medvetande och bär på kunskap samt erfarenhet från våra förfäder, är så intelligent att den känner oss bättre än någon annan medvarelse och försöker hela tiden ligga några steg före alla äventyr vi tar oss an, hela tiden läser av exakt vad som finns i blodet och kan känna av statusen på resten av kroppens fantastiska organ och körtlar. Har hand om i princip allt som har med blodets kvalité att göra som att det skall finns en perfekt energi och näringscocktail i omlopp, neutralisera och fånga upp överflöd av adrenalinblandningar, att tjockleken på blodet är optimalt för maximalt flöde av energi till kroppens alla celler, samt mycket mer spännande och livsviktiga funktioner. Om fler skulle förstå hur våra fantastiska levrar kämpar för att vi skall leva ett långt, hälsosamt och kärleksfullt liv, så skulle vi behandla vår lever med betydligt mer kärlek och respekt.

Det är rätt mycket viktig kunskap som presenteras på den här sidan men längst ned så finns det inspiration för att ge levern det utrymme och verktyg, som den behöver för att optimera sin funktion.

En stagnerad levern ger stagnation på diverse flöden av kroppens vätskor då allt blod passerar levern och även lymfsystemet är kopplat till levern. En stagnerad lever grundar sig många gånger i kronisk uttorkning. Stagnerade flöden gör att naturliga restprodukter, kontaminering och kanske patogena restprodukter ansamlas i kroppen, gärna vid naturliga fördämningar där det blir som flaskhalseffekt som leder osv, störmoment som kan skada kroppens fantastiska funktioner samt ger en grogrund för patogener.

Kan börja uppstå symptom vid en stagnerad och belastad lever:

 • Sämre blodtillförsel och man har svårt att hålla värmen i lemmarna längst ut som händerna och fötterna som blir lätt kalla och får svårt att få upp och hålla optimal temperatur i kroppen.
 • Ansamlade störmoment i den stagnerade miljön blir som 'grus i maskineriet' och beroende på hur potent dessa skadliga störmoment är, så kan olika former av Gikt uppstå, vanligt även att man får problem i händerna, runt bäckenet, benen, knäna, fötterna, i lederna runt om i kroppen och tenderar till att bli värre med åren om stagnationen inte åtgärdas.
 • Kan även göra att man får lättare ont i huvudet samt kan vara en betydande faktor bakom migrän. Mer på sidan om migrän länk här.

Att se till att inte vara uttorkad så kommer ett optimalt vätskeintag hjälpa till med att blodet inte är för tjockt och trögflytande, även att vatten har en naturlig förmåga att expandera kärlen. 

 • Viktigt att dricka rikligt med ren kraftfull vätska för att minska stagnation.
 • Rena vattnet kan vara bra speciellt om man har kommunalt vatten.
 • Pressa i citron/lime i vattnet är effektivt på att lösa upp fett bland annat.
 • Gurkjuice, Sellerijuice, meloner och andra vätskebaserade naturliga födokällor som frukt, bär och grönsaker.
 • Örtte utan koffein som har en otrolig uttorkande effekt på kroppen.
 • Undvika uttorkande drycker som alkohol, koffein och diverse kemiska energidrycker, även klor har en uttorkande effekt.
 • Mer kraftfull inspiration på sidan om livets elixir länk här.

Hur kroppen oxiderar (hur snabbt vi åldras) beror helt på leverns mående och förmåga. Spännande är även att leverns mående styr hur DNA håller samman samt upprätthåller optimal funktion. Leverns förmåga är även en essentiell del i den samarbetande trion med gallblåsan och bukspottskörteln, så mycket av symtombilder med nedsatt funktion av gallblåsa och/eller bukspottskörtel går även det oftast att härröra till leverns hälsa. Levern renar även blodet och skyddar det lite känsligare hjärtat att kunna upprätthålla optimal funktion och inte ska ta skada av massa störmoment, så att hjärtat sedan  kan pumpa runt det livgivande byggstenarna till resten av kroppens alla celler.

Leverns egna immunförsvar producerar krigare som är skräddarsydda för olika uppdrag. Blodkärlsportarna där blodet pumpas in och ut ur levern så finns det snabbt simmande krigare, som skyddar att angripare inte skall ta sig in i eller ut ur levern. Även liknande krigare där lymfsystemet går in och ut ur levern. I kanalerna till de olika delarna av tarmsystemet där flödet är betydligt långsammare, så finns det krigare som är anpassade för den trögflytande vätskan och det långsammare flödet som är där. Sedan produceras även en kamikaze-liknande krigare som skickas ut för att ta sig hela vägen upp till magsäcken, för att finna och neutralisera olika former av angripare. Om dessa inte finner något att neutralisera eller attackera så kommer de till slut att förgöras av magsyran.

LEVERN HAR TVÅ HUVUDUPPGIFTER NÄR DET KOMMER TILL LAGRING.

