Gå till innehåll

Bornavirus

Bornavirus (BDV) kan även skapa mycket obalans i en redan tungt belastad kropp där ofta bakterier, metaller och tungmetaller samt andra herpesvirus som tex EBV finns med i bilden. Påverkar nervsystemet och kan förvärra en redan negativ mentalt belastning eller kanske till och med kan vara direkta grundorsaken.

Sypmtom där Bornavirus kan vara en betydande del av belastningen: Svår Ångest, Panikattacker, Tvångsbeteenden, Depression, Bipolär, Schizofreni, Seratonin eller Melatonin brist, Sömnsvårigheter, ADHD, Personlighetsstörning, nervösa sammanbrott, läs & skriv samt koncentrations svårigheter, kan även framkalla Borderline tillstånd.

Här kan ni läsa mer om hur man driver tillbaka och i många fall driver ut virusen ur kroppen, samt återtar kontrollen till sitt välmående.

Translate »