Gå till innehåll

Medicinskt Medium

I ett mer komplett vibrationstillstånd är vi existerande inom ett spektrum som i princip styrs av medvetandeformens trosystem, att bli mer medveten om den fantastiska antenn vi är för att utveckla en mer avancerad kommunikation. Allt är ihopkopplat och vi influeras betydligt mer än vad vi kanske vågar förstå av allt runtom oss. Att inte bara ta emot intuition (den berömda magkänslan) att vi känner klart och tydligt i vårt hjärta och resten av känslocentret samt att vi får till oss klara visualiseringar och klara "tankepaket" som sedan de lägre medvetandena vrider och vänder på. Om vi även skickar upp genom kronan och vidare, att vi inte bara tar emot via intuition utan även öppnar upp nere från känslocentret eller djupt nere från jorden, upp genom kronan och upp i resten av det mer kompletta vibrationstillståndet. På detta sätt kan förstärka hela kanalen och kan lära sig öppna upp samt stänga ner, förstärker och fördjupar kommunikationen med denna form av intelligens. Det vibrationstilllstånd som vi 'kliver in med', vilken intention, kärlek och respekt, blir som grundfrekvensen när man öppnar upp kontakt med 'högre' form av medvetande och existens, genom 'högre' jaget, anden.

Denna vandrande antenn som vi kallar fysiskt är som likt en liten lillfinger nagel, att vi är del av ett mer komplett frekvensband som sluts likt en cirkel. Därav att mycket svar absolut finns inuti oss, i djupet i vår helhet som existens, i en kärlek och kunskap långt utanför vår förståelse som guidar och ständigt vägleder oss, så vi får lite stimulans att vandra på våra själsliga/andliga stigar. Vi har alla denna kontakt och förmåga men är olika medvetna, bland annat är vår intuition det högre jaget som har ett litet vägledande finger ner i denna vandrande antenn vi existerar genom.

Med en bred förståelse över vår symfoni som helhet, fysik, mental, emotionell och energikropp, kan kommunikationen bli väldigt detaljerad och ett effektivt redskap för att uppnå det högsta välmåendet. Genom stark intuition samt även med ett verktyg som en tensor eller någon annan form av pendel, öppna upp och då kan energin i energikroppen användas av det högre jaget samt olika spännande former av medvetande. Det är bland annat fotonerna i energikroppen som då stimuleras och kan påverka pendelns rörelse. Vid klar kommunikation och en bred kommunikations-mall så kan tex en hälsokontroll bli väldigt detaljerad och kraftfull, man utmanas till utveckling och bygger upp en väldigt individuell relation tack vare den högre intelligensen. Alltid lika spännande med intellekt som behöver integrera det som kommuniceras via känslocentret, hur frön planteras och hur intelligensen skiner igenom med fantastiskt intelligent humor.

Då distans endast är ett fenomen i denna fysiska 'dimension' så kan man även utföra distansundersökningar. Vi är alla uppkopplade via 'Etern' som kopplar ihop allt levande genom hela existensen.

 

Detta är fantastiskt spännande och jag utvecklas ständigt, blir guidad och vägled in i olika förmågor, känner ett stort ansvar med att förvalta detta samt att alltid öppna upp till högsta möjliga genom kompassen hjärtat, samt med en djup respekt. Enda utmaningen utöver att ta väl han om sig själv för att kunna ge det som behövs vid tillfället, är egentligen inte att upprätthålla kommunikationen och ta emot själva budskapen utan att sedan föra detta vidare är alltid lika spännande. Det är här som intellekten är som ett filter och kan influera hur kommunikationen förmedlas och tas emot samt integreras i symfonin. Då vi har många känslomässiga programmeringar kring olika former av tillstånd och laster, som t.ex. virus, så är just utmaningen att föra vidare svaren på ett sätt så det blir ett starkt redskap som ger styrka, istället för att det blir till en ytterligare last. Något som sköts galant via kommunikationen med högre intelligens bara man kan hålla sig i nuet och öppen för kommunikation, inte låter intellektet sätta krokben.

