Gå till innehåll

Medicinskt Medium

I ett mer komplett vibrationstillstånd är vi existerande inom ett spektrum som i princip styrs av medvetandeformens trossystem, att bli mer medveten om den fantastiska antenn vi är ger oss möjlighet att utveckla och trimma till våra förmågor. Allt är ihopkopplat och vi influeras betydligt mer än vad vi kanske vågar förstå av allt spännande som ständigt omsluter oss, 'where attentions goes energy flows' - där vi riktar vårt fokus flödar energi och är inte någon slump att vi många gånger tänker på en medvarelse precis när de ringer osv.

Att inte bara ta emot intuition (den berömda magkänslan) där vi känner klart och tydligt i vårt hjärta och resten av känslocentret, även att vi får till oss klara visualiseringar och klara "tankepaket" som sedan det lägre medvetanden tar över och vrider samt vänder på (som man med målmedvetenhet även kan stilla).

Att komma i djupare kontakt med vår sanna natur och jorda våra elektriska antenner regelbundet och omsluta oss av moderjord, kan vi mer grundat skicka upp genom kronan som en vacker blomma som slår ut sig i vårsolen, breddar kanalen och skickar till vi inte kan känna längre men med vetskapen att flödet fortsätter vidare, kan sluta denna kanal som en kraftfull cirkel (det som i vissa läror kallas tantriskt), att vi inte bara tar emot via intuition utan även öppnar upp nere från känslocentret eller kanske till och med djupt nere från jorden, upp genom kronan och upp i resten av det mer kompletta vibrationstillståndet, och sedan ner igen och sluter ett energiflöde likt en cirkel, blir en brygga mellan jord och kosmos. Kan visualisera att det flödar åt båda hållen samtidigt i denna cirkel som sluts t.ex. På detta sätt kan förstärka hela kanalen och kan lära sig öppna upp samt stänga ner mer kraftfullt, på så sätt förstärker och fördjupar kommunikationen med denna form av medvetande och intelligens. Det vibrationstillstånd eller frekvens/frekvensband i vår intention som vi 'kliver in med' och öppnar upp kommunikation, vilken intention, kärlek och respekt, blir som grundfrekvensen när man öppnar upp kontakt med 'högre' form av medvetande och existens, genom 'högre' jaget, anden.

Denna vandrande antenn som vi kallar fysiskt är som likt en liten lillfinger nagel som är en liten del av ett mer komplett frekvensband/medvetandeform som sluts likt en cirkel. Därav att mycket svar absolut finns inuti oss, i djupet i vår helhet av existens, i en kärlek och kunskap långt utanför vår fulla förståelse som guidar och ständigt vägleder oss, så vi får lite stimulans att vandra på våra själsliga äventyr och andliga stigar. Vi har alla denna kontakt och förmåga men är olika medvetna, bland annat är vår intuition det högre jaget och kanske till och med ett följe av olika former av medvetande, som har ett litet vägledande finger ner i denna vandrande antenn vi existerar genom.

Med en bred förståelse över vår symfoni som helhet, fysik, mental, emotionell, energikropp, anden, själsliga länken, så kan kommunikationen bli väldigt detaljerad och ett effektivt redskap för att uppnå vårt högsta välmående. Genom stark intuition samt även med ett verktyg som en tensor eller någon annan form av pendel, öppna upp för att energikroppens flöden mer effektivt kan användas av det högre jaget och olika spännande former av medvetande som bjuds in genom kunskapen och kärleken i resten av vår mer kompletta existens. Genom instrument som en tensor, muskeltestning eller pendel kan man sedan mer effektivt träna upp och trimma till intuitionen som ett verktyg, ett verktyg för referens. Symfonin av olika lager av flöden används och kan stimuleras eller kan kalla det för att kittla lite i detta band vi opererar genom, kan stimulera tensorn eller pendelns rörelse tex, eller kittla lite i ett djurs elektriska nervsystem så att den ger ett solklart budskap i exakt rätt ande-tag, kan träna upp en imponerande simpel men avancerad och effektiv kommunikation. Då vi besitter en dynamisk grundenergi att förhålla oss till så söker man sig gärna till allt mer effektiv kommunikation. Vid klar kommunikation och en allt bredare kommunikations-mall så kan t.ex. en hälsokontroll bli väldigt detaljerad och kraftfull, man utmanas ständigt till utveckling och bygger upp en väldigt individuell och intim relation tack vare den högre intelligensen och kärleken. Duktiga på att få en att skratta i rätt tillfälle när det behövs som mest ;> Alltid lika spännande med intellekten som behöver integrera det som kommuniceras via känslocentret, hur frön planteras och hur intelligensen glimtar till titt som tätt och skiner igenom med fantastisk humor.

