Gå till innehåll

MAGE & TARMSYSTEM

Inspirerat av Anthony William's livsverk.

Magen är en essentiell del för god hälsa och är en bra början i att se över sin hälsa, med mage så menas magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen, grovtarmen, levern och gallblåsan. Dessa ser till att vi bryter ner och tar upp näringsämnen och energi av det vi dricker och äter, att vi ordentligt driver ut restprodukter som avfall och andra toxiner, samt att vi upprätthåller ett starkt immunförsvar då väldigt stor del av immunförsvaret måste prioriteras i detta område. Levern och gallblåsan producerar bland annat galla som framförallt skall bryta ned proteiner och även fett om intaget är högt, samt förser matsmältningsprocessen med andra viktiga komponenter.

Det är inte bara rena fysiska processer involverade i hur vi bryter ner och tar upp näring, utan det är även kritiska spirituella och metafysiska processer som är tungt involverade i matsmältningsprocessen. Därför många äldre läror känns vid även idag att måltider är en lugn kärleksfull ceremoni i djup respekt, att tugga långsamt, njuta i nuet, med bland annat böner för att visa sin uppskattning och att koppla ihop oss med dessa gåvor från moderjord på ett djupare plan, för ett djupare energiutbyte.

Magen har även som en egen livskraft och vi har mycket av det emotionella då våra känslor kopplade till denna region, detta påverkar relationer som till sig själv samt externa relationer och generellt vår känslomässiga grund. Även ett sätt för vår högre vägledning att kommunicera till oss via det som kallas för intuition, den kända magkänslan som så ofta om inte alltid haft rätt och som vi borde finna mod till att ständigt följa. Detta utgör en fundamental kärna i vår existens och är här vi får mycket av vår kraft, man förstår då vikten i att upprätthålla optimal hälsa i magen för att hålla sig stark och känna in den kraftfulla vägledningen alltså intuitionen.

Våra känslor och emotionella tillstånd kan direkt och indirekt påverka tarmfloran, på samma sätt som tarmfloran kan påverka det emotionella. Negativa känslor kan påverka kroppens egna symbios av små organismer som då kan främja oönskade patogener. Vi har mellan 75 upp till 125 biljoner bakterier i vår symbios i magen och utan en stark balanserad symbios av dessa, så kan patogener som oproduktiva bakterier, mögel, jäst, svampar, mykotoxiner, virus, amöbor, maskar samt andra mikrober, passa på att avancera och få fäste i systemet då belasta samt göra stor skada.

Magsyran består av sju olika syror samt att det även är en annan syrablandning nere i tarmarna, saltsyran är den syra som ändå är i fokus då obalans av dess produktion gör att de andra mer destruktiva syrorna kan störa och skada systemet. Matsmältningen börjar redan uppe med saliven och att vi tuggar då bryter ner näringen ordentligt, är ett förstadium till processerna nere i magsäcken och tarmarna.

Man kan säga att det är fyra fysiska aspekter som alla skulle behövas ses över och adresseras när man upplever symptom, får en diagnos eller känner annat obehag i magen. Längst ned på sidan finns även en sammanställning över gåvor från naturen som är främjande för att optimera hela matsmältningssystemet.

 • 1. Förbättra förutsättningarna så att ammoniakgas inte skapas.
 • 2. Stötta upp levern och gallblåsans produktion av galla.
 • 3. Eliminera patogener.
 • 4. Driva ut kontaminering av kroppsfrämmande substanser speciellt metaller.
 • Att även se över andra belastningar för en ännu mer holistisk effekt är så klart det mest optimala, men just kapitlet magen så är följande viktigt att se över.

1. Ammoniak permeabilitet. När magsyran är ur balans antingen för att lagret av saltsyra har använts upp och inte försetts med tillräckligt av det byggstenar som behövs för tillverkning, kan även vara i detta läget att intaget har varit alldeles för högt på tuffa proteiner så lagret tagit slut. Dessa lite tuffare proteiner bryts ned till mindre byggstenar framförallt av saltsyran i kombination med enzymer, för att sedan brytas ner vidare i nedre delen av tunntarmen för effektivt upptag. Störs då denna process dels genom att saltsyra produktionen är låg, kan även vara i kombination med att levern och/eller gallblåsan har nedsatt förmåga, att det även är patogener samt kontaminering av kroppsfrämmande substanser som stör. Så när det mindre effektivt nedbrutna proteinerna når nedre delarna av tunntarmen så tas de inte upp av cellerna, kan då i tarmen ligga och ruttna och dels störa näringsupptaget, göda patogener men framförallt bilda ammoniakgas. Kan göra att man får uppblåsthetmatsmältningsbesvär, även att man blir kroniskt uttorkad.