1.) Olika sockerarter som levern blir försedd med omvandlas till och sparas som glykogen, men har även ett litet lager med extra fint glukos som den snabbt har lätt tillgång till och kan plocka fram vid behov, som när vi explosivt påbörjar någon impulsiv aktivitet. Glykogen kan även lagras i andra delar av kroppen. Lagrar även allt möjligt viktigt i närings väg som byggstenar den sedan kan använda och bygga ihop alla det fantastiska kraftfulla näringspaket, som kroppens alla utmärkta funktioner ständigt behöver.

2.) Andra formen av lagring är allt som levern anser är skadligt för resten av kroppen som toxisk och giftig kontaminering, skadliga adrenalinblandningar, naturliga restprodukter, kanske patogena restprodukter och annat som anses vara kroppsfrämmande och skadligt. Känner levern att det inte finns utrymme att driva ut det säkert via njurarna, urinvägar, blåsa och ut via urin, eller via tjocktarmen och ut via avföringen, även via lymfsystemet och ut via svett eller via vår andning ut genom lungorna, så kommer levern jobba stenhårt med att analysera, kategorisera och neutralisera det oönskade i ett skyddande paket och lagra det likt en superavancerad återvinningscentral.

 • Levern kan hålla i oproduktiva hormoner och kan bygga skräddarsydda föreningar av dessa för att attrahera mer av dessa oproduktiva hormoner, så att levern kan samla upp dessa mer effektivt.
 • När levern är för belastad så kan den få svårt att hålla i allt den vill skydda resten av kroppen mot som börjar läcka ur den, kan vara medicinrester eller hormonsrubbande ämnen som från preventivmedel eller körtelsupplement, kan fortsätta att påverka kroppens känsliga system långt efter att man slutat med dessa preparat och kan skapa förvirring.

Levern kan utsöndra kemiska föreningar som gör att dess inneboende celler stelnar eller mjukas upp, på detta sätt kan levern bygga om sig själv efter behov. Detta bland annat som gör att levern har en sådan fantastisk förmåga att reparera, läka och återhämta sig. När levern tvingas att bygga ut sitt lager av skadliga oönskade störmoment för att skydda resten av kroppen, så tvingas lagret för näring och energi att bli mindre samt dess funktioner kan bli mindre effektiva.

Hjärnan och centrala nervsystemet är beroende av glukos för att bland annat kyla ned denna mer intensiva elektriska miljö, framförallt centrala nervsystemet och levern som skriker efter glukos och skickar signaler som gör oss hungriga. Beroende på hur långt den belastade levern tvingas till detta tillstånd så ger det en större risk att näringsämnen och det olika energiformerna börjar ta slut och man blir:

 • Lätt trött och hängig,
 • Blir lätt irriterad och har dåligt tålamod speciellt när man gått en period utan att förse kroppen med näring och energi regelbundet,
 • Utvecklar lättare någon form av näringsbrist.
 • Hypoglykemi så är det extra viktigt att med jämna mellanrum (1,5-2h) förse levern med högkvalitativa näringsämnen och byggstenar.
 • Hungrig oftare och svårt att bli mätt. I kombination med nedsatt funktion på binjurarna kan utveckla olika maniska tillstånd.
 • Senare steg av detta tillstånd så kan det som kallas för årstidsbunden depression utvecklas.
 • I kombination med t.ex. neurologiska störmoment i hjärnan och centrala nervsystemet som metaller, Aspartam, MSG, virala nervtoxiner samt på det en omvälvande adrenalintriggande period som ger massa extra adrenalinblandningar som den belastade levern kommer få kämpa med att neutralisera, samla upp och hålla i, är den fysiska grunden för diagnosen Bipolär sjukdom.
 • Levern som är ledande i trion med gallblåsan och bukspottskörteln så när den blir belastad så kommer systemet att bearbeta fett och kraftfulla sockerarter mindre effektivt, kan inte lika effektivt driva ut överskottet av energi och man går lättare upp i vikt, om man inte håller sig under sin unika dynamiska gräns och framförallt fettintaget blir för högt mot vad trion klarar av.
 • Oförklarlig viktuppgång så är en belastad levern huvudfaktorn där en betydande del av viktökningen är ansamlad vätska, där den belastade levern tvingar lymfsystemet att ansamla vätska.
 • Oförklarlig viktnedgång -  Vissa varianter av HHV-4 Epstein Barr virus länk här producerar och skickar ut nervtoxiner som är allergena för kroppen, detta gör att extra adrenalinblandningar utsöndras som ger liknande effekt som amfetamin. Detta gör även i många fall att man får problem att sova ordentligt. Längre fram så kan det bli precis tvärtom om den virala belastningen inte åtgärdas, att binjurarna påverkas negativt samt att levern belastas allt mer och man går istället upp i vikt.
 • Hjärndimma och koncentrationssvårigheter så är det hjärnan och centrala nervsystemet som skriker efter glukos, som den belastade levern har svårt att förse dessa med. Glukosen har en nedkylande effekt i denna mer intensiva elektriska miljön, utan ett optimalt flöde av glukos så kan elektriska impulserna skada vävnad och hjärnceller tar skada. Detta är viktig kunskap även vid Posttraumatisk stressyndrom (PTSD), samt andra mentala obalanser och neurologiska symptom samt diagnoser med neurologiska störmoment i hjärnan och centrala nervsystemet.
 • Vid nedsatt förmåga så kan även leverns funktion att omvandla näringsämnen till mer specifika komplexa paket påverkas negativtÄven detta med det olika formerna av kolesterol är beroende av leverns förmåga att hålla optimal blodskvalité.

