Gå till innehåll

Väck din inre kraft

Låt Universum flöda igenom dig och du kommer uppleva magi utan dess like. Vi har så mycket dolda förmågor som ligger vilandes i vårat DNA, i energimotorn och även i vår integrerade ande samt den själsliga länken. Att även rena och optimera denna vandrande antenn vi existerar genom, få fart och aktivera tallkottskörtel som kallas för själens säte som strategiskt har blockerats och inaktiverats från kontrollerande influenser. När man väl har börjat förstå vad vi egentligen är och vad vi är kapabla till att uppnå, så väcker man en kraft som känns verkligare än något annat. Ett öppnat sinne kan inte återgå till sitt gamla mönster.

Intuition och fantasin kan vara den högsta formen av intelligens i denna form av existens. Intuition bland annat är stimulans från resten av ett mer komplett vibrationstillstånd kallat bland annat 'högre jaget', samt ett följe av olika former av medvetande som kan stimulera oss genom länken ner i energisystemet, som sedan manifesteras i sinnet som ett komplett tanke-paket som sedan många gånger tas över av det lägre medvetandet, samt som en mer intensiv känsla i vårt känslocenter - den berömda magkänslan. Att förstå denna kommunikation och bli mer medveten så kan man sedan träna upp och förstärka denna form av kommunikation med högre form av medvetande, att så kallat 'tantriskt' skapa en energicirkel som sluts så inte bara kommunikationen går ner i symfonin, utan att man även förstärker länken från symfoni och 'uppåt'. Fantasin är det enda egentligen som begränsar oss vad vi kan skapa, vad vi är och kan vara, vad vi har möjlighet att utföra, detta är nyckeln för att låsa upp vår fulla potential.

Intellektet är ett fantastiskt verktyg för att rikta vår fokus då energiflöden men tenderar till att styras mycket av våra rädslor. Rädslor spelar en viktig och avgörande roll hur vi kan utvecklas men balansen är skör, att inte destruktivt styras och begränsas av våra rädslor. Kulturella influenser har likt programmerat oss med rädslor genom generationer, att med olika tekniker och målmedvetenhet bända bort dessa influerade rädslor och komma i kontakt med sin egna känslomässiga grund, ger en ärligare utgångspunkt att vandra sin själsliga stig.

Nuet är egentligen det enda som betyder något. Det som har varit har lämnat ett avtryck i den symfoni samt medvetandeform vi besitter i nuet, allt från lärdom i oändliga former till känslor då sparade minnen som kan appliceras i för att maximera nuet. Men att hålla sig fast för mycket i det som har varit kan vara destruktivt i denna dynamiska värld i konstant förändring. Det mystiska och spännande med att leva är att inte veta hur och vart vi kommer att ta vårt nästa ande-tag, det som bland annat är charmen med att leva är den spännande mystiken att inte riktigt veta vad som komma skall. Att vara rädslobaserad över något som kanske kan inträffa är en fantastisk försvarsmekanism, som gör att vi kan förbereda oss för den så kallade framtiden. Men för intensiva rädslor för ett framtida nuet kan även vara dominerande och hindrar utveckling samt framförallt föra oss bort från nuet. Det mest kraftfulla för att förbereda sig för framtida ande-tag är att ta kontroll över nuet, där vi skapar och lägger den grund som vi tar med oss vandrandes in i det okända. Att på olika sätt träna upp en mera medvetenhet i nuet som genom någon form av meditation länk här, att ta kontroll och bli mer medveten över sin andning länk här är några kraftfulla tekniker. Ju mer medvetna vi är i nuet desto större chans har vi att vara uppmärksamma och ta in allt vackert som ständigt omsluter oss.

Att höja sin kropps vibrationstillstånd till nästa densitet kallas för uppstigning, för att nå dit krävs målmedvetenhet, träning och kärlek. Något som de största religionerna även vittnar om och står redo att guida oss på olika fantastiska sätt, tyvärr så vart några manipulerade på vägen och viktig  kunskap hamnade på villovägar. Med en röd tråd kan man sy ihop alla religioner och gammal uråldrig kunskap för att finna att dom flesta har samma mål, uppstigning genom kärlek. Fysiska aspekten i denna antenn vi vandrar är ankaret så en viktig nyckel för uppstigning är att rena kroppen, även att häva emotionella samt energimässiga blockeringar, för en renare och en 'högre' vibration i vår symfoni.

Sidan Genialisk Symfoni ger en inblick i kroppen som helhet, mentala, emotionella, fysiska och energikroppen, samt hur de är vackert sammanflätat.

Sidan Chakrasystemet finns en förenklad inspiration om den komplexa huvudenergi-motorn.

Sidan Meditation går lite djupare om vad man kan uppnå med att praktisera meditation, även kraftfulla med väldigt simpla meditationstekniker.

Sidan Yoga så finns det inspiration om vad yoga är och fördelarna med att skräddarsy sin egen Yoga samt kontinuerligt praktisera dessa uråldriga tekniker.