Ammoniakgasen kan sedan ta sig igenom hinnan och vävnad och ta sig till blodomloppet, kan på den vägen ta sig nästan vart som helst i kroppen och störa samt skada känsliga områden. Kan ge en rad olika symptom allt från värk och smärta i bland annat axlar, ömma punkter, utmattning, problem med huden, orolig sömn, ångest, störa sköldkörteln, till huvudvärk och migrän.

 • Halsbränna - Är ett resultat av att saltsyraproduktionen är låg eller störd, att det kan finnas patogener som olika bakterier som stör samt att leverns och/eller gallblåsans funktion är nedsatt.
 • Läckande tarm - Förutom att ett kirurgisk ingrepp kan gå fel och skapa hål i tarmen något som då anses vara väldigt akut och behöver åtgärdas direkt, tarmen kan även bli skadad vid ett koloskopi något som kan medföra tuffa symptom. Sedan kan det även vara vid en mer allvarlig infektion av patogener som av Clostridium difficile bakterier, som kan ge megakolon, blödningar, abcesser och divertikulit. Annars i de flesta fall där diagnos eller termen läckande tarm ges så är det ammoniak permeabilitet, där ammoniakgasen som bildats tar sig igenom hinnan, vävnaden och sedan stör samt skadar känsliga områden.
 • Kraftfullt sätt att bygga upp saltsyran är med Selleri (Stjälkselleri) på tom mage, för absolut mest effektiv effekt så ren juice som dricks direkt innan den oxiderar allt för mycket, gärna ett helt knippe på morgonen.
 • Adrenalin är ofta en stor bidragande faktor för brist på saltsyra, då systemet kan producera 56 olika adrenalinblandningar där de blandningar som är associerade med negativa känslor, som oro, ångest, panik, sorg, ilska o.s.v. är tuffare för systemet och har mer destruktiv effekt, speciellt på ett system som redan är känsligt p.g.a andra belastningar.
 • Att äta under stress och press stör denna process väldigt. Att inta näring skall göras med kärlek och respekt, en härlig rogivande ceremoni, därför det finns i kulturer och religioner olika former av mer medvetet näringsintag, som bön för chans att visa uppskattning och kärlek.
 • Olika mediciner som antibiotika, amfetaminer, immundämpande, antisvamp o.s.v. störa många gånger den kemiska balansen.
 • Att man överäter proteiner speciellt lite tuffare protein som olika former av kött, nötter, fröer, kärnor och baljväxter. Då dels saltsyran i kombination med enzymer är essentiella för att systemet skall kunna bryta ned dessa, så vid ansträngt system och då obalanserad magsyra så kan det vara tufft att bryta ner dessa proteiner, till mindre byggstenar för resten av systemet att fortsätta nedbrytningsprocessen för vidare upptag. Detta kan göra att näring ligger kvar och ruttnar i tarmen som bland annat stör symbiosen av varelser, kan göda patogener samt frigöra ammoniakgas som sedan kan ta sig genom vävnad och störa andra delar av kroppen.
 • Mycket slem kan vara ett skydd mot en obalanserad syra i magen samt i tarmen, som även kan ta sig ned i tarmen och störa näringsupptaget.

2. Viktigt att stötta och skicka extra mycket kärlek till sin fantastiska lever länk här och gallblåsa länk härFör att optimera produktionen av galla som hjälper till att bryta ner bland annat proteiner och olika former av fett, är även fettintaget för högt så skräddarsys gallan om att även bryta ner fetter mer effektivt, men kan då bryta ner proteiner mindre effektivt och kan ge problem i ett känsligt och ansträngt system. 