Viktigt att veta är att levern plockar inte upp några näringsämnen som den inte kan identifiera att dessa är bundna i föreningar tillsammans med  sockerarter. Glukosen är det som transporterar mycket av näringsämnena och är som sportbilar i blodet medans t.ex. fett är som skolbussar, fettet kräver en process att brytas ner för att extrahera näringsämnena som är bundet i fettet. Är näringsämnena inte bundet till fint glukos som omvandlas av t.ex. extra fina kolhydrater som i sötpotatis och potatis samt fin fruktos som i frukt och bär, finns det inte möjlighet att binda näringsämnen med sockerarter så tas det inte upp och kan inte förse levern med den energi den behöver. Utan dessa kraftfulla näringsämnen i kombination med fina sockerarter så kan leverns celler och på den vägen resten av kroppens celler svälta.

I princip samtliga naturliga näringskällor innehåller olika former av socker som t.ex. frukt och bär, även  kött innehåller blod som är fullproppat med glukos, annat praktexempel är mejeriprodukter och ägg som även är fulladdade med kraftfulla sockerarter, böner, nötter, rotfrukter, grönsaker, ja allt innehåller olika former av socker eller energiformer som i kroppen blir omvandlat till glukos och glykogen.

 • Bukspottskörteln producerar insulin som välkänt har en betydande roll i hur sockerarter förvandlas till fett inne i kroppen, vad som är okänt än så länge för offentliga forskarvärlden är att insulin även har en betydande roll i hur fett behandlas och bryts ner i kroppen, även gallan som produceras av både levern och gallblåsan som framförallt framställs för att bryta ner kraftfulla proteiner, kan även skräddarsys en aning för att även bryta ner och omvandla fett mer effektivt.
 • Insulin öppnar upp cellerna för glukos som transporterar näringsämnen, fett stagnerar systemet och blockerar insulin att öppna upp cellerna, speciellt destruktivt är högt fettintag i kombination med kraftfulla sockerarter som kolhydrater. Det för höga fettintaget som blockerar insulinet och glukos att nå cellerna ger olika nivåer av blodsockervärden.
 • Denna kunskap angående fett är en viktig nyckel för att förstå hur det olika stegen av diabetes utvecklas och förhindras/återställs.

SLAGGAD OCH STAGNERAD LEVER.

Levern skyddar resten av systemet genom att hålla i så mycket av den skadliga kontaminering som den bara kan, i kärnan så lagrar den det absolut mest farliga ämnena och substanserna, sedan ett mellanlager där det mindre gifta och toxiska lagras, samt ett yttre lager där det minst farliga lagras. När levern blir för ansträngd och blir det som kallas för slaggad så kan det vara på olika sätt, antingen i någon/några av dessa lager eller på den vänstra delen av levern. Hur den är slaggad påverkar då leverns förmåga på olika sätt, som hur den kan hålla i kontaminering samt olika fetter och kan då få problem med att skydda resten av systemet. Hur alla dess omvandlande kemiska processer opererar, eller hur dess förmåga är att lagra näring och energi.

 • Detta tillstånd kan ge det som kallas för Smutsigt bloodsyndrom (Dirty blood syndrome) som kommer att få allt mer fokus i den så kallade framtiden.
 • Kan utveckla lägre energinivåer helt plötsligt och man orkar inte lika mycket som tidigare.
 • Mörk under ögonen där man ser det mörkare slaggade blodet tydligare där huden är tunnare, värre steg kan ge påsar under ögonen där lymfsystemet ansamlar vätska i den stagnerade miljön.
 • Raynauds fenomen (Raynaud's syndrome).
 • Gikt.
 • Åderbråck.
 • Får lätt blåmärken.
 • Får lättare inflammation i kroppen då många slaggprodukter göder patogener som triggar denna försvarsmekanism. Mer på sidan om kronisk inflammation länk här.
 • Kan ge olika former av sömnproblem.

Intressant är att när man väl börjar driva ut gammal kontaminering som har bundit sig tillsammans med olika fetter, så kan det även vara bundet med gamla känslor, från den tidpunkt som levern vart tvingad att hålla i kontamineringen. Så helt plötsligt i en utrensningsperiod så kan gamla känslor komma upp till ytan, t.ex. att ångest och panik kan tyckas komma utan någon specifik trigger. Detta kan vara guld värt att veta när man stöttar levern med att frigöra ansamlad kontaminering, något som kallas Emotionell lever (Emotional liver).