Då distans endast är ett fenomen i denna fysiska 'dimension' så kan man även utföra distansundersökningar. Vi är alla uppkopplade via 'Etern', 'The Force', har kallats för en uppsjö av namn och tolkande beskrivningar - kärt barn har många namn. Kopplar ihop allt levande genom hela existensen och om vi är högst elektriska andliga känslovarelser så är ett optimerat elsystem en betydande faktor vandrandes våra stigar. Efter att sätta sig och koppla upp sig mer intensivt så brukar jag visualisera att högra jagen kramas och sedan ner genom den andra symfonin (eller om det är flera) med ett sikte på att fortsätta ner i jorden, redan här kan man känna av blockeringar i huvudenergimotorn en form av avbildning är chakrasystemet, fortsätter ner i jorden sedan upp igenom sig själv och vidare uppåt för att förstärka cirkeln och sluta den, kan ta hjälp att gestikulera med händerna och få det att flöda åt båda hållen samtidigt i denna kraftfulla energicirkel som slutits. När det är upprätthållet så är det dags att låta högre jagen bjuda in olika former av medvetande som med sin fria vilja vill assistera, de passar säkert på att utbyta massa spännande i den "oas" som vi skapar för dem att mötas. Så jag fått det förklarat och de skojade med att hjälpa oss var som att gå och pissa i skogen på en skogsfest, samtidigt är de otroligt tacksamma för det samarbete av olika former av medvetande som möts och att jag har svårt just nu att ens förstå fullt ut hur mycket den attraktionen hjälper dem och vidare.

Detta är fantastiskt spännande och jag utvecklas ständigt, blir guidad och vägled in i olika förmågor, känner ett stort ansvar med att förvalta detta och att alltid öppna upp till 'högsta möjliga' genom kompassen hjärtat, samt med en djup respekt. Enda utmaningen utöver att ta väl hand om sig själv för att kunna ge det som behövs vid det rätta tillfället, är egentligen inte att upprätthålla kommunikationen och ta emot själva budskapen utan att sedan tolka och integrera informationen tillsammans och utveckla det vidare är alltid lika spännande. Det är här som intellekten är som ett filter och kan influera hur kommunikationen förmedlas och tas emot samt integreras i symfonin. Då vi har många känslomässiga programmeringar kring olika former av tillstånd och laster, som t.ex. 'virus', så är just utmaningen att föra vidare kommunikationen och stimulansen på ett sätt så det blir ett starkt redskap som ger styrka, istället för att det blir till en ytterligare last som triggar rädslor. Något som sköts galant via kommunikationen med högre intelligens bara man kan hålla sig i nuet och öppen för kommunikation, inte låter intellektet sätta allt för mycket krokben.

Har genom hela mitt liv fått väldigt mycket vägledning med att följa mitt hjärta och vandra min själsliga lilla stig. En av mina kraftfullaste guider är en medicinman från det som idag kallas Amerika. Hela mitt jordliga liv är precis som om jag vandrar i hans fotspår där utförde en spännande resa ner genom stora delar av kontinenten och tillbaka, behövde kämpa för att få erkännande för sina annorlunda tillvägagångssätt och tekniker. Är så otroligt tacksam över att vara en kanal för hans otroliga kunskap och visdom, har hjälpt mig att hålla fötterna på jorden. Har även tagit med mig styrka från tidigare liv som en Arcturian där jag i ett senare skede av existensformen tränats till att reinkarnera mitt i indigovågen i eldens tecken vädur, en eld som brinner i mig så starkt och är en av mina stora lärdomar är att bemästra och kontrollera denna eld, att inte "inte skapa en skogsbrand" utan kunna plocka fram elden mer optimalt för att maximera resan genom detta frekvensband, vilket är en ständigt spännande utmaning och har genom åren fått tagit lärdom genom 'livets' lärorika element.

Tips på vad som hjälpt mig utveckla samt förstärka denna kommunikation:

 • Med inställningen att allt är möjligt så blir det mindre krokben av rädslor via intellektet, vår fulla potential är endast begränsad av vår tro.
 • När vi följer våra hjärtan och känslocenter så är rädslor ett kraftfullt verktyg för att visa vart vi behöver växa. Att möta våra rädslor är krävande minst sagt och det är en process samt är även en viktig del av läran tålamodet, att lita på att universum lägger det man behöver framför fötterna när man är redo. Att stå stadigt i den fria viljan och förstå/leva dess styrka. "The greates journey mankind can walk, is 18 inches from the head to the heart".
 • Medlidande är villkorslös och är kärlek i sin fulla form, praktisera medlidande för sig själv, sina medvarelser, moderjord, fader sol samt för hela universum och vidare, så fylls man av kärlekens otroliga kraft. Vara ödmjuk mot sig själv så kommer det mer naturligt att vara ödmjuk externt.
 • Där vi riktar vårt fokus flödar energi! 'Where attention goes energy flows' att kontinuerligt träna och fokusera på jordning, högre jaget, ta in universum, att attrahera guider, så kallade andar, änglar samt andra former av högre form medvetande, att kontinuerligt praktisera.
 • Omsluta sig med och öppna upp sig för naturens harmoniska symfoni och att vara ordentligt jordad är en viktig del i att existera genom denna jordevarelse. "Ju djupare vi sänder ner våra rötter i jorden desto stabilare kan vi sedan sända ut vår krona i kosmos".
 • För att vi skall kunna känna den fulla kraften i vår intuition så krävs ett optimerat nervsystem och att vi optimera våra högst elektriska kroppar, att man tar ordentliga perioder med sikte på att ge sin kropp det utrymme som den behöver, för att rena sig från generationer av ärvda störmoment och som vi ansamlar på oss under livet. Metaller och en till synes uppsjö av olika kemiska föreningar och cocktails har en toxisk effekt, även patogener som virus och bakterier livnär sig på diverse spännande i oss som genererar många gånger ännu mer potenta toxiska restprodukter. Utan störmoment i centrala nervsystemet, hjärnan och nervsystemet överlag, så kan vi känna och få till oss mer effektivt hur vi skall vandra och ta våra ande-tag.
 • Att fylla sig med 'högt' vibrerande vätska och näring som från naturligt levande vatten och föda som omsorgsfullt utvalda frukter, bär, plantbaserat samt örter och kryddor osv, även att vattnet tappar liv på det sätt vi hanterar det i t.ex. städerna och genom industrin. Naturliga vätskebaserade födokällor  genererar bränsle till 'högt' vibrerande celler fulla av livskraft. De flesta cellerna delar sig och blir en ny cell, denna process behöver näring samt energi och det har då en betydande roll vilket vibrationstillstånd vi väljer att förse denna process med som bygger denna fantastiska vandrande antenn.
 • Att fördjupa kommunikationen med sin kropp och resten av vårt väsen. Träna upp en mer riktad närvaro i nuet gör inte bara att vi har större chans att ta in och uppleva allt vacker som ständigt omsluter oss, utan vi förbättrar även våra möjligheter att känna in ordentligt och lyssna på vår kroppar när den viskar, 'lyssnar inåt', så vi slipper höra den skrika.
 • Industriella Fluorid-ämnen påverkar tallkottskörteln väldigt negativt som har en betydande roll i hur vi tar emot och sänder ut som en slags radio, undvika dessa fluorid-ämnen har varit en essentiell del för utvecklandet av kommunikationen.
 • Vipasanna är en väldigt spännande teknik som har bevarats i sin renaste form i tusentals år redo att spridas som en vårbris just nu, det är en otroligt imponerande global gåvobaserad organisation med center över hela världen och det nordiska centret ligger i Ödeshög. Jag hade min första riktiga mediala kontakt från "andra sidan" med starkt visualisering 6 dagar in på 10 dagars retreat. Var en viktig upplevelse att kunna förmedla detta vidare till rätt person och jag vet vad som krävs av mig för att kunna trimma till förmågan ytterligare.
 • Hår ger en mer kraftfull effekt i den vandrande elektriska antenn vi existerar genom och ger som mer laddad massa att koppla upp oss med, vi är högst elektriska varelser, därför det även är så otroligt viktigt att jorda ur störmoment/spänningar regelbundet.
 • Även viktig del är att leva kunskapen, för vad är all kunskap i hela universum och vidare värd om man inte praktiserar och levern den.
 • Olika mineralblandningar som kristaller och stenar kan men deras unika frekvensmönster stimulera vår symfoni på olika spännande sätt.
 • Pyramid, kon eller strut strukturer kan attrahera och stimulera diverse flöden av energier, en klassisk trollkarshatt t.ex. kan stimulera energin i kronchakrat och kan då förstärka kommunikationen.
 • Olika former av plantmediciner kan absolut stimulera ens utveckling och hjälpa en mer effektivt komma upp och vandra sin unika stig, men de är inte för alla och ett riktigt kall från dessa naturliga mästare från naturen känns så djupt och man nästan leds till dem magiskt. Vi har kunskap från våra förfäder hur vi kan bruka dessa mediciner effektivt och säkert under optimala förhållanden, vilket vi i första hand bör utgå ifrån i vårt utforskande.

Uppdaterad/Reviderad 1/12-2022

Translate »