3. Skadliga patogener som behöver adresseras. Detta genom kunskap förstå hur de olika patogenerna gärna frodas och vill avancera i kroppen. Inflammation bland annat är ett tecken på infektion av patogener antingen direkt eller att de finns närvarande i kroppen. Så kraftfull inspiration finns på sidan om bakterier länk här, sidan om antiinflammatorisk kost länk här, på sidan om virus länk här samt sidan antiviral kost länk här, även sidan om parasiter, maskar och amöbor länk här. När läkarna och forskarna undersöker avföringsprov så misstar de ofta virusens restprodukter för parasitisk aktivitet, vilket då tyvärr resulterar i fel diagnos och då fel behandling.

 • Magkatarr (Gastrit) - Är infektion av diverse patogener som Streptococcus, Stafylokocker, E. coli (Koliabakterier), H. Pylori (Helicobacter pylori), överväxt av Clostridium difficile. Mer på sidan bakterier länk här, även det som står ovan på här på sidan för att balansera magsyran.
 • Kolit, Ulcerös Kolit (infektion då inflammation av tarmens hinna speciellt i tjocktarmen) - Är oftast när en speciell variant av HHV-3 Shingles virus länk här -" 2.4 Kolit Shingles - Många fall av Kolit är denna stam av Shingles virus och ger ett tillstånd där det triggas svår inflammation samt blödningar i det inre hinnorna av grovtarmen. Magsmärtor, blod i avföringen, försvagad/orkeslös samt tappar vikt är några av symptomen här."- Kan även vara speciella varianter av HHV-6 länk här. Även ofta i kombination med bakterier länk här som det allt bredare Streptococcus eller Stafylokocker familjerna, där patogenerna fått möjlighet att avancera i ett belastat system. Även viktigt att driva ut kvicksilver och annan metallkontaminering som stör och göder virusen, inspiration för driva ut metaller länk här.
 • Celiaki - Är bakteriell infektion av den breda Streptococcus familjen, Stafylokocker familjen eller liknande bakterier, dessa bakteriers favoritföda är bland annat Ägg, Mejeri och Sädesslag, deras restprodukter är giftiga och därför upplevs så kallad intolerans mot olika födoämnen, samt en rad olika symptom som diarré, förstoppning, uppblåsthet, trötthet och så vidare. Mer inspiration för att driva ut bakterier länk här.

4. Driva ut kontaminering av kroppsfrämmande substanser speciellt metaller. Då metallerna väger mer än vätskorna som finns i matsmältningssystemet och i blodet så sjunker det ner och lägger sig på botten. Dessa är toxiska i sig men när de oxiderar i kroppens elektriska miljö så bildas restprodukter som muterar och skadar närliggande celler. Största problemet är att metallerna samt restprodukterna göder många patogener som virus, bakterier, svampar, maskar och andra former av parasiter, vars favorit föda många gånger är metallkontamineringen och de oxidativa restprodukterna. När dessa patogener livnär sig på metallkontaminering så dels producerar de nervtoxiner som kan göra stor skada, men även så kan deras restprodukter bland annat bli en toxisk gas, som sedan kan förenas med ammoniakgasen som gör det möjligt för gasen att ta sig igenom tarmens hinna och vävnad, kan störa och skada andra känsliga områden runt om i kroppen. Mer inspiration för att driva ut metallkontaminering ur magen finns längre ned på sidan metall & tungmetalls utrensning länk här. Sedan olika kemikalier som bekämpningsmedel och annan kontaminering vi kan få i oss, kan ge unika cocktaileffekter som påverkar magen och tarmsystemet negativt, som även kan främja patogener och störa matsmältningsprocessen, inspiration för att driva ut kroppsfrämmande substanser länk här. Kraftfull inspiration är även att integrera in Anthony William's 28 dagars reningsprogram länk här i sin vardag.

Så det som nämnts här ovan på sidan som en obalanserad magsyra samt nedsatt produktion av galla, infektion av diverse patogener och kontaminering av kroppsfrämmande substanser, kan förutom det som nämnts ovan även ge symptom som: Magkramper, överdrivna Gaser, Generell värk och smärta i området i och runt magen. Även ge diagnoser som Gastropares.

Här nedan kommer även ytterligare symptom och diagnoser som behöver förstås ordentligt för att mer effektivt åtgärda grundproblemen.