Då både modern och fadern idag bär på en kontaminering i kroppen som många gånger gått i arv genom generationer, så kommer fostrets utveckling och hälsa att påverkas negativt av detta. Bland annat så kommer fostrets lever att få kämpa stenhårt med att skydda resten av den lilla kroppen redan i moderns mage. Därför många barn föds med en unik nedsatt funktion på levern, föds med en kontaminering som sedan har en negativ inverkan på hälsan samt fostrets utveckling. Den ärftliga faktorn som observerats av både forskarvärlden och sjukvården inom t.ex. kroniska sjukdomar eller generella symptom, är framförallt ärvd kontaminering, ärvda patogener och ärvda levanadssätt.

 • Nyfödd Gulsot är ett resultat av belastad lever hos fostret.

 


Stora delar av gen-racet som man lagt otroligt mycket resurser på senare åren är en slags rökridå eller skenmanöver sponsrad av den korrupta delen av industrin, att in i det sista flytta fokus bort från de dolda patogenerna samt den skada som det smutsiga industrikomplexen lämnar efter sig, som förpestar allt liv i kretsloppet. Även att försöka dölja deras okunskap som skiner igenom i alla dessa hypoteser kring teorier, där många blivit någon form av "sanning" genom åren. Flytta över fokus till individens gener för vad kan man göra åt en sådan sak, att man har "fel gener"? Många accepterar detta och söker sedan inte vidare efter korrekta grundproblem och dess lösningar, som skulle hjälpa dem ta sig ur symptombilden.

Skulle man istället lägga fokus på att studera alla toxiska och giftiga ämnen och substanser som finns i t.ex. kroniskt avlidna personers levrar, så skulle vi kunna ställa alla smutsiga industrier mot väggen och kräva både förändring samt ersättning, likt det vi har upplevt med t.ex. asbest. Men detta skulle resultera i att hela den kapitalistiska ångvälten skulle haverera, så det är som ett moment 22 där folkhälsan hålls som gisslan. Mer om allt som letar sig in och skadar våra kroppar från dagens och tidigare generationers olika industrikomplex på sidan kroppsfrämmande substanser länk här.

Man förstår då även att korruptionen inte bara har sina klor inom läkemedelsbranschen, utan sträcker sina tentakler inom hela dagens industrikomplex. Detta är huvudanledningen till att full kunskap om hur våra levrar fungerar och hålls optimala har dolts eller helt enkelt inte har prioriterats. En stagnerad lever ger stagnation i kroppens flöden som resulterar i att kontaminering ansamlas och ger en grogrund för patogener, är det två huvudaspekterna bakom hela kapitlet kroniska sjukdomar och vanligaste dödsorsakerna. Att det är en hälsosam lever med en god funktion som är nyckeln för ett långt och hälsosamt liv, så är det ju rätt märkligt kan man tycka att man inte får lära sig hur man skall ta väl hand om den redan i ett tidig skede av livet, som t.ex. i dagens skolsystem.


 

KROPPENS HELA SYSTEM PÅVERKAS VÄLDIGT NEGATIVT NÄR LEVERNS FÖRMÅGOR ÄR NEDSATT.

I princip allt med hud, hår, naglar och mycket symptom rörande ögon är relaterat till leverns förmåga och kapacitet, är en bra indikation som speglar leverns prestationsförmåga. Även mycket problem med lymfsystemet kan bero på leverns förmåga att rena kroppen som kan visa sig genom:

 • Ödem, svällande händer, fötter, anklar samt andra svällande delar på kroppen är att den nedsatta levern flyttar över delar av reningsansvaret till lymfsystemet som en försvarsmekanism, som då ansamlar vätska för att få bättre flöde i den stagnerade miljön och man kan här få problem med att man går upp i vikt. Först sväller dessa områden gärna upp vid eller efter mer stillasittande perioder, för att sedan i ett förvärrat tillstånd bli mer permanent. 
 • Uppsvällda ögon och/eller uppsvullet ansikte en form av ödem som uppstår när leverns funktion är påverkad negativt, delegerar då delar av reningsansvaret till lymfsystemet som ansamlar vätska i den stagnerade miljön. Kan komma och gå beroende på hur hårt levern belastas.
 • Kan även göra att det kliar väldigt samt ge kliande små pustler i områden längre ut från kroppen med ett naturligt sämre flöde, eller i det uppsvällda områdena, En försvarsmekanism att sända ut restprodukter samt eventuella gifter direkt genom huden.
 • Levern behöver också passa på att vila och ladda om under nattens sömn, men är den belastad och ansträng på grund av att den är slaggad, fettad och/eller angripen samt infekterad, så kommer den behöva att gå på högvarv och kämpa när den väl kvicknar till igen runt 03.00-04.00 tiden (lite olika för alla medvarelser). Detta kan göra att den får subtila spasmer och likt vrider sig, är oftast inget man känner, men kan vara tillräckligt för att störa systemet så att man vaknar till runt den tiden, men vanligt att man senare efter ett tag somnar om igen. Mer inspiration för att optimera sömnen länk här.

