Gå till innehåll

Kronisk Trötthetssyndrom ME/CFS

Det finns olika steg av utmattning och det kan vara flera faktorer samtidigt eller i perioder, det finns även en röd tråd att dra åt och det är bakomliggande virusinfektion. Det krävs dock en kontaminerad samt belastad symfoni för att virusen skall kunna ta utrymme att avancera.

  • Lätt utmattning kan komma från bakomliggande virusinfektion runt om i kroppen som det måste prioriteras och lägga mycket energi på.
  • Vid binjureutmattning så belastas binjurarna av kroppens ostämda symfoni, i de flesta fall så belastas de även av patogener som bakomliggande virusinfektion. Virus runtom i kroppen som i sköldkörteln, levern eller/och njurarna är vanligt förekommande. Med belastning som virus i vävnaden som triggar inflammation kan binjurarnas funktion att producerande samt hantera  hormoner, resultera i att hormoncocktailen blir ännu tuffare för ett redan känsligt system, blir speciellt mer känslig mot de tyngre rädslobaserade adrenalinblandningarna. Här finns utmattningssymptom men man fungerar ändå till en viss gräns.
  • Neurologisk utmattning så har virusen tagit utrymme att avancera i en tungt belastad symfoni, tagit sig till deras senare steg och avancerat in i centrala nervsystemet. Där virusen dels triggar inflammation men även det strategiskt utsöndrande nervtoxinerna, kan ta sig vidare till känsliga områden och triggar där inflammation. Kan då ge Encefalit (Hjärninflammation) som även gör att nerver runtom i kroppen blir känsligare och påverkas negativt. I de värre fallen så utvecklar även kroppen en allergisk reaktion mot virusens nervtoxiner, som tar hårt på kroppens symfoni. Här kan det vara att man inte ens kan ta sig upp ur sängen ordentligt.
  • Hjärndimma (Brain fog) kan uppstå när leverns förmåga är begränsad på grund av olika belastningar, leverns lagerförmåga påverkas negativt och extra fint glykogen som hjärnan behöver sinar. Viktigt i detta läge att äta fina kolhydrater som i potatis samt sötpotatis, även superviktigt med andra komplexa sockerarter från frukt och bär. Är ofta även virus som behöver elimineras vars nervtoxiner även kan påverka hjärnans nervtransmittorer negativt.

Alla fall av mer kronisk utmattning så är virus den stora belastningen och för att inte göra det allt för komplicerat, så är de olika virusvarianterna fördelade ungefärligt enligt följande:

  • 69% av fallen så är HHV-4 EBV största belastningen.
  • 28% av fallen så är HHV-5 CMV största belastningen.
  • 2.5% av fallen så är HHV-6 största belastningen.
  • 0,5% av fallen så är HHV-9 största belastningen.

I de absolut mest förödande fallen så kan det vara både neurologisk utmattning samtidigt som binjureutmattning, men det är samma mantra för att uppnå sitt högsta välmående: Andas, Riktad medvetenhet till nuet, Frukt, Bär, plantbaserat som Grönsaker, Rotfrukter, Kryddor och Örter.

Att driva ut virusen och andra patogener samt även kontaminering av kroppsfrämmande substanser, ger helt annan stabilitet att vandra vidare på sin unika stig. Att med mer kraft och energi fortsätta bearbeta och eliminera det som gör symfonin ostämd.