Gå till innehåll

DIAGNOSER

Sidan är lite stökig då den är under uppbyggnad.

 

 1. Addisons sjukdom
 2. Cushing syndrom
 3. Depression
 4. Fibromyalgi
 5. Glaukom (Grön starr)
 6. Hepatit A, B, C, D, E
 7. Hypertoni (Högt blodtryck)
 8. Hypertyreos och Graves sjukdom
 9. Hypotyreos
 10. Kronisk Trötthetssyndrom ME/CFS
 11. Lupus (t.ex. Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
 12. Multipel Skleros, MS
 13. Neuroborrelios eller kronisk Borrelia (Lyme Disease)
 14. Njursvikt
 15. Reumatoid Artrit (RA)
 16. Tyreoidit (Sköldkörtelinflammation), förstorad sköldkörtel, inflammerad sköldkörtel samt Hashimotos.
 17. Willis-Ekboms/Restless legs syndrom
 18. Ödem

 

 • 1. Addisons sjukdom - När centrala nervsystemet blir hyperkänsligt på grund av höga halter nervtoxiner från HHV-4 Epstein Barr länk här eller snarlika varianter, som nått steg 4 och tagit sig in i nervsystemet. Neurologiska problem kan uppstå som stör kommunikationen till binjurarna som överproducerar adrenalinblandningar eller stänger av helt. Binjurarna kan även vara direkt infekterade av virus samt andra patogener, som triggar över eller under produktion av diverse hormoner beroende på vilka delar som är infekterade. Inspiration för att stötta binjurarna länk här, driva ut virus länk här, kan även vara bra att driva ut metallkontaminering länk här.
 • 2. Cushing syndrom - När centrala nervsystemet blir hyperkänsligt på grund av höga halter nervtoxiner från HHV-4 Epstein Barr länk här eller snarlika varianter, som nått steg 4 och tagit sig in i nervsystemet. Neurologiska problem kan uppstå som stör kommunikationen till binjurarna som överproducerar adrenalinblandningar eller stänger av helt. Binjurarna kan även vara direkt infekterade av virus samt andra patogener, som triggar över eller under produktion av diverse hormoner beroende på vilka delar som är infekterade. Inspiration för att stötta binjurarna länk här, driva ut virus länk här, kan även vara bra att driva ut metallkontaminering länk här.
 • 3. Depression - Det är förvånansvärt stor fysisk aspekt hos många idag som lider av depression, höga halter nervtoxiner från virus som HHV-4 Epstein Barr länk här tar sig upp i hjärnan och påverkar neurotransmittorerna väldigt negativt. Kan programmera om transmittorerna hur signalerna skickas och tas emot, t.ex. hur dopamin och serotonin skall utsöndras. Även med ett inslag av kontaminering då speciellt bland annat metaller, så kan det störa den elektriska miljön till den grad att varelsen utvecklar ett tillstånd svårt att ta sig ur. Att driva ut virusen samt att driva ut kontaminering av kroppsfrämmande substanser länk här, ger ny styrka och hopp, samt ett helt annat utgångsläge för att sedan fortsätta eliminera eventuella belastningar på kroppens symfoni. Kan även vara brist på elektrolyter och mot detta så finns spännande inspiration på sidan om njurar länk här. Kraftfull inspiration för att motverka emotionella och mentala belastningar finns på sidan andas länk här, samt att träna upp en riktad medvetenhet till nuet länk här.
 • 6. Hepatit A, B, C, D, E - Hepatit är patogen infektion i kroppen då speciellt virusinfektion i Levern som kunnat avancera i en belastad kropp. Oftast så är det Epstein Barr virus länk här eller någon av de andra i den breda herpesfamiljen, som tagit chans att befästa sig i levern när systemet varit belastat.
 • 7. Hypertoni (Högt blodtryck) -  Är ett resultat av att leverns förmåga är nedsatt och kontaminerad, är slaggad, fettad, stagnerad samt kanske även infekterad, så kan levern till slut inte hålla i allt den försöker skydda kroppen mot och blodet blir kontaminerat och trögflytande. Hjärtat får jobba hårdare med att pumpa igenom det trögflytande blodet genom den stagnerade levern. Massa inspiration för att skicka extra mycket kärlek till sin lever länk här.
 • 10. Kronisk Trötthetssyndrom ME/CFS Det finns olika steg av utmattning och det kan vara flera faktorer samtidigt eller i perioder, det finns även en röd tråd att dra åt och det är bakomliggande virusinfektion. Det krävs dock en kontaminerad samt belastad symfoni för att virusen skall kunna ta utrymme att avancera. Mer på sidan om Kronisk Trötthetssyndrom ME/CFS länk här.
 • 12. Multipel Skleros, MS - Det är oftast lite mer aggressiva varianter av Epstein Barr virus länk här eller liknande varianter ur den breda herpesfamiljen länk här som nått till steg 4, kan även vara flera olika patogener som är närvarande i kroppen som främjar varandra, samt kontaminering utav kroppsfrämmande substanser. Men virusen vars restprodukter blir ett nervgift är stora aspekten som är del av grunden till symptombilden som sedan kan diagnostiseras som MS.
 • 13. Neuroborrelios eller kronisk Borrelia (Lyme Disease) - I de kroniska tillstånden så är det oftast Epstein Barr virus i steg 4 länk här som triggar inflammation i och runt nervsystemet, eller någon av de varianterna från den breda herpesfamiljen länk här. Som då skapar dessa kroniska tillstånd med allt från smärtor till ibland vidare inflammationer, i bland annat hjärnan.
 • 15. Reumatoid Artrit (RA) - I detta fall så är det Epstein Barr virus i steg 4 länk här eller någon av den breda herpesfamiljen länk här, som fått möjlighet att avancera i en belastad kropp, speciella varianter som gärna attackerar leder och bindväv som då triggar inflammation, även i och runt nervsystemet.
 • 17. Willis-Ekboms/Restless legs syndrom - Metallkontaminering och bakomliggande virusinfektion i hjärnan och/eller runtom i nervsystemet, som stör de elektriska impulserna. Inspiration för att driva ut virusen länk här och för att driva ut metallkontaminering länk här.
 • 18. Ödem - En funktionsnedsatt lever som är slaggad, fettad, infekterad och då stagnerad kan delegera över en del av reningsansvaret till lymfsystemet. Då systemet är fullt av kontaminering så blir lymfvätskan tjock och trögflytande, lymfsystemet ansamlar då vätska för att spä ut lymfvätskan för att få bättre flöde. Detta kan dock göra att systemet måste ansamla en hel del vätska och man sväller upp på olika mer utsatta delar av kroppen. Inspiration för att skicka extra mycket kärlek till sin fantastiska lever länk här.