 • Allergiska reaktioner och utvecklad intolerans för vissa födoämnen (Anafylaktisk shock är inte samma som de "allergiska reaktioner" som tas upp här!) 
 1. I princip alla upplevda allergier och utvecklad intolerans mot specifika födoämnen är själva verket att vi antingen göder patogener med deras favoritföda, där deras party ger giftiga och toxiska restprodukter som kan ge en rad olika obehagskänslor och symptom, samt att restprodukterna och nervtoxinerna är oftast det som triggar högt histaminpåslag och är då det som misstolkas för histaminintolerans.
 2. Eller att det vi äter och dricker har en sådan kraftfull effekt mot patogener eller för att driva ut kroppsfrämmande substanser, vilket även det dels ger massa restprodukter från döda patogener och deras restprodukter, samt även börjar förflytta massa kontaminering som skall drivas ut, som bara det kan ge en rad obehagskänslor och symptom. Kan även vara att man får en reaktion av något kemisk som är besprutat på eller behandlat med, t.e.x. att man blir röd om munnen efter att man ätit ett besprutat äpple.
 • Överväxt av Candida är en försvarsmekanism där cancida svamparna tillåts att ta massa plats och näring vid infektion av diverse patogener, mer om detta på sidan candida länk här.

Ileum tarmen är sista delen i tunntarmen:

 • För att kroppen skall kunna ta upp och omvandla de olika vitamin B12-ämnena så behövs det mikroorganismer som kallas 'elevated microbiotics', dessa är kritiska för detta och är en del av kroppens symbios av små varelser och lever i ileum tarmen som är sista delen i tunntarmen. Dessa små organismer lever på skal, blad och därför är det viktigt att äta direkt från naturen, som äpple direkt från trädet eller bär direkt från buskarna. Även att odla själv eller ekologiskt odlat som sköljs av lite lätt efter förnuft och intuition. När dessa finns i överflöd i ileum tarmen så tas det upp, omvandlas och produceras den B12 som kroppen behöver. Enzymer skyddar kanalerna där näringsämnena tas upp och transporteras vidare från tarmen så inget oönskat skall kunna tas upp. Så andra störningsmoment som bakterier länk här, virus länk här samt kraftfull inspiration på sidan antiviral kost länk här, parasiter maskar och amöbor länk här och annan kontaminering av kroppsfrämmande substanser länk här, kan förhindra att ämnena tas upp av tarmen och är därför kritiska att även eliminera för optimerat upptag.
 • Metylering sker även i ileum tarmen så samma som nämnts ovan angående B12 gäller även för metylerings problem. Att matsmältningsprocessen har svårt att bryta ned kritiska mikronäringsämnen och mineraler till mindre mer bioaktiva former. Även så kan en belastad giftig lever och/eller förhöjd patogen infektion då med förhöjd belastning av restprodukter, förhöja värdet av aminosyran Homocystein som då förhindrar konvertering och upptag av näringsämnen.
 • MTHFR-genmutation är exakt samma grundproblem som för problem med metylering och för B12 absorption. Där toxiska restprodukter från diverse patogener påverkar hur näringsämnen bryts ner ytterligare samt hur dessa mikronäringsämnen tas upp. Skulle det vara en riktig genmutation så är det ju väldigt märkligt att de som adresserar dessa grundproblem sedan blir av med sin "genmutation". Gen-racet är i ledet att flytta fokus bort från sjukvårdens hypoteser kring teorier och istället försöka lägga problemet hos patientens gener.
 • Ileum tarm som är angripen av patogener som då blir inflammerad, är kontaminerad av giftiga restprodukter och kroppsfrämmande substanser, även negativt påverkad av ammoniakgas, så påverkas näringsupptaget väldigt och kan få destruktiva följder som ett sänkt immunförsvar.
 • Probiotika överlever väldigt sällan magsyran och tar sig ännu mer sällan hela vägen ner till slutet av tunntarmen då ileum delen där de behövs som mest. Viss probiotika är dock framtagen att överleva magsyran. Bättre är att sikta på att få i sig 'elevated microbiotics' som nämns ovan angående vitamin B12, att istället sikta på mycket frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, örter och kryddor.