När leverns funktion är nedsatt så påverkas produktionen av galla som gör att nedsmältningen blir mindre effektiv, det blir då mer av det andra syrorna än saltsyran i denna cocktail av sju syror och kan ge halsbränna samt olika problem med matsmältningen och näringsupptaget. Kan även vara att saltsyraprouktionen är utbränd och låg eller helt enkelt är störd av t.ex. infektion av patogener. För att inte skada magen av den obalanserade syran så skickas den upp som en försvarsmekanism, likt bollar med syran. När man sover kan syra ta sig upp i halsen och ta med ammoniakgas som kan störa bland annat sköldkörteln.

 • Kan vara bra med selleri på tom mage gärna mellan måltiderna och mest effektiv som ren juice, för att främja just saltsyraproduktionen.

 

EN TREDJE LAGRINGSFÖRMÅGA AV FETT VID NEDSATT FUNKTION.

Med en nedsatt funktion på leverns förmåga och kanske även nedsatt funktion på bukspottskörteln och gallblåsan, så vid ett för högt fettintag mot vad den belastade trion klarar av, så kan det resultera i att levern blir tvingad till att börja samla upp och hålla i massa fett, allt för att framförallt skydda bukspottskörteln. Finns ett steg som kallas för-fettad som hittills är okänt för forskarvärlden och en fettad lever behöver inte alls vara kopplat till ett högt intag av alkohol, detta är viktigt att veta att den egentligen oftast är stagnerad samt slaggad och/eller angripen av patogener. 

 • Fettlever och för-fettad lever uppstår av denna form av problematik.
 • Fettet som paketeras och hålls i av levern samt även det fett som tvingas ansamlas runt om på kroppen, kan kapsla in både slaggprodukter, massa annat oönskat som egentligen skall drivas ut, samt till och med emotionella känslotillstånd. När man sedan börjar driva ut detta så kommer även dessa att frigöras och behövas drivas ut ur kroppen, därför det är viktigt att inte pusha levern för hårt med för intensiva och kraftfulla utrensningsmetoder.

När levern börjar att få det riktigt kämpigt så klarar den inte av att hålla i allt fett och slaggprodukter som då kan börja läcka ut i blodet och även ut i lymfsystemet. Detta kan då resultera i att det blir mer fett i blodet och i kombination med massa rest och slaggprodukter, så kommer syretillförseln att påverkas negativt. Syre är en essentiell del i kampen mot diverse patogener som är en stor aspekt bakom kroniska sjukdomar och en rad symptom, t.ex. 98% av alla cancersorter är virus i kombination med kontaminering av potenta toxiner mer om detta på sidan om HHV-4 Epstein barr virus länk här.

Med ett för högt fettvärde i blodet så kommer även de vita blodkropparna att få det svårare att utföra sitt viktiga arbeta, svårare att ta sig fram och att neutralisera samt bekämpa oönskat i systemet. Bland annat därför som levern har en nyckelroll i hur effektivt immunförsvaret kan skydda kroppen.

 • Detta kan ge kramper när syretillförseln blir sämre.
 • Påverka kroppens olika organ och komplexa funktioner.
 • Främja att diverse patogener kan avancera i kroppen.
 • Även detta med tjockleken på blodet kommer att få allt mer fokus i den så kallade framtiden och när sjukvården får sätt att mäta detta på olika sätt, så kommer man kunna hjälpa väldigt många speciellt i ett tidigare skede av en symptombild, samt kunna förhindra en rad olika symptom att utvecklas och förvärras.

I PRINCIP SAMTLIGA HJÄRTPROBLEM IDAG GRUNDAR SIG ÄVEN PÅ LEVERNS FUNKTION OCH FÖRMÅGA.

Allt blod passerar levern så tänkt dig ådrorna som ett sugrör och att du suger i dig vatten eller tjock smoothie, hjärtat får kämpa och jobba hårdare med att pumpa blodet igenom en nedsatt lever. Även i kombination med att blodets kvalité är försämrat som när den ansträngda levern kanske är angripen, slaggad samt fettad, släpper då ut fett och slaggprodukter i blodet som blir tjockare, destruktiv kombination som gör att hjärtats funktion ansträngs allt mer ju tiden går och leverns problem inte adresseras.

I detta läge så kan binjurarna som en nödlösning skicka ut en adrenalinblandning som vidgar kärlen något, för att få bättre flöde i den stagnerade miljön. Adrenalinet ger då en liten tillfredsställande känsla (man blir lite hög) så det är därför man kan bli så beroende av fetta näringskällor gärna i kombination med kraftfulla sockerarter. Levern producerar även galla som har i uppgift att bryta ner fett i blodet för att skydda bland annat hjärtat, Även insulinet som bukspottskörteln producerar bryter ner och hjälper till att omvandla fett. Vid nedsatt funktion på produktionen av en effektiv galla och tillräckligt med insulin så blir det mer destruktivt fett i blodet. Dessa påfrestningar på levern kan i sin tur ge ett:

 • Högt eller lågt blodtryck.
 • Kan på sikt ge väldiga problem med hjärtat
 • Hjärtklappning, Arytmi, Hjärtrytmrubbningar, Ektopiska hjärtslag - Är ett resultat av höga halter nervtoxiner från virus ur den breda herpesfamiljen som HHV-4 Epstein Barr länk här eller de snarlika varianterna, som flödar ur en ansträngd lever som ej klarar av att hålla i all kontaminering och virala rest och slaggprodukter. Dessa nervtoxiner tar sig via blodet in i hjärtat och kan fastna i valven speciellt klegga fast på mitralventilen som stör funktionen. Kan även vara att EBV eller liknande virus nått till sitt steg fyra och tagit sig in i centrala nervsystemet, sänder ut stora mängder nervtoxiner som påverkar hjärnan och vagusnerven väldigt negativt, ger neurologiska störningar som kan ge rubbad hjärtrytm. Detta är inte livshotande men kan uppfattas som väldigt obehagligt och trigga rädslor. Inspiration för att driva ut virusen länk här

En belastad och överansträngd lever kan bokstavligt talat bli överhettad, det nära samarbetet med gallblåsan tvingar då gallblåsan att kämpa med att sänka sin temperatur. När levern är kanske angripen av patogener vars biprodukter slaggar igen en redan stagnerad lever ytterligare, som kanske även är fettad eller i förstadiet till att bli fettad, så blandas det varma slaggprodukterna med bilirubin (röda blodkroppar som tas ur bruk) och/eller med kolesterol. När denna upphettade sörja sedan passeras ned till den kallare gallblåsan så stelnar sörjan till stenar, det är så gallstenar skapas som dels påverkar gallblåsans funktion men även kan trigga inflammation speciellt om patogener finns närvarande i systemet. Här kan ni läsa mer om gallblåsan samt hur man bryter ned gallstenar. Även viktigt att tillägga här är att det inte kan bildas något som kallas leverstenar.

 • Kroppen går varm och en tendens att känna sig överhettad är också ett tecken på att levern är stagnerad, slaggad sam kanske angripen av patogener, måste kämpar på högvarv och jobbar stenhårt med att frigöra den extra värmen som genereras av den belastade levern.
 • Värmevallningar och nattsvettningar är när levern är stagnerad och slaggad samt kanske även angripen av patogener, som måste jobba på högvarv för att rena samt skydda resten av systemet så blir den varm och överhettad. När kroppen sedan gör allt den kan för att kyla ner levern så pulserar den överblivna värmen ut i kroppen som en fantastisk skyddsmekanism.

EN STAGNERAD LEVER KAN BERO PÅ OLIKA FAKTORER:

 • Angripen av patogener - Några av det absolut vanligaste patogener som trivs i levern är virus från den breda herpesfamiljen länk här med Epstein Barr länk här i spetsen, där de kan livnära sig på slaggprodukter. Andra vanliga patogener är bakterier länk här som olika varianter av Streptococcus släktet, samt även vidare i kategori ohyra som olika amöbor och maskar länk här.
 • Fettad - Att den har fått svårt att bearbeta fett och/eller att fettintaget varit för högt och då blivit fettad länk här. Kan även i ett tidigare skede vara i ett stadie av för-fettad.
 • Slaggad - Även att den stagnerat och ansamlat massa gifter, toxiner, restprodukter samt andra slaggprodukter och då blivit det som kallas slaggad. I detta läge så kan det olika lagren (det giftigaste och farligaste skyddas i kärnan) samt andra delar av levern bli förgiftad av själva cocktailen av slaggprodukterna som den tvingas att hålla i som kan påverkar leverns celler negativt. Detta beror helt på vilka farliga kemikalier, metaller, dioxider, strålning samt andra kroppsfrämmande substanser länk här som den har ansamlat och gör allt den kan för att skydda resten av systemet mot.

 


 

SKICKA EXTRA MYCKET KÄRLEK OCH STÖTTA DIN FANTASTISKA LEVER:

 • Undvik all form av Alkohol till och med tinkturer.
 • Rikligt med vätska under dagarna stöttar kroppens hela reningsprocess och minskar stagnation. Att dricka t.ex. citron och/eller lime-vatten under dagarna kan göra underverk, även örtteer är bra tillfälle att även förse systemet med kraftfulla byggstenar.
 • Undvika uttorkande drycker som har drogen koffein och raffinerat socker i sig samt diverse kemiska energidrycker, även klor har en uttorkande effekt. Koffein och kraftfulla kemiska föreningar i diverse energidrycker triggar inte bara kraftfulla adrenalinblandningar, som levern kommer att få kämpa stenhårt med att neutralisera, samla upp, hålla i och skydda resten av systemet ,med ett sikte på att driva det säkert ut ur kroppen vid läge. Utan innehåller även giftiga och toxiska ämnen samt kemiska cocktails som levern kommer kategorisera som oönskat och få kämpa med att ta hand om.
 • Diverse injektioner innehåller olika ämnen och kemiska föreningar som levern kommer kategorisera som oönskat, injiceras rakt förbi många av kroppens intelligenta filter och reningsfunktioner, rakt in i djupet av kroppens känsliga system. Bör undvikas i högsta mån samt att vid ett injektionstillfälle se till att levern och resten av kroppen är optimerad och är i toppform.
 • Överdrivet saltintag måste levern samla upp och försöka driva ut så att sänka saltintaget är att rekommendera. I t.ex. stjälkselleri finns essentiella mineralsalter i flytande form som täcker kroppens behov, även olika former av gröna bladgrönsaker innehåller komplexa mineralföreningar.
 • All form av vinäger och ättika belastar även levern men mest skonsam av alla olika sorters vinäger är äppelcidervinäger. Vinäger och ättika är inte bara effektivt på att lösa upp kalk och kalcium på diskbänken utan utarmar även ben och tänder på mineraler, tar mycket resurser för kroppen att återställa och kan leda till olika brister av mineraler. Vinäger blandas effektivt med vätskan speciellt cellvätskan med mineralsalter och hindra elektrolyter, denna kemiska blandning kan sedan ta sig djupt in i celler och känsliga system. Man kan enkelt förklara det som att på samma sätt som en inlagd gurka blir just inlagd, blir kroppens celler.
 • Allt fett belastar leverns funktion oavsett kvalité på fettet så undvik så mycket fett under den stöttande perioden som bara går. Ett tips är att undvika all form av fett på förmiddagen, låta en stöttande morgon-smoothies eller t.ex. fruktsallad förse levern med kraftfulla byggstenar, som bland annat levern kan använda sig av efter nattens renande för att få ut så mycket som möjligt ur kroppen under morgonens utrensningsperiod. Välj sedan högkvalitativt fett med högt näringsinnehåll men som sagt med en begränsad och sparsam förbrukning, bra exempel är kokosolja (enda oljan som tåls att hettas upp), hampfröolja, linfröolja (omega 3,6 och 9), olivolja, pumpakärnsolja, avokado, avokado-olja o.s.v. Lime och citron är effektivt på att lösa upp fett så pressa i vatten och drick lite smått till samt efter maten.
 • Undvika/dra ned på näringskällor med mycket gömda fetter och det är betydligt mycket mer fett i t.ex. kött, ägg och mejeriprodukter än vad man kanske anar, därför är det väldigt gynnsamt för levern att alla former av animalier undviks eller dras ned på efter förmåga, t.ex. till en gång per dag.
 • Kombinationen fett och kraftfulla sockerarter är extra ansträngande för en belastad lever så bra att undvika mejeriprodukter där sockerarten laktos är i kombination med fett, göder även de flesta patogener. Även godis, bakverk samt såser är i många former av denna typ av kombination. Finns ett undantag och det är avokado som är en naturlig kombination som kroppen kan hantera mer effektivt.
 • Många tror att det är kolhydraterna som ger orkeslöshet efter näringsintag (så kallad mat-koma eller paltkoma) men det är egentligen fettet som stagnerar och ger sämre syretillförsel och kräver mycket energi/resurser, speciellt i kombinationen med det kraftfulla sockerarterna. För hur många äter kolhydrater utan fett? Även väletablerat att elitidrottare laddar med kraftfulla sockerarter och elektrolyter.
 • Driva ut slaggprodukter och optimera kroppens reningsförmågan - För att snabbt sätta stopp och börja vända en symptombild så kan 28 dagars reningsprogrammet från Anthony William, vara en bra inspirationskälla att integrera in i sin vardag.
 • Levern får kämpa hårt med att neutralisera, samla upp och hålla i mycket av det överflödiga adrenalinet som är i omlopp - När det är höga halter av destruktiva adrenalinblandningar i omlopp så är det extra viktigt att dricka rikligt med vätska för att stötta levern med att skölja ut dessa. Allt överskott av adrenalin som är svårt för levern att neutralisera kan ge cellskador runt om i kroppen och framförallt i levern.
 • Viktigt att undvika olika former av stimulantia som koffein och andra former av energidrycker som triggar att fler adrenalinblandningar utsöndras. Kaffe, Matcha, téer o.s.v. Man skjuter bara ett växande problem framför sig och till slut så kan det bli rakt in i kaklet, man maskerar kroppens kommunikation att något inte står rätt till.
 • Undvik kaffelavemang då det kommer att chocka levern när det inte filtreras i magsäckens tjocka hud, utan går direkt in i systemet genom tarmen till hjärtat och levern genom blodet.
 • Detta gället även kakao som triggar adrenalinblandningar att utsöndras och därför som choklad är så otroligt beroendeframkallande.
 • Undvik benmärg då dessa är fullproppade med steroider som kan göda virus som EBV och fullproppat av adrenalin.
 • Levern gillar inte heller att bli pushad för hårt så ta det varsamt - För att bygga upp leverns förtroende så den inte hela tiden behöver förbereder sig på att köra några nödlösningar, samt annat trix och fix, utan kommer då att kunna rena kroppen och utföra sina fantastiska funktioner mer effektivt i ett mer skonsamt tempo.
 • Lite fibrer stöttar även levern och förser den med massa som kan trycka på lite i reningsprocessen.
 • Prata gärna med din fantastiska och intelligenta lever, ge den kärleken och respekten som den förtjänar.

