Gå till innehåll

Kronisk Borrelia

Lyme Disease på svenska diagnosen Neuroborrelios eller Kronisk Borrelia. Att diagnosen Lyme Disease är direkt orsak av bakterien Borrelia är grundat på en teori, som faller då sjukvården i väst stöter på fall efter fall där den diagnostiserade  ej har dessa bakterier som last i kroppen.

I det kroniska tillstånden så är det oftast Epstein Barr virus i steg 4 som triggar inflammation i och runt nervsystemet, eller någon av de andra virus-varianterna i herpesfamiljen. Som då skapar dessa kroniska tillstånd med allt från smärtor till ibland vidare inflammationer, i bland annat hjärnan. I det fall där bakterien ändå har hittats i kroppen, så har då virusen dragit nytta av denna bakteriella infektion, som då fått gynnsammare utrymme att kunna avancera i kroppen. Virusen drar nytta av i princip alla laster som kan påverka kroppens alla system negativt. Väldigt selektivt så kan vissa virus välja att främja olika Borrelia bakterier samt samarbetar gärna med andra bakterier som Streptococcus, E.coli, Bartonella, Babesia, Mycoplasma pneumoniae och Chlamydiadophila pneumoniae.

Bästa sättet att skydda sig från att dessa bakterier och virus kan få fäste i systemet, är att se till så man har ett starkt immunförsvar och en kropp i god balans. Att man bygger kunskap om hur just sin egen kropp fungerar optimalt, även kunskap om hur dessa virus och bakterier gärna vill avancera i kroppen för att förhindra dem. Även se till att driva ut eventuella virus ur sitt system i ett tidigt skede, så att det ej får möjlighet att invänta det där rätta läget för att försöka avancera och skapa denna symptombildning. Mer på sidan om Epstein barr viruset länk här.

Här är några gåvor från naturen som är extra bra vid det tillstånd som kan kallas kronisk Borrelia.

  • Timjan - Utmärkt på att ta kål på virus då den tar sig igenom blod-hjärnbarriären, alltså attackerar infekterade celler i hjärnbalken och i ryggmärgsvätskan.
  • Citronmeliss - Duktig på att attackera de bakterier som virusen gärna samarbetar med och drar nytta av. Detta avlastar immunförsvaret som då kan lägga mer fokus på virusen.
  • Zink (gärna flytande zinksulfat) - Sänker inflammation som triggas av det nervtoxin som virusen i herpesfamiljen producerar.
  • Lakritsrot - Väldigt effektiv i att försvårar viruscellernas förmåga att röra sig och reproducera.
  • L-Lysine - Försvårar viruscellernas förmåga att röra sig och reproducera.
  • Lomatrot - Hjälper till att driva ut virala och bakteriella restprodukter samt bland annat resterna av döda infekterade celler.
  • Reishi - Bygger upp Lymfocyter, Trombocyter och Neutrofiler som då stärker immunförsvaret.
  • Silverhydrosol - Dödar virus vid kontakt.
  • Astaxantin - En karotenoid som är en kraftfull antioxidant, som hjälper återuppbygga vävnad och skadade nerver i hjärnan.
  • Nascent Jod - Stabiliserar och stärker det endokrina systemet.
Translate »