 

Endometrios - är när livmodern är kontaminerad av toxiska kroppsfrämmande substanser länk här som metaller och andra kemiska ämnen, så en smart skyddsmekanism är att Endometrieceller kan skickas ut genom livmoderns hinna och tar då med sig kontaminering ut ur livmodern. Dessa kontaminerade celler blir favoritföda för många patogener som kan frodas och skapa stor skada, som tar sig till dessa områden via lymfsystemet, tarmarna och blåsan. Mer kunskap om just Endometrios och inspiration för att vända symptombilden samt återställa den skada som ej är permanent länk här. Virus ur den breda herpesfamiljen länk här med HHV-4 Epstein Barr länk här som stora boven, även bakterier länk här som olika Streptococcus varianter. Antiviral kost länk här.

Magkatarr (Gastrit) - Är infektion av diverse patogener som Streptococcus, Stafylokocker, E. coli (Koliabakterier), H. Pylori (Helicobacter pylori), överväxt av Clostridium difficile. Mer på sidan bakterier länk här, även det som står ovan på här på sidan för att balansera magsyran.

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt olika infektioner i tarmarna - Är när patogener har fått utrymme att få fäste och avancerat vidare i olika delar av magen, behöver då driva ut patogenerna och kontamineringen av kroppsfrämmande substanser länk här som metaller. Så kraftfull inspiration finns på sidan om bakterier länk här, sidan om antiinflammatorisk kost länk här, på sidan om virus länk här samt sidan antiviral kost länk här, även sidan om parasiter, maskar och amöbor länk här.

IBS-mage (Irritable Bowel Syndrom), SIBO (Small Intestinal Bacterial Owergrowth) - Är när patogener har fått utrymme att få fäste och avancerat vidare i olika delar av magen samt även i levern, oftast Streptocccus, Stafylokocker och/eller Kolibakterier (E. coli). Behöver då driva ut patogenerna och kontamineringen av kroppsfrämmande substanser länk här som metaller länk här. Så kraftfull inspiration finns på sidan om bakterier länk här, sidan om antiinflammatorisk kost länk här, på sidan om virus länk här samt sidan antiviral kost länk här, sidan om parasiter, maskar och amöbor länk här, samt viktig inspiration för att stötta levern länk här.

Crohns (infektion då inflammation framförallt i tunntarmen) - Är när patogener i det flesta fallen virus som har fått utrymme att få fäste och avancerat vidare i olika delar av magen, behöver då driva ut patogenerna och kontamineringen av kroppsfrämmande substanser länk här speciellt metaller länk här. Så kraftfull inspiration finns på sidan om virus länk här samt sidan antiviral kost länk här, även sidan om bakterier länk här, och antiinflammatorisk kost länk här, samt sidan om parasiter, maskar och amöbor länk här.

Kolit, Ulcerös Kolit (infektion då inflammation av tarmens hinna speciellt i tjocktarmen) - Är oftast när en speciell variant av HHV-3 Shingles virus länk här -" 2.4 Kolit Shingles - Många fall av Kolit är denna stam av Shingles virus och ger ett tillstånd där det triggas svår inflammation samt blödningar i de inre hinnorna av grovtarmen. Magsmärtor, blod i avföringen, försvagad/orkeslös samt tappar vikt är några av symptomen här."- Kan även vara speciella varianter av HHV-6 länk här. Även ofta i kombination med bakterier länk här som det allt bredare Streptococcus eller Stafylokocker familjerna, där patogenerna fått möjlighet att avancera i ett belastat system. Även viktigt att driva ut kvicksilver och annan metallkontaminering som stör och göder virusen, inspiration för driva ut metaller länk här.

Celiaki - Är bakteriell infektion av den breda Streptococcus familjen, Stafylokocker familjen eller liknande bakterier, dessa bakteriers favoritföda är bland annat Ägg, Mejeri och Sädesslag, deras restprodukter är giftiga och därför upplevs så kallad intolerans mot olika födoämnen, samt en rad olika symptom som diarré, förstoppning, uppblåsthet, trötthet och så vidare. Mer inspiration för att driva ut bakterier länk här.

MTHFR-genmutation är exakt samma grundproblem som för problem med metylering och för B12 absorption. Där toxiska restprodukter från diverse patogener påverkar hur näringsämnen bryts ner ytterligare samt hur dessa mikronäringsämnen tas upp. Skulle det vara en riktig genmutation så är det ju väldigt märkligt att de som adresserar dessa grundproblem sedan blir av med sin "genmutation". Gen-racet är i ledet att flytta fokus bort från sjukvårdens hypoteser kring teorier och istället försöka lägga problemet hos patientens gener.

Translate »