Har genom hela mitt liv fått väldigt mycket vägledning med att följa mitt hjärta och vandra min själsliga stig. En av mina kraftfullaste guider är en medicinman från det som idag kallas Amerika. Hela mitt jordliga liv är precis som om jag vandrar i hans fotspår. Jag är så otroligt tacksam över att få vara en kanal för hans otroliga kunskap och visdom, har hjälpt mig att hålla fötterna på jorden. Har även tagit med mig styrka från tidigare liv som en Arcturian där jag tränat till att reinkarnera mitt i indigovågen i eldets tecken vädur, en eld som brinner i mig så starkt och en av mina stora lärdomar är att bemästra och kontrollera denna eld, att inte bränna andra och mig själv vilket är en ständig utmaning och har genom åren fått lära mig i vissa fall en rätt hård väg.

Tips på vad som hjälpt mig utveckla samt förstärka denna kommunikation:

 • Med inställningen att allt är möjligt så blir det mindre krokben av rädslor via intellektet, vår fulla potential är endast begränsad av vår tro.
 • När vi följer våra hjärtan och känslocenter så är rädslor ett kraftfullt vekrtyg för att visa vart vi behöver växa. Att möta våra rädslor är krävande minst sagt och det är en process är även en viktig del av läran tålamodet, att lita på att universum lägger det man behöver framför fötterna när man är redo.
 • Medlidande är villkorslös och är kärlek i sin fulla form, praktisera medlidande för sig själv, sina medvarelser, jorden samt för hela universum, så fylls man av kärlekens otroliga kraft.
 • Där vi riktar vår fokus flödar energi! 'Where attention goes energy flows' så att ständigt träna och fokusera på jordning, högre jaget, ta in universum, att attrahera guider, änglar samt andra former av högre medvetande, att kontinuerligt praktisera.
 • Omsluta sig med och öppna upp sig för naturens harmoniska symfoni samt att vara ordentligt jordad är en viktig del i att vara den jordvarelse. "Ju djupare vi sänder ner våra rötter i jorden desto stabilare kan vi sedan sända ut vår krona i kosmos".
 • Att fylla sig med 'högt' vibrerande vätska och näring som från levande föda, så som omsorgsfullt utvalda frukter, bär, plantbaserat som grönsaker samt örter och kryddor, ger bränsle till 'högt' vibrerande celler fulla av liv. De flesta cellerna delar sig och blir en ny cell, denna process behöver näring samt energi och det har då en betydande roll vilket vibrationstillstånd vi väljer att förse denna process med som bygger denna fantastiska vandrande antenn.
 • Att fördjupa kommunikationen med sin fysiska kropp och resten av vårt väsen, att lära sig lyssna på sin kropp för att ge den det utrymme som den behöver för att driva ut kontaminering, patogener och andra störmoment. En viktig nyckel för att känna intuitionen kraftfullt är ett starkt och optimerat nervsystem.
 • Industriella Fluorämnen påverkar tallkottskörteln väldigt negativt som har en betydande roll i hur vi tar emot och sänder ut, undvika dessa fluorämnen har varit en essentiell del för utvecklandet av kommunikationen. Borsta tänderna med enbart kokosolja är mer effektivt än vad man först kan tro.
 • Hår ger en mer kraftfull effekt i den vandrande antenn vi existerar genom och ger som mer laddad massa att koppla upp oss med.
 • Även viktig del är att leva kunskapen, för vad är all kunskap i hela universum och vidare värd om man inte praktiserar samt levern den.
 • Olika mineralblandningar som kristaller och stenar kan men deras unika frekvensmönster stimulera vår symfoni på olika spännande sätt.
 • Pyramid, kon eller strut strukturer kan attrahera och stimulera diverse flöden av energier, en klassisk trollkarshatt tex kan stimulera energin i kronchakrat och kan då förstärska kommunikationen.

Uppdaterad/Reviderad 14/6-2020

Translate »