Gå till innehåll

HHV-1 & 2 Alfaherpesvirus

HHV1, Herpes simplex virus 1 ger ofta utslag, blåsa/blåsor eller sår och många gånger i anslutning till munnen men även i och runt genitalierna kan förekomma. Finns minst 10 olika varianter.

HHV2, Herpes simplex virus 2 ger ofta utslag, blåsa/blåsor eller sår ofta i anslutning till genitalierna eller i munnen. Passar på vid lågt immunförsvar eller vissa varianter även vid slag eller skada i munnen (t.ex. att man biter sig) så avancerar virusen. Finns minst 15 olika varianter.

Här kan ni läsa mer om hur man driver tillbaka och i vissa fall driver ur dessa virus ur kroppen.

Med målmedvetenhet, rätt kunskapsgrund samt olika hjälpmedel, som t.ex. behandling med Bicom Bioresonans länk här så kan man i många fall driva ut virusen helt ur kroppen. Man skapar då ett vibrationstillstånd i kroppens symfoni som försvagar angivna angripare och då hjälper kroppens immunförsvar och symbios av små varelser på traven (Detta kan ni även göra som ett medvetet energiarbete på er själva och er omgivning). Det finns flera duktiga Bicom Bioresonans terapeauter runt om i Norden som är duktiga och specialiserade på bland annat virus. Andra bioresonans tekniker samt andra komplementära medel kan också även ge stimulans och stötta kroppen med att driva ut oönskat, att stämma symfonin i sin dynamiska helhet.

Sjukvården med deras bristande behandlingar mot just herpesvirus är bakbundna av en korrupt forskarvärld och en korrupt industri, saknar kunskap och förståelse över hur man skall gå till väga för att driva ut dessa virus ur kroppen.

Translate »