Trendiga missförstånd som behöver redas ut:

 • Saltsyra kosttillskott ger ofta bara stimulans för en av det sju syrorna i magsyran, kan i värsta fall skapa kemisk obalans som blockerar en optimerad balanserad produktion.
 • Bikarbonat alkaliserar denna naturligt sura miljö och kan störa samt göra stor skada, går åt energi och krävs mycket av systemet att återställa optimal pH balans. Kan ge magspasmer, kris för kroppen att upprätthålla homeostas, toxisk kris för kroppen, kan främja patogena infektioner genom att störa symbiosen av goda bakterier samt även störa matsmältningssystemet genom att försvaga magsyran så mer ammoniakgas bildas.
 • Diatomaceous earth (Kiselgur), Diatomit gör inget positivt i magen eller tarmsystemet utan kan snarare tvärtom, kan fastna på tarmens väggar och blockera näringsupptag samt kroppens symbios av levande små varelser.
 • Fermenterad näring är en nedbrytningsprocess och tillhör inte det så kallade levande bakterierna. I ett känsligt system så kan dessa nedbrytande bakterier fortsätta att bryta ned kroppens celler eller störa symbiosen av levande små varelser, kan även göda patogener.
 • Probiotika så ofta dör de flesta bakterierna av magsyran och de få som överlever lyckas väldigt sällan ta sig hela vägen till ileum tarmen där de behövs som mest. Probiotika i mejeriprodukter eller liknande göder även många av de patogener som ofta är stor del av själva grundproblemet. Så välj en probiotika som inte främjar patogener och som är framtagen att nå djupt ner i tarmarna. Betydligt mer kraftfulla och effektiva är dessa 'elevated microbiotics' som lever på blad och skal.
 • Prebiotika så är alla grönsaker, frukt och bär prebiotiska och har betydligt mycket bredare och kraftfull effekt än många av det artificiella prebiotikan som finns på marknaden.
 • Vinäger som äppelcidervinäger stör och kan försvåra alla dessa tillstånd som nämnts här på sidan, om man ändå skall använda vinäger så är äppelcidervinäger den minst destruktiva.

Förutom mantrat Frukt, Bär, Grönsaker, Rotfrukter, Örter och Kryddor. Så här nedan kommer extra bra gåvor från naturen för att stötta magen och hela tarmsystemet.

 • Papaya effektiv i att vända problem med näringsupptaget och för att främja de goda bakterierna, samtidigt som den är effektivt mot patogener och för att driva ut annan kontaminering.
 • Bär gärna vilda som vilda Blåbär
 • Fikon
 • Dadlar
 • Aloe Vera
 • Bananer
 • Apelsiner
 • Gurkjuice bra för att vända många destruktiva tillstånd som bland annat uppblåsthet och vid gaser.
 • Citron/lime vatten
 • Gröna Bladgrönsaker (Spenat, Ruccola samt annan Sallad) kan vara tufft för ett nedsatt system så kan t.ex. mixa lite innan för att bryta ner.
 • Sötpotatis
 • Kronärtskocka
 • Vintersquash främjar kolonen.
 • Butternutpumpa
 • Avokado har en lugnande effekt på tarmens hinna.
 • Ingefära
 • Koriander
 • Oregano även Oreganoolja.
 • Salvia
 • Timjan
 • Rosmarin
 • Persilja
 • Nässla som te t.e.x.
 • Lakritsrot kraftfullt mot patogener som virus kan tugga och suga direkt på rot eller t.ex. göra te.
 •  Mynta rakt ner i salladen eller varför inte som te.
 • Citronmeliss kraftfullt mot patogener som virus kan lägga i sallad eller göra te.
 • Chaga (Sprängticka) bra för att stötta levern och då optimera produktion av galla.
 • Fläderbärs te
 • Pau'D Arco
 • Isop (Hyssop)
 • Hibiskus
 • Olivbladsextrakt
 • Cat's Claw (Kattklo-unkaria) kraftfull mot patogener.
 • Goldenseal (Kanadensisk gulrot) kraftfull mot patogener.
 • Plantbaserade omega fettsyror
 • 'Elevated microbiotics' för att fylla på symbiosen i ileum tarmen som lever på blad och skal så rika källor är groddar och microgreens, egenodlat, från naturen eller ekologiskt odlat som sköljs av lite lätt efter förnuft och intuition.
 • Vitamin B12 (metylkobalamin och adenosylkobalamin) kritiskt för problem i magen samt vid låg saltsyra.
 • Vitamin C som Ester-C och/eller Liposomal.
 • Zink gärna som flytande Zinksulfat.
 • Magnesium
 • Korngräsjuicepulver bästa och renaste märket är Vimergy.
 • Märke Enzymedica - probiotics är en av de renaste och kraftfulla produkterna på marknaden.
 • Ett till bra och rent märke är Mary Ruth's - liquid probiotic.