HÄR NEDAN KOMMER GÅVOR FRÅN NATUREN SOM ÄR EXTRA BRA FÖR ATT STÖTTA VÅRA FANTASTISKA OCH INTELLIGENTA LEVRAR, GE DEM KRAFTFULLA BYGGSTENAR FÖR ATT OPTIMERA SIG

 • Broccoli
 • Brysselkål
 • Butternutpumpa
 • Sparris - höga värden bio-flavonoider där många är okända för forskarvärlden.
 • Kronärtskocka
 • Gröna bladgrönsaker som olika former av sallad.
 • Grönkål
 • Rödkål
 • Rucola
 • Spenat - innehåller komplexa mineralföreningar samt hjälper levern att ta upp B12 mer effektivt.
 • Lök - kraftfull mot eventuella patogener i levern.
 • Vitlök - kraftfull mot eventuella patogener i levern.
 • Tomater - förser levern med kritiska fytokemikalier, mikronäringsämnen, vitaminer och mineraler för att stötta levern.
 • Rädisor - rik på c-vitamin som är bra för levern.
 • Gurka - otroligt återfuktande för levern samt främjar leverns utsöndrande av levande vatten.
 • Selleri - innehåller komplexa mineralföreningar speciellt saltföreningar som kallas för klustersalter, där flera är okända för forskarvärlden. Skyddar leverns cellmembran.
 • Atlantiska gåvor från havet som Dulse och Kelp, innehåller mineralsalter som är kritiska för levern samt även Jod.
 • Sötpotatis - otroligt viktigt för levern att fylla på sitt glykogen/glukos förråd, även hormonbalanserande samt viktiga fytokemikalier för levern.
 • Svampar - innehåller hundratals kraftfulla fytokemikalier som är hittills okända för forskarvärlden.
 • Bär - helst vilda allt från Blåbär, Tranbär, Nypon till Körsbär.
 • Mangos
 • Papaya
 • Dadlar
 • Fikon
 • Pitaya - 'dragonfruit' gärna med rött/rosa kött är väldigt effektivt i att rena levern från slaggprodukter och håller leverns celler friska.
 • Persika - hjälper att ta ut gifter och toxiner djupt ur levern.
 • Bananer - fruktosen i banan är favoritbränsle för levern.
 • Päron - renar levern från bekämpningsmedel och virus-toxiner.
 • Röda Äpplen - innehåller mer antiinflammatoriska samt anticancerogena ämnen.
 • Meloner - kraftfulla lever renare och återfuktande effekt.
 • Druvor - även här är de röda lite nyttigare, druvor har en helande effekt på levern.
 • Apelsin & andra Citrusfrukter - innehåller en sorts C-vitamin som är extra bra för levern.
 • Persilja
 • Citronmeliss - kraftfull mot patogener och lugnar nerver och även levern.
 • Koriander - fantastisk på att binda sig till metaller och andra slaggprodukter.
 • Maskros - bladen, te på roten, kan även köra blomma och stjälk ner i smoothie.
 • Rå honung - kan innehålla upp till 2500 supernyttiga näringsämnen.
 • Ashwagandha
 • Hibiskus - ämne i dess röda färg som har en helande effekt på levern.
 • Lakritsrot
 • Spirulina - drar metaller och andra slaggprodukter ur levern.
 • Krongräsjuice pulver - även korngräs pulver samt egen odlat korngräs men i större mängd behövs.
 • Aloe Vera
 • Sprängticka (Chaga) - effektiv mot stagnation.
 • Kardborrerot-té - hjälper levern att dra upp gifter och toxiner djupt ur levern.
 • Zink - gärna högkvalitativt flytande zinksulfat som är en mer effektiv form för kroppen att ta upp. Zink har även en roll i alla de 2300+ omvandlande kemiska processerna som levern utför.
 • C-vitamin - Ester-C, Liposomal vitamin C, stoppar ärrbildning i levern.
 • Vitamin B12 - metylkobalamin och adenosylkobalamin.
 • 5-MTHF (Folsysra)
 • ALA (Alfa Liponsyra)
 • Koenzym Q10 (CoQ10)
 • Magnesium
 • Goldenseal - kraftfull mot eventuella patogener i levern.
 • Cat's Claw (Kattklo-unkaria) - kraftfull mot eventuella patogener i levern.

Vid högt kolesterol är även dessa riktigt bra:

 • Rädisor
 • Rädisblast - bladen, välj en knippa med fräscha blad.
 • Vilda Blåbär – bäst är tydligen en vild sort från Kanada, Vaccinium Angustifolium, men de vilda svenska bären är också väldigt näringsrika.

Här hittar du mer info om diagnoser som är Lever relaterat.

 

Editerad/Reviderad 11/5-21

Translate »