Gå till innehåll

Metaller & Tungmetaller

I över tusentals år så har vi här på jorden haft stor användning av olika metaller i vår utveckling, detta har dock resulterat i att dessa tagits upp av våra kroppar och påverkar oss destruktivt. De flesta medvarelser föds idag med en kontaminering som påverkat utveckling redan i föräldrarnas kroppar, samt även de i sin tur av deras förfäder. Nivån av kontaminering är unik i varje unik kropp och tillsammans med kroppsfrämmande substanser och andra störmoment, samt även i kombination med ökande externa influenser så som olika våglängder av diverse strålning och elektromagnetisk smog, så ökar kroniska sjukdomar och även mental ohälsa drastiskt.

För att kunna säkerställa att någon form av en metall är säkert att utsätta sitt system för så behöver man först veta exakt vilken grad av kontaminering som redan existerar i kroppen. Därför det t.ex. är väldigt vilseledande att säga att ett vaccin med någon form av metall i är säkert, eller att tonfisk på aluminiumburk är säkert att äta för alla. Dock är det stor skillnad på att t.ex. injicera kontaminering rakt in i systemet jämfört med att förtära, då kroppen har chans att filtrera och skydda det djupare systemen. Metallkontaminering kan även störa våra elektriska kroppar till den grad att vi får en lägre grundenergi och påverkas i högre grad av externa influenser som den allt stigande exponering av strålning och elektromagnetisk smog, kan utveckla det som kallas för elöverkänslighet.

Här är inspiration för att driva ut metallkontaminering ur kroppen länk här.

Metaller och tungmetaller i våra elektriska kroppar kan ställa till med väldigt mycket oreda i den elektriska miljön, speciellt i kombination med andra kroppsfrämmande substanser. Kan störa det elektriska impulserna i hjärnan t.ex. som där avleds och får problem att ta sig fram optimalt. Höga halter metaller kan vara del av eller direkta orsaken bakom en rad mentala obalanser. Allt från diagnoser som Alzheimers, Demens, Parkinsons, ADHD, andra så kallade Alfabetiska diagnoser, Tvångsbeteenden (OCD), Tics, Epilepsi, Autism, Bipolär, Ångest, Panik och Depression.

Metallkontamineing och virala restprodukter från den allt bredare herpesfamiljen är det två stora faktorerna bakom neurologiska symptom och diagnoser. Metallerna kan göra det svårt för elektriska impulserna att nå fram effektivt så att kommunikationen störs. Detta kan ge domningar, darrande lemmar, stickningar och en uppsjö med andra neurologiska symptom. Kvicksilver t.ex. kan likt 'droppa' i centrala nervsystemet och i det värre fallen kan störa och skada så pass som vid Parkinsons sjukdom eller vid Multipel Skleros (MS).

Metallkontaminering kan även oxidera i kroppens elektriska och varma miljö som bryts ned samt frigör och sprider olika unika restprodukter som många är okända för offentliga forskarvärlden, framför allt oxideras till olika former av gas som sedan kan ansamlas och bilda gasfickor. Den unika gasblandningen kan sedan ta sig igenom vävnad och tränga in i väldigt känsliga områden, på detta sätt kan orsaka stora störmoment eller på sikt stor skada. Dessa gasfickor när det bildas i hjärnan är väldigt destruktivt för det elektriska impulserna, kan vara direkta orsaken till varför impulserna inte når vissa delar av hjärnan. Minnesrubbningar och funktionsnedsättning som vid Alzheimers och Demens, är en direkt orsak av ansamlade gasfickor i kombination med andra störmoment i hjärnan. Restprodukterna från oxidationen kan även påverka elektrolyter samt andra neurotransmittor-kemikalier väldigt negativt, kan då störa eller i värsta fall skada och stänga av neurotransmittorerna och dess kommunikation.

Här är ett exempel på metall som oxideras i en elektrisk vätskefylld miljö:

I ett tidigare skede av kroppens utveckling så kan metallkontaminering i olika delar av hjärnan i kombination med andra störmoment som nervgiftet Aspartam, Natriumglutamat (MSG), DDT för att ta några exempel, störa så pass mycket så hjärnan tvingas till alternativ utveckling. Ett barn kan då t.ex. utvecklas och få tillgång till delar av hjärnan som vanligtvis inte aktiveras föräns runt 18 års ålder. Detta kan medföra att individen inte passar in inom tänkta utvecklingskurvor. I ett sådant läge så finns det en uppsjö med Alfabetiska diagnoser som används flitigt, där modellen ofta varit att medicinera dessa unga själar. Att man t.ex. får mer fart bland störmomenten i den elektriska miljön med centralstimulerande droger. Den ärftliga faktorn är många gånger ärvd kontaminering som letar sig från kropp till kropp som kan ackumuleras genom generationer.