På sidan om näringsämnen, kosttillskott och superfoods länk här finns massa mer spännande inspiration.

Extra viktigt att undvika är Ägg, Mejeri och Sädesslag. Nedan kommer även mer som bör undvikas efter förmåga och kapacitet för önskat resultat. 

 • Ägg - Att överleva perioder av vår utveckling runt om på denna planet så har ägg varit en livsviktig näringskälla, men idag så kan vi få i oss i snitt 350 ägg om året. Ägg i en tungt belastad kropp göder bland annat patogener och på den vägen trigga inflammation. Då de innehåller mycket naturliga steroidhormoner som är tänkt till det lilla livet att växa snabbt för större chans attt överleva, även ibland artificiella tillsatta steroidhormoner, dessa är några virus varianters favoritföda. Även vissa proteiner och fetter är bland annat näringsämnen som olika patogener gärna livnär sig på. Vissa patogener är även skapade i laboratorium och där göds de ofta på äggbaserad föda.
 • Sädesslag - Vid vissa patogena infektioner så kan quinoa, hirs och väldigt få tillfällen havre gå bra, men är man osäker så är det bäst att utesluta all form av sädesslag efter förmåga.
 • Gluten. Protein som är svårt för ett redan funktionsnedsatt näringsupptag att bearbeta, dagens grovt förädlade vete innehåller även andra proteiner som i olika kombinationer kan göda patogener och på den vägen trigga inflammation samt även förvirra immunförsvaret.
 • Majs och alla produkter som innehåller någon form av majs. Otroligt genmodifierad och göder många patogener och på den vägen trigga kroppens försvarsmekanism inflammation.
 • Soja och alla sojaprodukter. Har även den råkat ut för liknande genmodifierat öde som majsen, otroligt hårt besprutad runt om i världen.
 • Rapsolja och produkter innehållande rapsolja. Liknande genmodifierat öde även för Raps som främjar och göder patogener och på den vägen kan trigga inflammation, framför allt i tarmsystemet. En av de sämre oljorna för kroppen.
 • Bearbetade Sockerbetor. Även fått ett genmodifierat öde och drogen raffinerat socker har i många fall destruktiv effekt i kroppen.
 • Mejeriprodukter. Kombinationen laktos (kraftfull sockerart) och fett är destruktivt för ett försvagat system, speciellt påfrestande för levern. Även fullproppad med naturliga steroidhormoner till de tänka små liven, samt ibland artificiellt tillsatta, som göder flera olika patogener.
 • Fläsk. Innehåller extra dåligt fett som är tufft för kroppen att bryta ned så gäller alla sorters fläskprodukter. Grisen svettas inte heller och kan därför inte svettas ut överskott av kroppsfrämmande substanser som kan sätta sig i köttet, samt som de flesta animaliska produkter är fullproppade med steroidhormoner, samt kemikalier i form av mediciner och andra ämnen som främjar patogener.
 • Odlad fisk. För att överleva trånga utrymmen göds fiskarna med antibiotika och har ofta giftiga kemiska substanser i vattnet. Göds även av näring som inte alltid är naturlig för fiskarna.
 • Smakförstärkande ämnen. Glutamat, eller Natriumglutamat (Sodium glutamate) även förkortat MSG samt Maltodextrin används bland annat som smakförstärkande ämnen. I bland annat snabbmat och ofta i maten från Asiatiska restauranger.
 • Naturliga Smakämnen. Innehåller ofta Glutamat i någon form och är egentligen långt ifrån naturliga.
 • Artificiella smakämnen. Framtaget i laboratorium och bör undvikas.
 • Sötningsmedel. De flesta artificiella sötningsmedlen innehåller nervgiftet aspartam.
 • Konserveringsmedel. Bland annat Citronsyra E330, Kaliumsorbat E202, Svaveloxid E220, kan skapa väldigt negativa reaktioner i kroppen.
 • Fluorämnen. Är ett nervgift som även sätter igen körtlar som tallkottkörteln, som i sin tur kan ge upphov till att mer metaller kan sätta sig i det området.
Translate »