Gå till innehåll

Uppdaterad och kompletterad viktig kunskap om Binjurarna

Sidan om binjurarna är en viktig kunskapskälla för att förstå hur beroende vi är idag av ett konstant utsöndrande av kraftfulla adrenalinblandningar, för att förstå olika former av beroenden, ätstörningar samt andra olika former av symptom som kan uppstå. Den viktiga länken till levern och hur en belastad lever och binjurar kan leda till att levern får problem med att förse hjärnan och centrala nervsystemet med kritiskt glukos.

 

 

 

Mer spännande på sidan om Binjurar.

BINJURAR

Translate »