Det är otroligt viktigt att få ut så mycket metaller och andra störmoment som bara är möjligt ur barnets hjärna innan de fyller 18 år, då kanalen emellan hjärnhalvorna utvecklas samt trycks ihop och det blir då lite knepigare för systemet att få ut dessa i högre ålder. Det gäller att optimera allt från intag av kost och vätska, sänka rädslobaserade adrenalinblandningar, optimera sömnen, andning till att utesluta andra belastningar på kroppens symfoni som helhet. Så att reningsförmågan är god och effektiv samt kroppen får det utrymme den behöver för att driva ut kontaminering säkert och börja reparera skadan. Speciellt det glymfatiska systemet som är hjärnans lymfatiska system som arbetar mest effektivt under det senare timmarna av djupsömnen. Mer inspiration för att optimera dessa nämda aspekter finns på denna hälsoportal. Det är bland annat på den här vägen genom att optimera kroppens reningsförmåga, som personer gått från diagnos inom det autistiska spektrumet till t.ex. en ADHD diagnos, för att till slut bli fri från symptom och diagnos.

En stagnerad lever ger stagnation av diverse flöden i kroppen så en viktig aspekt är att stötta sin fantastiska lever länk här. Även att optimera sin sömn länk här. Kraftfull inspiration för att driva ut metallkontaminering länk här.

Det metaller som är mest förrädiska är bland annat Kvicksilver, Bly och Aluminium, men även Kadmium, Koppar, Järn, Arsenik, Krom, Nickel. Berylium Palladium och "Teflon", för att nämna några få. Dessa i ren form bör undvikas i högsta mån i vår vardag. Metallkontamineringen i kombination med annan kemisk kontaminering i kroppens miljö ger olika unika reaktioner med varandra som forskarvärlden har mycket spännande kvar att studera.

Här kan ni se hur t.ex. Aluminium och Kvicksilver kan reagera ihop:

Redan på 1800-talet när skolmedicinen drog igång ordentligt så var det alltid standard att få en kvicksilver-tonic att dricka när man kom till läkaren, det ansågs då vara en riktig "hälsoboost", det spelade ingen roll vilken anledning det var man sökte hjälp för. Detta gjorde att vissa blev helt galna efter den drinken hos den tidens läkare, det kallades för att man blev 'kvacked'. Förtroendet för skolmedicinen och deras läkare sjönk i botten och i det så växte det andra naturliga läkekonsterna fram igen. Petroleumbaserade skolmedicinen med Rockefellers i spetsen kämpade sedan aktivt med att återuppbygga förtroendet igen och slutade med denna kvicksilver-tonic, startade en intensiv kampanj för att sudda ut spåren från denna koppling, så 'kvack'salveri vart istället kopplat till naturlig och komplementär läkekonst. Innan dess kan vi även finna spår av kvicksilver drinkar som skulle ge 'evigt liv' i bland annat forna Kina, som ställde till med mycket skada och finns dokumenterat att olika kejsare fick stora problem. Annat intressant exempel är alla dessa svarta hattar som bars på 18/1900-talet som var behandlade med en kvicksilver blandning, dels som tryckimprignering och skydd men även för att bland annat hålla sin form. Att jobba i en hattfabrik på den tiden var livskrävande då många dog inom loppet av bara några år, men var väldigt bra betalt.

Man kan ju tycka att vi borde ha lärt oss vid det här laget men då så kom man på den briljanta idén att man skulle börja laga tänderna med kvicksilver Amalgam. Om du fortfarande har amalgam i tänderna så rekommenderas det starkt att se till att få god reningsförmåga och ge kroppen det utrymme den behöver för att driva ut så mycket kroppsfrämmande substanser som bara är möjligt, innan man börjar plocka ut dessa ur tänderna. Ta alltid en i taget och en period emellan med ordentlig utrensning. Hur duktig en sanerare än må vara så frigörs det alltid metaller som gärna sätter sig i kroppen. Jag har hittills hittad spår av kvicksilver i princip samtliga personer som vetat om att deras moder har haft kvicksilver amalgam i tänderna innan och under graviditeten, så det letar sig även till fostret.

Reviderad/uppdaterad 9/6-2020

Translate »