Gå till innehåll

HHV-1 & 2 Alfaherpesvirus

HHV1, Herpes simplex virus 1 ger ofta utslag eller sår, ofta i anslutning till munnen men även i och runt genitalierna kan förekomma. Finns ca 10 olika varianter i denna stam.

HHV2, Herpes simplex virus 2 ger ofta utslag eller sår, ofta i anslutning till genitalierna eller i munnen. Passar på vid lågt immunförsvar eller vissa varianter även vid slag eller skada i munnen så triggas virusen. Finns ca 15 olika varianter i denna stam.

Här kan ni läsa mer om hur man driver tillbaka och i vissa fall driver ur dessa virus ur kroppen.

Med målmedvetenhet, rätt kunskapsgrund samt olika hjälpmedel, som t.ex. en duktig operatör av en Bicom Bioresonans utrustning, så kan man i många fall driva ut virusen helt ur kroppen. Man skapar då ett vibrationstillstånd i kroppens symfoni, som försvagar angivna angripare och då hjälper kroppens symbios på traven (Detta kan ni även göra som ett medvetet energiarbete på er själva och er omgivning). Det finns flera duktiga Bicom Bioresonans terapeauter runt om i Norden som är duktiga och specialiserade på bland annat virus. Andra bioresonans tekniker samt andra komplementära medel kan också även de stimulera och stötta kroppen med att driva ut oönskat, att stämma symfonin i sin dynamiska helhet.

Translate »