Gå till innehåll

Kronisk Trötthetssyndrom ME/CFS

I Dessa symptombilder så är det några vanliga stora aspekter som bör ses över och att prioritera dessa ger ett helt annat utgångsläge för att vandra vidare.

 • 1. Driva ut patogener som är små levande varelser som inte tillhör kroppens symbios av varelser, speciellt den allt bredare herpesfamiljen och bakterier som Strep. & Staf, som kan trigga bakomliggande inflammation, värk och smärta, samt andra långvariga kroniska problem.
 • 2. Stötta kroppen att driva ut kontaminering alltså kroppsfrämmande störmoment, speciellt neurologiskt störande och direkt skadliga är bland annat olika metaller, Aspartam, MSG (Natriumglutamat), Dioxider och andra kemiska cocktails som på sikt öven oxideras i kroppens elektriska och varma miljö, avger ytterligare cocktail av ostuderade restprodukter.
 • 3. Något som verkligen försvagar kroppens symfoni är rädslor, ett rädslobaserat vibrationstillstånd kommer att påverka hela kroppens symfoni framför allt utsöndra riktigt tuffa rädslobaserade adrenalinblandningar. Att träna upp en mera medvetenhet i nuet och en mer medveten andning är några bra utgångslägen att känna in hur vi skall vandra.

Det är många gånger en stagnerad lever som ger stagnation på diverse flöden i kroppen, det blir naturliga restprodukter av kroppens alla fantastiska funktioner som behöver städas upp, även att vi många bär på kontaminering som vandrat i kropp till kropp genom generationer och en nivå av kontaminering som även ackumuleras med åldern. Leder och liknande är fördämningar och det blir som flaskhalseffekt som det kan stanna upp och ansamlas vid och runt, ge en grogrund för en uppsjö av patogener som har utvecklats i och tillsammans med oss ett bra tag, lärt sig gilla mycket av det som vi gillar eller utsätts för på olika sätt. Extra mycket kärlek till levern länk här!

Dessa bakomliggande aspeketer som nändes ovan ger en unik symptombild då det är en unik blandning kontaminering som stör unika delar av kroppen, i kombination med unik blandning patogener som ger unika blandningar restprodukter beroende på vart dessa sitter samt vad de får möjlighet att livnära sig på. Man har varkligen inget att förlora på att känna in och ge kroppen det utrymme den behöver för att driva ut oönskat. Mer spännande kunskap för att förstå bredden och alla symptom herpesfamiljen har möjlighet att åstadkomma på sidan om HHV-4 Epstein barr länk här. Eller att man söker på sina symptom på sidan om symptom länk här.

Det finns olika steg av utmattning och det kan vara flera faktorer samtidigt eller i perioder, det finns även en röd tråd att dra åt och det är bakomliggande patogen infektion. Det krävs dock en kontaminerad samt belastad symfoni för att virusen skall kunna ta utrymme att avancera.

 • Lätt utmattning kan komma från bakomliggande virusinfektion runt om i kroppen som det måste prioriteras och lägga mycket energi på.
 • Vid binjureutmattning så belastas binjurarna av kroppens ostämda symfoni, i det flesta fall så belastas dessa även av patogener som bakomliggande virusinfektion. Virus runtom i kroppen som i sköldkörteln, levern eller/och njurarna är vanligt förekommande. Med belastning som virus i vävnaden som triggar inflammation kan binjurarnas funktion att producerande samt hantera  hormoner, resultera i att hormoncocktailen blir ännu tuffare för ett redan känsligt system, blir speciellt mer känslig mot det tyngre rädslobaserade adrenalinblandningarna. Här finns utmattningssymptom men man fungerar ändå till en viss gräns.
 • Neurologisk utmattning så har virusen tagit utrymme att avancera i en tungt belastad symfoni, tagit sig till deras senare steg och avancerat in i centrala nervsystemet. Där virusen dels triggar inflammation men även det strategiskt utsöndrande nervtoxinerna, kan ta sig vidare till känsliga områden och triggar där inflammation. Kan då ge Encefalit (Hjärninflammation) som även gör att nerver runtom i kroppen blir känsligare och påverkas negativt. I det värre fallen så utvecklar även kroppen en allergisk reaktion mot virusens nervtoxiner, som tar hårt på kroppens symfoni. Här kan det vara att man inte ens kan ta sig upp ur sängen ordentligt. Kroppen kan då som en försvars- och skyddsmekanism utsöndra högre halter histamin.
 • Hjärndimma (Brain fog) kan uppstå när leverns förmåga är begränsad på grund av olika belastningar, leverns lagerförmåga påverkas negativt och extra fint glykogen som hjärnan behöver sinar. Viktigt i detta läge att äta fina kolhydrater som i potatis samt sötpotatis, även superviktigt med andra komplexa sockerarter från frukt och bär. Är ofta även virus som behöver elimineras vars nervtoxiner även kan påverka hjärnans nervtransmittorer negativt.

Alla fall av mer kronisk utmattning så är virus den stora belastningen och för att inte göra det allt för komplicerat, så är de olika virusvarianterna fördelade ungefärligt enligt följande:

 • 69% av fallen så är HHV-4 EBV största belastningen.
 • 28% av fallen så är HHV-5 CMV största belastningen.
 • 2.5% av fallen så är HHV-6 största belastningen.
 • 0,5% av fallen så är HHV-9 största belastningen.

I det absolut mest förödande fallen så kan det vara både neurologisk utmattning samtidigt som binjureutmattning och denna allergiska reaktion mot virusens restprodukter, men det är samma mantra för att uppnå sitt högsta välmående: Andas, riktad medvetenhet till nuet, ren vätska, frukt, bär, plantbaserat som grönsaker, rotfrukter, kryddor och örter - att fylla sig med kraftfull livskraft!

Att driva ut virusen och andra patogener samt även kontaminering av kroppsfrämmande substanser, ger helt annan stabilitet att vandra vidare på sin unika stig. Att med mer kraft och energi fortsätta bearbeta och eliminera det som gör symfonin ostämd.

Translate »